DEN NYA ELLER GAMLA SOCIALDEMOKRATIN?

Den socialdemokrati som gällde under min uppväxt och när Sverige byggdes upp är inte omodern. Med människan i fokus och en blandekonomi mellan näringslivet och det offentliga skapades en fruktbärande växelverkan, som vilade på sanna principer.

Gråsossarna visste att arbetet kom först, ty de var självlärda. Att tala om gräsrötterna är också viktigt. Det börjar nerifrån. Detta är en hörnsten. Marknadsekonomin bryter mot 3 randvillkor. Natur, samhälle och människan som den skapande kraften, orsaken och målet för samhället. Demokratin gäller människovärdet.

Idag ser vi kåren av “snabbjobbare” enligt liberal tes

Jobba fortare och mera så kan vi kan kasta ut flera!

Nu offras arbetshälsan för vinster, som skapar samhällskostnader. Marknadsekonomi som samhällsmodell ödelägger och plundrar, då vinsten gäller till varje pris och kommer först. Frihet på andras bekostnad.

Vart tog S vägen efter 90-talets kriser? Varför gjorde S inte upp om krisens orsak. Nyliberalisterna fick sprida myten sedan 70-talets krisvåg att det var välfärden som skadar och utarmar ekonomin.

Den kom inte ur välfärden. Krisen kom inte härifrån. Den kom genom globaliseringens 70-tal. Länder ställs om till höger med Milton Friedmans  och Chicagoskolans brutala krismodell och chockterapi i Latinamerika. Modellen sprids i öster och når Europa och Asien.

Nixonbeslutet 1971 att lämna Bretton Woods-avtalet där guldfoten för dollarn som världsvaluta försvinner samt 20 % devalvering av dollarn, utlöste lavinen. Detta utlöste ett valutakrig i Europa- Oljekrisen 1973 chockhöjer oljepriser. Forskaren och ekonomen  Sven Grassman kunde avslöja hur oljepriserna påverkade till en negativa handelsbalans. En het potatis och utmanade mokraftern. Han stöttes bort från sin forskning. En motståndare var prof Assar Lindbeck. Sven Grassman dog ung 52 år gammal.

Nu kommer “nybyggarna” och spekulatörerna inom finanssystemet som sätter Sverige i skuld och säger att det beror på välfärden.  Varför ha S tillåtit att denna myt har fått gälla???

Säger vi att Sverige är en affär, då kommer vi ur askan i elden. Vem ska vi göra affären med. De globala företagen? Det sker nu och leds i EU. Tal i vänster och höger räcker inte. Vi är på  annan nivå, där de stora bankhusen  i USA är för stora att kunna åtalas.

Att komma och säga att Sverige är en affär är föra oss i blindo. Att köpa utveckling. Att sätta kapital för människor och samhälle. En del säger att NUON är en bra affär både med kol och kompetens för det förnyelsebara. 97 miljarder kunde var en investering i ny teknik och nya arbeten i Sverige. Samhället är en gemenskap och en familj i ett hushåll, där skatt finns för ett kretslopp för att fördela rättvist, stimulera och investera i framtid för och med varandra

En regering finns för att leda ett samhällsbygge. Vi behöver  bygga en ny inhemsk utveckling som ersätter det om förlorades under 90-talet. Tyskland bygger t.ex. om bort från kärnkraft till en förnyelsebar energi som generera över 300 000 arbeten. Nuvarande regering sitter på en teknokratisk utveckling.

Sammanhållning, demokrati och välfärd kommer först. Island valde detta och går på en statsägd bank istället för privata “tjuvar” och vinstmaskiner, som plundrar hushållen. Alliansens jobbskatteavdrag gjorde bankerna rikare genom att kunna plocka ut mer från hushållen.

Insikten om den förödande finanskapitalismen måste upp på bordet, som skördar guld genom att äta upp vad andra skapar och sluka inhemska företagens och samhällsfunktionernas innehåll och ägarstrukturer. Detta är den stora gåtan att svenska politiker inte ser superhögerns syfte att göra allt till en marknad, där människor, samhällsresurser och naturtillgångar ska upplåtas för en fri ekonomi. Det sociala fältet minimeras..

Att göra samhällsfunktioner och människor till varor är ett dråpslag mot demokratin. Miljardvinster i transaktionspengar, spekulationer, köpa/sälja-business och skatteflykt, som inte skapar något nytta alls utan göra allt endast dyrare. Globaliseringen innehåller en ny ekonomisk hierarki och ett nytt ägarskap.

Bakom finns de ökända bankhusen i USA.  Att göra Riksbanken självständig 1999 utanför Sverige var ett beslut i blindo. En nationell centralbank är en förutsättning att driva en självständig utveckling. Kom och röva oss! Riksbanken driver nu ett kronförsvar som hämmar tillkomsten av nya arbeten, löneutveckling och företagens export.. Det gynnar det privata och internationella kapitalet, där BIS-banken  med sina 165 centralbanker kan styra över nationer. Riksbankchefen sitter i BIS styrelse och fattar beslut enligt detta.

Varför får vi inte veta euro-paktens innehåll och syfte? Hur mycket låser den våra handlingsramar?

Varför talas det inte om den våldsamma lobbying med 15 000 aktörer som pågår runt EU?  Är detta demokrati? Vad gör S åt detta?

En ny regering och ledning måste kan tala om mål och sin roll i ett samhällsbygge. Mål som innehåller det svenska samhällets framtid. Mål som skänker hopp i folket. Mål som kan skapa enighet och samhörighet. Olof Palme sa en gång. Demokratin gäller människovärdet. Detta är en kärnfråga.

 

Det här inlägget postades i Socialdeomkrati. Bokmärk permalänken.