Finanskrisen och 30-talskrisen. Så lika men ändå så skilda i lösningarna!

Åtstramning istället för stimulans.

“First New Deal” (1933-1934) behandlade olika grupper, från bank- och järnvägar till industrin och jordbruket, som alla krävde hjälp för att överleva ekonomiskt. Banker delades upp i strikta former till affärsbanker och investmentbolag. Inte både och som skapat den korrupta aktiehanteringen. En federala katastrofhjälp med 500 miljoner dollar hjälpinsatser av stater och städer.

Medan “Second New Deal” (1935-1938) gav pengar till att starta arbetsskapande projekt i olika områden. I den ingick även Wagner Act för att främja fackföreningar, som gjorde den federala regeringen till den i särklass största enskilda arbetsgivaren i landet samt nya program för att hjälpa arrendatorer och migrerande arbetstagare.

I lagstiftningen för New Deal 1937 omfattade myndigheter för bostads- och lantbrukssektorn samt lagen om rättvisa arbetsnormer från 1938, som satte upp max antal arbetstimmar och minimilöner för de flesta kategorierna av arbetstagare.

1932 vid den demokratiska utnämningen lovade Franklin Roosevelt “en ny giv för det amerikanska folket. Han talar i folkets namn och väl som är vägen till lösningen. Idag gäller det finansens väl:

“Hela nationen, alla män och kvinnor, är bortglömda i den nuvarande regeringens politiska filosofi. De vänder sig till oss här för vägledning och för rättvisare möjlighet att ta del av fördelningen av det nationella välståndet … Jag lovar mig själv att en ny överenskommelse för det amerikanska folket. Detta är mer än en politisk kampanj. Det är en uppmaning till vapen.

Samhället består av folket och ekonomin bistår i folkets väl i samhällsbygget och det nationellt hushållet för det gemensammas bästa. Ett mellanmänsklighet skeende i en mänsklig enhet. Allt liknar ett träd där

 • det offentliga är den  gemensamma stammen att fördela väflståndet i omsorg, skola, vägar, kommunistion mm
 • det privata är grenarna med sina nyttoändamål  och förnödenheter.

De finns till  för att genom arbete, försörja och  utveckla nationen socialt, kulurellt och ekonomiskt. Förmågan att skapa tillsammans kallas för civilitet. Hög civilitet är fred, samhörighet och enhet. Kultur består här i att sprida ljus och kunskap genom forskning, det konstnärliga, utveckla sedvänjor, språk  och normer som förenar. Allt detta uttrycker ett ett skapande, som ingår i ett större universellt skapande.

 Ekonomisk kollaps (1929-1933)

Affärsbanker började spekulera på 20-talet. Ekonomin var god i USA. Wall Street blev oroliga då företag växte och blev självförsörjande i sina vinster med eget kapital. Skuldsystemet rubbades och Wall Street kunde hamna i ett underläge.

Arbetslösheten i USA 1910-1960, med åren den stora depressionen (1929-1939) markerade, korrekta uppgifter börjar 1939.

Från 1929 till 1933 industriproduktionen minskade med en tredjedel. Priserna sjönk med 20%, vilket orsakar en deflation som gjorde återbetalning av skulderna mycket svårare. Arbetslösheten i USA ökade från 4% till 25%.  än högre i de stora industri-och gruvcentra. Jordbruksinkomsten hade fallit med över 50% Dessutom har en tredjedel av alla sysselsatta nedgraderas att arbeta deltid på mycket mindre lönecheckar. I den sammanlagda, nästan 50% av landets mänskliga arbete effekt går oanvända.

Politiska och företagsledare fruktade revolutionen och anarkiJoseph P. Kennedy, Sr , som förblev rik under depressionen, uppgav år senare att ” på den tiden kände jag och sa att jag skulle vara villig att dela med mig hälften av vad jag hade om jag kunde vara säker på att hålla lag och ordning i den andra hälften.”

Hur gick det till att han kunde blir så rik???

 I biografier av JP Morgan, Joe F. Kennedy,  J D Rockefeller och Bernard Baruch tyder på att alla lyckdes  överföra sina tillgångar från aktiemarknaden till guld strax före kraschen 1929.

Legenden säger, att Joseph P. Kennedy beslutade att sälja sina stora aktieinnehav, då han hört ett investeringstips från en skoputsare. Joe Kennedy ökade sina tillgångar från 4 miljoner dollar 1929 till över 100 miljoner dollar 1935.

Affärsbanker började spekulera på 20-talet. Ekonomin var god i USA. Wall Street blev oroliga då företag växte och blev självförsörjande i sina vinster med eget kapital. Skuldsystemet rubbades och Wall Street kunde hamna i ett underläge.

Det glada 20-talet gällde innan

BRUTTONATIONALPRODUKTEN 1920 – 1940

Glada 1920-talet kallas den högkonjunktur som pågick från mitten av 1920-talet och som avslutades med enbörskrasch i USA den 29 oktober 1929. Det “glada tjugotalet” präglades av en ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell dynamik. Bakom finns en ekonomisk manipulering

Från 1921 till 1929 ökade Federal Reserve, penningmängden med 62% vilket underblåste den period som kallas ”det glada tjugotalet! Fed kan styra upp och ned ekonomiska uppgångar genom att manipulera penningvolymer, räntor och trixade värdepapper.

1920-talet var ett årtionde av ökad konsumtion och den ekonomiska tillväxten efter Första världskriget. Efterkrigstidens tre republikanska presidenter i USA tog konservativa steg i en nära relation mellan regeringen och finansvärlden. När president Warren Harding tillträdde 1921, var den nationella ekonomin i djupet av en depression med en arbetslöshet på 20%. 

Den stora ekonomiska tricket? Reell utveckling eller i värdepapper?

Ekonomisk politik  gällde att säkra värdepapper i stället för se orsaken till utveckling eller ras?

Richard Whitney, ordförande för New York-börsen, med stöd av flera av de mest framstående banker köpte stora mängder US Steel-aktier vid högre än marknadsvärdet. Han fortsatte sedan att köpa mindre mängder av andra normalt stabila bestånd.

Kraschen. Svarta tisdagen den 24 okt 1929.

Många ekonomer tror att kraschen och den resulterande skadan berodde på den utbredda användningen av marginalkontot. Man kunde låna till 90 % att köpa aktier med 10 % i egen disposition:

 • Användandet av marginalkonton gör en investerare att låna en del av de pengar som behövs för att köpa aktier från en mäklare. Den del av köpeskillingen som kunden måste sätta in kallas marginalen och är kundens första egna kapital på kontot. Lånet från företaget är säkrad genom de värdepapper som köps av kunden (!!!) (vilket är tricket)
 •  Lagen krävde att kundens kapital i kontot inte faller under en viss procent (då 10 % och är för närvarande 25%) av det aktuella marknadsvärdet av värdepapper i marginal konto. Om den gör det, kommer kunden att bli föremål för en marginalsamtalet!!!
 • Marginalsamtalet : mäklare kunde kräva ytterligare kontanter eller värdepapper för att upprätthålla en minimal marginalsäkerhet. Misslyckades kunden att ge ytterligare kontanter eller ny värdepapper medförd det att mäklaren kunde sälja eller avveckla kundens värdepapper på  kundens konto och även inkassera kundkapital som säkerhet.

 • Kraschen. Svarta tisdagen 24 okt 1929. Inkallandet av marginallånen av en New York-bank ledde till förödande börskrascher i oktober 1929. “Svarta tisdagen”, den första kraschen, inträffade den 24 oktober. Kraschen som orsakade en allmän panik i fem dagar senare. Den 29 oktober blev känd som “Svarta tisdagen”. Om man jämför börskraschen med Asienkrisen, startade också den med en spekulationsbubbla och en bygg-boom. Likaså 2008-krisen.

 • Vilken bank var det som började? Det pekar mot  Bank Manhattan Company  Paul Warburg som ordförande

 •  Från 1921 till 1926 Warburg var även en styrelsemedlem  i Federal Reserve Board och  fungerar som ordförande för det rådgivande rådet i 1924-26. Var det så att skoputsaren  Joe F. Kennedy möjligtvis Paul Warburg, som visste vad som skulle ske?

Innan New Deal, fanns det ingen bankgaranti som skyddade kunder från en bankkollaps.

När tusentals banker stängda insättare förlorade (i genomsnitt) 15% av sina besparingar. På den tiden fanns det

 • ingen nationell skyddsnät
 • ingen offentlig arbetslöshetsförsäkring och ingen social trygghet.
 • ingen lättnad för de fattiga i ansvaret för familjer, privat välgörenhet, och lokala myndigheter, men som villkor försämrades från år till år, skjutit i höjden efterfrågan och deras sammanlagda resurser föll allt långt ifrån efterfrågan.

Parallellen från 1929 till vad som sker 2008 är mycket stor.

Krisen kommer sprids med med värdepapper som innehåller stor skuld genom de sk. subprime-lånen 2013 kallas det lågkonjunktur. Istället för stimulansåtgärden gäller åtstramningsåtgärder. Varför detta lappkast och rockard? Finansen istället för folket och med folket som medel. Antivägen. ul

Det här inlägget postades i 30-talskrisen, Finanskrisen, Systemfel. Bokmärk permalänken.