Vem är vi? Vad är vårt mål?

DN_animation (1)VEM ÄR VI VI OCH VAD ÄR VÅRT MÅL? Hur märklig är inte DNA-molekylens hemlighet att vara bäraren av den anatomiska moderna människa? Inte bara hur vi är nu utan även om en människa som är långt mer fullkomlig och med en än större kapacitet än vad vi allmänt brukar. Epigenetik är ett begrepp som beskriver hur yttre miljömässiga faktorer eller processer som kan aktivera eller stänga den genetiska koden för vissa gener. Det finns en genetisk dynamik med omvärlden.

Det betyder att även om vi ärver en viss gen, är det inte säkert att denna aktiveras. En balettdansös ser annorlunda ut en väderbiten fiskare. En eskimå fungerar annorlunda i kyla än den som bor i Singapore som uthärdar den höga luftfuktigheten. En blind kan utveckla nya förmågor att varsebli sin omgivning.  Hjärnan innehåller även den en större kapacitet långt mer än det vi använder. Bakom finns potential i övermåttan. Vi kan se barn lösa logiska problem i datorer som en vuxen inte förmår. Gällde endast en evolution, så skulle det räcka med varken mer eller mindre. Det finns dolda egenskaper och förmågor inbäddade i oss. Hur  har detta kunnat ske?

Varifrån kommer människan?

Den gängse bilden talar om en evolution, som skymmer allt. Nutida rönn pekar på ett ursprungligt föräldrapar.  Då  alla mitokondrie-DNA vanligen överförs från mor till avkomma utan en rekombination. Det finns således en urmoder för oss alla. 

Den moderna människans urmoder  enligt den genetiska forskningen ha levt för cirka 190 000 – 200 000 år sedan. Troligen i södra Östafrika nära kustbanden där en riklig föda fanns i övermåttan från havet. Men var det här det allra första föräldraparet levde?

Jorden har drabbats av många katastrofer. Områden har förstörts där endast en människospillra kan ha överlevt. DNA-koden innehåller långt mer än vad en människa normalt uppnår i sitt liv, vilket pekar på att något mer gäller än en evolution.

Fanns då en fulländad människan från början genom en unik händelse?

Det som då skulle vara ursprunget till Adam och Eva? Det första människoparet som bar på alla egenskaper som gäller en ”den sanna människan.  Det vi var ämnade till att vara. Skaparens avbild att kunna skapa och dana. Människan skulle att råda och vårda över jordens liv.  Gåvor som fanns men som förlorades.

Människans fall blev djupt och det visar historien. Steg för steg tog sig mänskligheten sig fram till en ny civilisation för fred, rättvisa och gemenskap i samverkan. Bibeln skildrar en väg.  En väg genom 7 olika förbud. Den sjunde är universellt. 

Men 2000-talets kriser visar åter en rovgirig återgång där barmhärtighet och rättvisa avvecklas. Misstagen återupprepas. Stora skaror är på flykt från misär och förtryck i världen. Detta drabbar många barn. En särskild fond, ”Erpum”,  har bildats för att kunna tvångsutvisa barn från Sverige. http://www.metro.se/nyheter/tvangsutvisningar-av-barn-okar-stort/EVHmdb!fdZJGHDKamH3E/

Antalet barn som utvisas med tvång har ökat dramatiskt de senaste tre åren i Sverige. Migrationsverket får  4 500 kr för varje avslutat fal. Andra länder är Italien, Danmark, Norge och Tyskland. EU-projektet ”Erpum” finns för att avskräcka ensamkommande barn från att komma till Sverige. Vi talar inte längre om värderingar utan om pragmatism.

Världen blev som ett Casino. Ett liv och kalkyler enligt en spelteori. 

Den tyske författaren Frank Schirrmacher och kulturchef Frankfurter Allgemeine Zeitung har väckt en stor uppståndelse om orsaken till vår tid kris. Den hör ihop med kalla krigets politik framtill 90-talet.

Fram till dess rådde den sociala marknadsekonomins harmoni. Därefter inträffade några centrala förändringar.

Kalla krigets spelteoretiska tänkande, som cyniskt inriktats på den absoluta egennyttan, flyttade till de oreglerade giriga
finansmarknaderna på Wall Street. Samtidigt digitaliseras vår vardag och Fan själv började uppträda i ettor och nollor.

Genom datarevolutionen förvandlades vi till ekonomiska element och egoismen blev själva utgångspunkren. Den innersta rationella kärnan i varje människas liv. Egoismens moral följer spelteorins alla tricks att invaderar vart liv. Det blir som om vi permanent spelar bluffpoker med våra medmänniskor!

Börsen invaderas av datoriserad modeller som spekulera med beslut som sker på nanoskeunder att trigga köp eller försäljning.  Var och en i detta marknadsstyrda samhälle förvandlas till att fungera som en kapitalistisk manager för ”Ego AB”. T.o.m. födan som vi äter manipuleras för att uppnå vinsten. Innehållet blandas med billigare och okända råvaror, som konsumenten saknar vetskap om.

Detta framställs som något modernt och som en naturlag i samhället. Staterna, regeringarna och de politiska aktörerna som är fängslade i den här modellen, ibland kallad ”marknadskonform demokrati”. Den  förlorar sin legitimitet, anser Frank Schirrmacher i Svd den 31 mars 2013 genom Rolf Gustavsson.

I den verklighetsuppfattningen finns inget högre än de fria marknadskrafterna. Det finns inget högre mål än detta. Här tar det slut. Det finns ingen mer mening med livet och allt som skapats. Vi hamnar i en återvändsgränd.  Modellen sätter punkt på allt. Det finns heller ingen Gud i detta. Allt gäller och bygger på en egenkärlek.

Att inte missa målet – vårt livsmål

Begreppet synd uppfattas brukligt som ett moralbegrepp men det ursprungliga innebörden i hebreiskan och i grekiskan gäller att synd är  ”att missa målet”. Vilket mål? Livets mål. Vårt mål är himlen som är livets mål, det eviga livet. Vår själs ursprung och hemvist. Vår tid på jorden är en förberedelsetid. Vi är mer än kroppen. Vår själ och person är vårt innersta för att finnas för evig tid. Uppståndelsen gäller även kroppens uppståndelse såsom Kristus uppstod helt och fullt.

Enligt kristendomen bryter synden gemenskapen mellan människan och Gud, och ingen människa kan undvika att begå synd (Rom. 3:23). Därför är alla människor skilda från Gud. Det är skälet till att Gud sände sin son till världen för att ge människan möjlighet att vända tillbaka (Joh. 3:16).

Det som fullbordar Påsken gäller livsmålet

Människans väg är dödsdömd. Det finns ingen återvändo. Den sätter punkt på allt. Inget mål finns. Men Jesus betalade priset fpå Korset. Han förenade sig med oss, dog och återuppstod för  oss och visades i kroppslig gestalt. Han törst på Korset gällde att rädda själar från fördömelse. Att rädda oss alla. Solen lyser på alla. Även dem som förföljer. Vår väg är ånger och omvändelse till tro och tillit på Kristi löften. Det  som förlorades en gång är återupprättat.

Den nya tiden. Den gamla tidens slut.

JesusMaria1Jesus är den nya människan, den nye Adam. Maria, Guds moder, är den nya Eva. Allt börjar på nytt. Allt är återupprättat. Den gamla tidsåldern närmar  sitt slut. Profetian går i uppfyllelse. Dagarna är förutsagda. Många tecken sker innan och sker nu såsom det är sagt i Matteus 24. 

 En ny epok kommer, där allt läggs under Kristus, som är Kristi återkomst. De som inte lyssnar lever i fara. Jesus vill förlåta och glömma alla fel om vi lyssnar.

Övergången är nu den tredje och stora Påsken. Den andra var Kristi uppståndelse. Den första skedde genom flykten från Egypten. Träldomens rike. Ägandets och pengarnas tyranni gäller denna tidens slut

Mänsklighetens viktigaste tid råder nu.

JesuschildVår uppgift är att delta i arbetet att rädda själar. Jesus och Maria  ser oss som sina barn, som deras andliga barn. Varje själ som förloras är ett oehört lidande för dem. Varje själ kommer från Himlen. Skapade av Gud. Vår kropp kommer från jorden genom konceptionen. Jesus håller ett bortgånget foster i sin hand. Kristus. Törsten på Korset var törsten efter själar.  Skörnden är alla själar till räddning.

 Jag är; lyssna till Min Röst; Jag ropar ut över denna ödemark; alla dem som lyssnar vill Jag upphöja och deras synder skall sköljas bort och glömmas som rinnande vatten; ve dem som tillsluter sina öron!  Jesus den 14 september 1988

Bilden med Jesus och ett dött foster fann en kvinna 2005 i Australien, som ledde till ett mirakel. Hon blev helad från sin cancer. Människans finns innan moderlivet. Jesu lidande gäller alla ofödda. Genom rationalismen och materialismen sprids falska läror, som förstör oss.

Med ett Ord kan Gud som Allsmäktig frälsa oss, så vi är inte hjälplösa, om vi ber om hjälp.

 Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»

Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: »Jag vill; bliv ren.» Och strax blev han ren från sin spetälska. Matt 8:2-3

 

-a

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Människan, Marknadspolitik. Bokmärk permalänken.