Riksbanken och kronförsvaret

KronforsvarVAD GÖR DOM PÅ RIKSBANKEN EFTER TRE?

”Med en annan penningpolitik hade arbetslösheten varit cirka 60000 person­er lägre.” Detta säger den avgående vice riksbankschefen Lars E O Svensson, som i går bestämde sig för att sluta i protest mot Riksbankens politik.

Varför behövs en Riksbank?

Dess syfte ingår i den självständiga fria nationens ekonomiska verksamhet.

Valutan, penningskapandet och räntepolitiken tillhör nationen. En nationalägd bank behöver inte betala ränta till sig själv. Efter 1999 är Riksbanken inte längre svensk. Endast namnet säger det. Innehållet är något annat. Så är det med andra banker som Bank of England, som från början är privatreglerad. Så folket bakom ljuset med osanna  begrepp.

Riskbankens kronförsvaret leder till en devalvering i socialt och nationellt motto..

EU-krisen.

Katastrofen i EU är bl.a EMU och att ta bort nationella centralbanker från resp nation. Det är som att montera bort ratten på en bil eller rodret på ett fartyg. Varje nation har sina kulturella, geografiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Nationer kan inte slimmas och likriktas enligt en central mall. Ekonomin är varken ett monetärrt systembygge eller objekt utan en process.  Är denna form än bättre än kommunistisk planhushållning? Detta kan formas till bankernas och finansmaktens planhushållning för privata syften. Det sker redan. Banker lyfer enorma ränteintäckter genom en växande och bestående skuldsättning. Ett pyramidspel.

Hela USA:s historia är kriget med olika privatstyrda centralbanker. Allt är byggt på skuld.

Riksbankens historia lever ännu i det fördolda.

Hur många vet att Riksbankens styrs av BIS, centralbankernnas bank? Hur många vet vad BIS är? Hur många vet att Riksbankernas chefer har suttit i BIS styrelse. En privatstyrd supermakt. 165 centralbanker ingår.

Vem initierade avregleringen 1985 som kallas novemberkuppen. En trojka finns här men idén är inte svensk.

Den 1 januari 1999 fick Riksbanken en lagstadgad självständig ställning. Varför i hela fridens namn detta. Ja det är linje med osynliga BIS. Stefan Ingves är riksbankschef och ordförande i direktionen.

  •  Ingves är medlem i Europeiska centralbankens, ECB:s, allmänna råd
  • Ledamot av Bank for International settlemtents, BIS, styrelse. BIS gav stöd till Hitlers krigsrustning
  • Sedan 2011 är Stefan Ingves ordförande i Baselkommittén för banktillsyn.
  • Han är också ordförande i Europeiska systemrisknämndens, ESRB, rådgivande tekniska kommitté, ATC.
  • Vidare är Ingves Sveriges guvernör i Internationella valutafonden, IMF.
  • Tidigare har han bland annat varit chef för avdelningen för monetära och finansiella system på IMF, vice riksbankschef och generaldirektör vid Bankstödsnämnden.
  • Dessförinnan var han bland annat finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet.

Tidigare kopplingar mellan BIS och Riksbanken

  • Urban Bäckström, vd Svensk Närignsliv, har varit den senaste ordföranden i BIS när han satt i Riksbankens ledning under 9 år. Urban Bäckström tillträdde sedan som verkställande direktör i Svenskt Näringsliv 2005
  • Bengt Dennis 1991, som då var vd för BIS (tack för sin insats finans- och kronkrasch 1992). Internationella företag erövrade ett ett guldkantat svenskt näringsliv.
  • När Bank for International Settlements bildades 1930 med  världens centralbanker, då fanns  även Riksbanken medverkan genom Riksbankenschefen Ivar Roth!  I BIS ingår 165 centralbanker. http://www.bis.org/cbanks.htm

Bortom oss finns en strävan till en privatstyrd världsunion.

USA:s bankhistoria visar spelet. http://www.oikonomia.info/?p=15477

Det här inlägget postades i Bank- och finanskriser, Ekonomi, Riksbanken. Bokmärk permalänken.