Pengarna eller livet. SOS – Save Our Souls.

MeningI allt som sker i detta millenium går mot sitt yttersta. Tre framtidsvägar eller religioner kan urskiljas.

 1. Allt är materiellt. Guld, rikedom, makt och liv i självändamål. Inget mer finns. Människan är endast ett ändligt liv.
 2. Kampen mot det onda. Världsherraväldet. Det kalla kriget. Död åt onda och de orättfärdiga. Offret att döda.  Allas krig mot alla.
 3. Den livgivande makten. Frukten som ger liv i evighet. Offer i kärlek och till liv. Människan är en besjälad evighetsvarelse.

Allt är materiellt. Inget mer finns mer än det som finns på jorden.

En grundläggande fråga är vad som kommer först –  liv eller död? Vad vi än säger tror vi på något som är religionen, materialism är därför också en religion. 

Många säger säkert att först gäller livet sedan dör vi. Mening är då att söka ett gott liv för att kunna utvecklas, arbeta, bilda familj, bli rik, nå fram till en hög samhällsställning eller nå fram till idrottens triumf.  Jordisk lycka är i sig gott och ska inte förnekas. Men det finns ett lidande i världen. Varför då? De starkaste överlever. De svaga och sjuka dukar under. En religeion om guld och makt .

Det marknadsstyrda samhället

Det nya individualistiska och marknadsinriktade samhället uttrycker det liberala samhället. Vi ställs inför många och djupa sociala och ekonomiska konflikter.  Även jorden drabbas. Djungelns lag råder. En värdegrund och mål i pengar. 

Människan uppfattas som ett ändligt, biologiskt och ekonomiskt ting.  En kompnent i ett system. Marknaden och tekniken överordnas det mänskliga ödet. Fria marknadskrafter med high tech som överordnar och kontrollerar allt. Ja även generna ska byggas om och anpassas för marknadens allmakt. Den moderna materialistiska världssynen stänger in oss i en återvändsgränd och till materiellt slaveri. Svaret om en framtid finns inte.

Det stats- eller finansägda samhället. 

Sovjetsstaten ägde allt. Folket förvandlades till en kollektiv egendom och ett kollektivt produktionsmedel. Allt personlig rätt och frihet upplöstes. Staten var den enda sanningen och rättvisan i kollektivismen. När det etiska värdet om människans liv upphör, då framträder det totalitära.

När människor industrialiseras, kommersialiseras eller ses som ting blir de trälar oavsett om det sker från vänster eller höger. Liberalismen leder till en frihet på andras bekostnad och en upplösning av mänskliga relationerna. Även synen på kön upplöses. Finansmakten innehåller en förening i skuldsocialism och väg till världsägandet. Alla jordens rikedomar organiseras under en hatt.

Det internationella näringslivet  

Näringslivets internationalisering tillsammanas med banker spänner sig över  många länder. Företag slås samman till större enheter. Mer pengar som skulle gällt välfärd slussas till de stora företagen. Välfärd är en ny marknad för vinstuttag och penningansamlingar sker i en topp, som bryter den ekonomiska cikeln. Nationer och människor tvingas till anpassningar och fungera som leverantörer. Arbetslöshet och immigration tvingar fram lägre löner. Arbetets autoamtisering minskar behovet av mänskliga arbetsinsater. En ny ordning gäller. Marknaden är målet och människor blir medlet. Samhällets ursprung är tvärtom.

Livet är en ändlig tillvaro!?

Genom den materiella meningen finns det inget mer att säga. Punkt och slut på allt. Allt är inneslutet i materiellt rum. Inget mer finns att söka. Det finns ingen fortsättning på livet. Men vad är meningen? Världsalltet och naturen vittnar om  liv  i mångfald i alla sina ändamål i en ofattbar visdom. Hur är det möjligt?

Vi föds, vissnar och dör. Dödskraften regerar över jordens folk som leder till sjukdom och död både i inre och yttre  mening.  Tjuven stjäl, slaktar och mördar. Ödeläggelsen av liv, samhället och natur. Dödsmakten erövrar allt. Kan mörkrets makt besegras?

Kampen mot det onda och orättfärdiga. Dödens martyrskap

Kalla kriget bestod i en politik sedan VK II mot en gemensam världsfiende. Väst mot öst och viceversa. Motsättning om dett rätta har gället sedan 1000-talet då Kyrkan klövs i Öst- och Västkyrkan 1054. Sedan sker än mer splittring på alla plan..

Det finns religioner eller ideologier som talar idag om att målet är att bekämpa ondskan med död. Löften finns att för dessa självmordspiloter väntar ett  paradis. Japans kamikaze betyder bokstavligt “gudomlig vind“.

Den stora kampen gäller övervinna den inre ondskan, djävulen inom oss i egoism och rädsla. En självrannsakan i en strid mot frestelser och att upphöra att göra det  förbjudna (synd/haram). Lagar stiftas som bestraffar gruvlig begångna överträdelser som att stympa en människa eller att t.o.m. stena ihjäl en kvinna. Mot detta står “den som är utan synd kan kasta den första stenen!”

Den lilla kampen gäller kampen mot orättvisan och det oacceptabla i samhället. Ont inflytande kommer från de otrogna inom  nationen eller genom andra nationers politik eller religioner. Dessa är fiender i världen. De rätttrogna uppmanas att utplånar de otrogna. Målet är ett framtida världsherravälde.

Radikala martyrgrupper vill driva krig för att utplåna det onda och förstöra andra religioner och onda nationer.De vill sprida kaos, våld och terror för att sprida flykt, motsättningar och riva ned mänsklig rätt, frihet och demokrati.

Men är då dessa martyrgrupper komna ur egna religiösa led eller är de odlade genom politiska krafter för att skapa instabilitet och kaos i världsordningen? Då finns en stor Bedragare och Förskingare som  är den drakoniska makten mot mänskligheten och allt liv. Ur detta uppstår en total förvirring. Alla beskyller alla. Allas krig mot alla.

Dödens och hämndens martyrskap – offret som tar liv  – upphöjs till ädelmod och hjältedåd. Detta är det rakt motsatta till den kristna principen – kärleksoffret som ger liv. 

Vetenkornets livslag. Ljus och liv  kommer från ovan. 

axMånga uppfattar nog  att livet kommer först och sedan gäller döden. Men vetekornet avslöjar att det är tvärtom. Vetekornet skildrar livets lag. Kornet får liv när kommer ned i jorden slår rot. Grodden söker ljuset och den nya plantan sprider nytt liv en mångfald. Jorden befruktas. Utan jord förblir kornet ett ensamt korn.

Hela naturen blomstrar genom detta. Genom jordens mineraler, växter, djur och allt i havet verkar ett levande förråd. Solen skänker värmen, lyser på alla och ger syret i luften genom växternas fotosyntes. Solen ger regnet över jorden från haven. Vårt solsystem ger årstiderna och ingår i världsalltet. Allt äger en källa som ger liv.

Människan som en besjälad evighetsvarelse

konceptionSamma sak gäller när ägget befruktas. Livet är en befruktning. Livet kommer från ovan. Vetekornet avslöjar livets hemlighet: även om vi en gång läggs döda i graven, ska vi växa upp till ett annat liv. Allt går att känna igen.

I människans befruktning besjälas ägget osynligt

Den andliga aspekten och ordningeen skiljer sig radikalt från den materialistiskt rationalismen. Det gamla kornet måste dö, för att vi ska få nytt vete. 

Är vi en  ändlig människa eller en andlig besjälad evighetsvarelse?  Att vara omedveten om vår existens är den allvarligaste fångenskapen. Liv på måfå. Livet utan mål  Ett fartyg utan mål och riktning.

Ett sådan tro sätter en punkt på allt. Vi lever endast en gång, sedan är vi borta, sägs i förnekelsen trots allt. Domen blir  att inte veta och kunna säga ja..

Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas 1 Kor 15:51

Bakom orden döljer sig en evig existens efter fysisk död att föddas till ett saligt liv och lycka

Själens längan till Gud för ett liv i överflöd

ndu

Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Psalm 42: 2

Gud törstad efter räddade själar på Korset. 

Människor som genomgått en tillfällig död, en nära-döden-upplevelsen, kommer i ett tillstånd utanför sin kropp, berättar om den korta stunden i mötet med Livetes herre, den ende Domaren.

De talar om ett ofantligt ljus i en oändlig frid och fick se hela sitt liv passera förbi i en revy. De fick möjligheten att återvända till jorden att ändra kurs och för att vittna. De vet att det finns ett salig liv med Gud efter det att vi lämnat jorden och där stå upp i en strålande kropp i lycksalighet för ett evigt liv.

En svårt sjuk kvinna kunde i sitt sista ögonblick och andetag stråla upp i en lycka och säga till dem som satt vid hennes dödsbädd: “Jag ser Jesus och Maria komma!” Döden blev här en födelse!

Livets eviga triumf.

Det finns ingen rättfärdigepå jorden  som kan rädda oss ur dödens klor. Den ende som var Rättfärdig kom från ovan som Livets Herre. Allt var sant i ord och gärningar Jesus kom från himlen till jorden som livsfrukten för att ge liv i evighet. Korset öppande Himlens port. Han levde, botade många, väckte döda, dog och uppstod från det döda för oss. Allt betalades om vi tror Honom En gudomlig räddning från dödens makt. 

Mannat kom från himlen. Gud steg ned på jorden för att rädda och är Räddaren. Jesus slaktades som ett lamm genom en ohyggliga tortyr och död på Korset . Uppståndelsen bröt dödens makt. Mänsklighetens skulden betalades.

Livets måltid

Kristi kropp och blod för det eviga livet. Livets måltid sker genom en omvandling av  brödet och vinet till Kristi kropp och blod genom prästen i Kyrkans kommunion. En guddomlig befruktning av själen. Den gamla människan dog genom Kristus på Korset. Den nya Människan uppstår. Endast Kristus är den Rättfärdig som kan gör oss rättfärdiga.

Ett livsviktigt ja i detta liv.

Saveour1Hur kan vi bi förlåtna? Första steget är ånger. Budskapet är kom som du är. Du behöver inte vara ett helgon. 

Gud kan förlåta den mest eländiga brottslingen såsom rövaren Dismas på korset i hans sista stund på jorden. Ett ja i detta liv är så oerhört viktigt för vår räddning

 • att erkänna och tro Jesu som Frälsaren
 • att erkänna begångna fe  vi gjort mot Gud och andra dvs gå i bikt.
 • att förlåta sina ovänner
 • att ständigt omvända oss i bön i att prisa, tacka och ära Gud. Allt är en gåva
 • att vara med att rädda själar

Vi må veta att  finns även andra tillstånd efter en fysisk död.

Vi möter i döden i ett kort ögonblick Guds fullkomlighet och kärlek som är som en brännhet sol. Alla gärning ses med Guds ögon. Fel kan bli olidliga.  En tillvaro att renas i en andlig eld och ånger. Dock att leva borta för en tid för att i en framtid slutligen komma hem. Vi på jorden kan hjälpa dessa lidande anförvanter och själar att bli befriade.

En annan tillvaro, den värsta av allt, är ett liv utan Gud för alltid

Det livgivande. Lidandets mening. Livets martyrskap. Frälsningsnåden

Allt bygger på ett givande och livets enhetsprincip. Själen skapades innan jordlivet. Jesus skapade oss och är den som älskar oss mest.

Han älskade även dem som naglade fast honom på Korset. Förlåt dem … En övernaturliga kärlek. En gudomlig Kärlek. Det gäller även oss att älska vår nästa som om de vore oss själv. Det vår väg att utvecklas bortom vår mänisklig natur, egot och hatet. Alla är skapt av Gud. Korset innebar Jeusu kunde ge oss FRÄLSNINGSNÅDEN.

Räddningsoperationen

Själen är ämnad att vara förenad med Kristus i en enda kropp och själ. I Kristi själ, i kärlek, fred  och enhet.  Maria är detta. Helgon blev detta. Lidandet uttrycker sår i Kristi själ och hjärta. Alla felsteg blev törnen och spikar i Kristi hjärta och kropp. Korsfästelsen pågår ännu. Doödens makt är bruten. Men räddningen återstår. 

until_end_of_time_by_markborbely-d36xpyyTimglaset. Den glamla tiden och riket går mot sitt  slut och  ska ersättas

Varje förlorad själ i Guds rike är en gruvlig andlig smärta för Jesus och Maria. Som det vore en stympning. Maria är både Jesu och vår moder. Vår tid går in i ett avgörande skede för mämänskligheten.

Gud sänder oss SOS på SOS. Timglaset är på väg att rinna ut för att hinna säga ja. Signalerna finns över allt i samhälle och natur

Akita

Madonnan i Akita

Jesu och Marie  Kärleksrike ska ersätta det gamla. Ett nytt Jeruslam. En stor reningsakt kommer att ske. Vå må förstå detta. Allt är förutsagt. Vi är i den tid Uppenbarelseboken talar om. 

Tecken ges. Heliga ikoner och statyer gråter.

SOS – Save our Souls

Jesus vill förlåta och rädda alla innan klockan är slagen. Vi kan redan på jorden överlämna oss, vara i bön  för andhöriga, våra fiender,  för avlidna släktingar eller andra själar som lever i Skärselden eller att åtminstone så att elden lindras. De skall en gång bli befriade för liv i evighet. Maria är vår barmhäriga tillgång och förmedlar:

Var hälsad Maria full av Nåd. Herren är med dig. Välsignad är Du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfukt. Jesus. Heliga Maria Guds moder bed för oss nu och vår dödsstund.

MariaVår bön för dem är enormt viktig för dessa själar i Skärselden och  får inte glömmas bort. I deras tillstånd kan de inte be för sin egen frihet utan endast för andras. Vi lever för varandra i kärlek som binder ihop oss i Kristus. Vi är inte åtskilda utan vi ingår precis som fingrarna i handen. 

 • Heliga Birgittas 15 böner är en sådan bön som hjälper, se under Räddaeren
 • Marias Kärleksflamma är en sådan bön för hela mänsklighet. Anhöriga kan rädda döende anförvant. Se under Maria. Bilden är ett mirakuslöst foto av Maria. 
 • Rosenkransen är ett andligt vapen. Maria är Rosenkransens drottning. Om alla förenades i Hennes bön runt jorden skulle vi bli fria i ett ögonblick och Ormens huvud skulle krossas. Gud gav Henne makt över himmel och jord i en sublim kärlek. Den Heliga Ande är förenad med Maria och är full av Nåd för mänskligheten.

Att offra våra sjukdomar, lidanden och motgångar räddar själar

Kristi visade väg som ett Kärleksoffer. Steg ned från Himlen och offrade sig för oss. . Samma väg gäller oss. Jordens mörker ger lidandet. Vi är andligen förenades med Gud som en kropp.  Att offra sitt liv för andra är det största offet vi kan ge. 

Lidandets Oerhörda Betydelse

Maria Guds Moder har gett dessa budskap om de sjuka. En ungersk nunna Natalia  Magdolna (1901-1992 ) har spritt detta:

“Jag besökte de svårt sjuka på sjukhus, särskilt de som var bortglömda och de som inte hade någon kvar i livet. Jag såg det stora lidandet hos cancerpatienter och andra som var så svårt sjuka att de var sängliggande. De flesta visste att det inte fanns något sätt att bli friska igen och de ansåg att deras liv och lidande meningslösa och att ingen mer hade behov av dem. Men de började gråta av glädje när de fick höra Guds Moders ord, för de förstod att Gud och Maria älskade dem så mycket. Vissa trodde att Gud var vred på dem och straffade dem genom lidandet.

De som inte trodde på Gud var ofta så desperata att de ville ta sina liv. När de fick höra hur man genom detta ’Kärlekens Offer’ av sitt liv får sådan nåd att en skapad varelse inte kan ge mer än detta till sin Skapare, då hände något inom dem, de förvandlades. Till och med de som skötte de sjuka på sjukhuset märkte denna förändring. De sjuka blev förvandlade till Herrens dolda offersjälar och de höll ut till slutet i sitt livsoffer. Vissa blev botade, andra lämnade denna värld med inre glädje och frid.

 • De sjuka och lidande är Guds Moders mest älskade barn
 • Jesus söker lärjungar som överlåter sitt lidande till Honom och förenar sitt lidande med Hans lidande på Korset som en fortsättning på Jesu Frälsningsverk
 • Genom sina lidanden kan de bidra till fred i världen
 • Genom sina lidanden kan de gottgöra för deras egna och andra människors synder
 • I sin dödsstund kommer de genast till Himmelen, utan att behöva renas i Skärselden
Det här inlägget postades i Framtid, Jesus Kristus., slavdom. Bokmärk permalänken.