VAD ÄR WORLD ECONOMIC FORUM????

economic-forumI Sydafrika träffas just nu politiker och företagsledare från hela världen för Världsekonomiskt Forum (WEF) om Afrika. Afrika har de senaste åren väckt stort intresse som en kontinent med stark ekonomisk tillväxt, och svenska regeringen har rest till mötet med inte mindre än fem ministrar:

En av de största regeringsdelegationerna hittills, enligt utrikesminister Bildt.

  • utrikesminister Carl Bildt, (Bilderberg)
  •  biståndsminister Gunilla Carlsson,
  • handelsminister Ewa Björling, (Bilderberg)
  • finansminister Anders Borg
  • EU- och demokratiminister Birgitta Olsson i World Economic Forum on Africa (WEF) i Kapstaden.

I fokus för WEF är förutsättningarna för att upprätthålla den starka afrikanska utvecklingen och tillväxten.

WORLD ECONOMIC FORUM – DET INTERNATIONELLA NÄRINGSLIVETS TANKESMEDJA.

I en globaliserad ekonomi uppstår utmaningar för såväl stater som multilaterala organisationer att styra och forma marknaden i den riktning man önskar. Andra aktörer än stater har kommit att bli viktiga i regleringen av marknader och nya ”mjuka” styrformer prövas för att motivera företag att reglera sig själva.

World Economic Forum är en viktig organisation för dessa ”mjuka” regleringsaktiveter utan för det demokratiska rummet. Utgångspunkt är ett motto

 Committed to improving the state of the world

World Economic Forum organiserar aktiviteter för sina medlemmar (transnationella företag)i syfte att öka marknadens dynamik och att utveckla former för socialt ansvarstagande.

Genom ett stort antal aktiviteter, året runt och på många platser i världen, söker forumet finna lösningar på globala problem, i syfte att skapa ekonomisk och social utveckling att gagna det internationella företagande. Organisationen driver frågor om frihandel, avreglering/omreglering av marknader och marknadslösningar som grundläggande svar på de många problem. En globaliseras likriktning för det internationella företagandet.

En av de stora förändringarna i den svenska demokratin under de senaste decennierna är försvagningen av de politiska partierna i form av minskningen av antal fritidspolitiker och krympande medlemsantal. Professionaliseringen av de politiska partierna har inneburit att nya sätt att påverka politiken vuxit i betydelse.

Vi ser expolitiker här och i EU som blir lobbyister som företräder bank och företag. Högskolor utbildar ekonomer enligt den marknadsekonomiska modellen pga tillkomsten av Riksbankens pris till Nobels minne 1968, som blev en likriktare. De flesta politikerna har en akademisk examen bakom sig och skolas i marknadsekonomins hypoteser och systemfel. Ekonomins sociala band, band till naturen och jorden förstörs.

Keynasimens arbetslinje med många i arbete som prioritet och att bygga välfärd i ett samspel med näringsliv och det offentliga tillbakavisades.

Vem grundade World Economic Forum?

World Economic Forum (WEF) är en schweizisk ideell stiftelse med säte i Cologny, Genève. Det beskriver sig själv som en oberoende internationell organisation som arbetar för att förbättra tillståndet i världen genom att engagera näringslivet, politiska, akademiska och andra ledare i samhället forma globala, regionala och industri agendor.

World Economic Forum grundades 1971 av Klaus Schwab, en tysk-amerikansk verksamhet professor vid universitetet i Genève och medlem i Bildberg-gruppen. Ursprungligen namnet “European Management Forum”, bytte det namn till World Economic Forum 1987 och syftade till att bredda visionen vidare att innebära att tillhandahålla en plattform för att lösa internationella konflikter.

Sommaren 1971 bjöd Schwab 444 chefer från västeuropeiska företagen till den första European Management Symposium som hölls i Davos kongresscenter under beskydd av Europeiska kommissionen och europeiska branschorganisationer, där Schwab försökte införa europeiska företag till amerikanska förvaltningsmetoder. Han grundade då WEF som en ideell organisation baserad i Genève och drog europeiska företagsledare till Davos för de årliga mötena i januari varje år.

Sedan 1990-talet har stiftelsen, tillsammans med G7 (G8 och nu G20), Världsbanken, World Trade Organisation och IMF varit under hård kritik från anti-globaliseringens aktivister som hävdade att kapitalismen och globaliseringen har ökat fattigdomen och förstör miljön genom en globalt och nationellt plundrande ekonomi.

TANKESMEDJOR STYR VÄRLDEN BAKOM KULISSER

Listorna är långa om tankesmedjor. Allt har en historia. Okänt för många och de nämns inte i skolböckerna.

Det är en särskild grupp i historien och de kan kalla sig för filantroper som betyder ”människoälskare”. De ser sig utföra ”kärleksgärningar” för världen. En enad värld under en enda ekonomisk makt. EU är ett steg. Andra håller på att byggas..

Ett är AU – African Union som består av 54 stater. Afrikas mineraltillgångar är stora och eftersökta. Likaså finns det olja.

Ett inflytande över dessa rikedomar är vitalt för de transnationella företagen. Återigen gäller den omvända vägen och principen marknadens och kapitalets överordnade frihet att srtäcka sig ovan nation och folk. En ny världsordning

DE FILANTROPISKA FÖRFÄDERNA

FrimurareDessa filantropiska förfäder bakom detta skådespel växte fram under 1700-talet. De bilda nätverk med en ekonomisk, politisk och kulturell elit för att influera till en nationell social och ekonomisk nedbrytning och omvandling. En förändring genom kaos för att det nya i sekler.

En av dem mest kriminella organisationerna är Grand Orient de France, klassad som samhällsfientlig under  sekler. Det rör sig om en bottenlös laglöshet kriminalitt som utgör ett hot mot hela mänskligheten.

Dessa tidiga grupper (kors- och tempelriddare) var nära att bli utplånade under 1300-talets början med täcknamn att tillhöra en riddarorder. Många fångades och avrättades.

En fransk grupp lyckades gömma sig i ett skrå för fria hantverkare i Skottland som byggde bl.a borgar och katedraler runt om Europa. Denna grupp var de fria vandrande murare i Europa. Här fanns en skolning i olika grader: lärling, gesäll och mästaren. Vid byggplatser fanns en hydda där byggledningen höll till.

Dessa hyddor kallades för loger. Till detta tillkommer riddargraderna. Skrået blev en sekt, Scottish rite,  ett  slutet sällskap, en motsats och antiform till kyrkan och kyrkans ceremonier. Kyrkan var dess fiende.

Andra grupper som kom att fly blev som i Portugal sjörövare. Flaggans symbol, Jolly Roger,  tillhörde orden. SS i Tyskland använde sig av den. Idag finns den i ordern Skull & Bones i USA:

Frimureri utvecklades i nutid och bedrivs som ordenssällskap i slutna grupper som vill verka för medlemmarnas personliga utveckling till att bli bättre människor. 

Hela rekryteringen av höga befattningar i USA inom politik, ekonomi, försvar, juridik mm sker genom dessa “sociala klubbar” som verkar runt universiteten. Här börjar karriärer.

Familjen Bush tillhör Skull & Bones och har varit  en av de mest framträdande i världspolitikerna i slutet av de senaste decennierna.

trumasonquote2En officiellt porträtt av president Truman visar tillhörigheten  och han hade en stor roll under VKII. Hans uttalande här visar avsikter med ett krig.  Förkläddet är en symbol för ‘renhet’ hämtat från Kristi tvagning av lärjungarnas fötter i den sista måltiden. Allt är en efterapning i en Antikristlig form. Vi må förstå innebörden av vilka krafter som gäller.

Dess lära är extremt materialistisk och hämtar sina förebilder från faronernas Egypten. Det finns inget mer mål än att kunna härska över andra och alla folk. De verkar på en internationell nivå i olika organ under 1900-talet. Den äldsta är Round Table Group som verkar för en globalisering.

Loger (byggplatser) bildades överallt under 1700-talet.

En order kom att organisera hela bankväsendet och lägger grunden till ett finansimperium som växte fram genom familjer. En bankrevolutionen sker 1698 när  privata Bank of England bildas som skapade pundsedeln som blev till en skuldsedel för Englands kungahus. Notan betalades av det egna folket och kolonier, bl.a av de brittiska i Amerika

Ordern kallade sig för de Upplysta – Illuminati.  Ett nätverk med många tentakler växte fram inom bank, kungahus, högskolor, post, transporter,vapenhandel, opium… Länder sattes i skuld för att föra krig. Krig och revolutioner blev en lönsam affär för banken. Folket betalade. Dessa förfäder är både bankirer och revolutionärer. Dessa är världsbyggarna. De störtar för att vinna.

Världens bankvälde

Hela vår moderna världshistoria har sin  upprinnelse i utvecklingen av dessa privata centralbanker. De livnärde sig på skuldökningar och växte genom att skapa pengar (skuldsedlar) ur intet med ränta. De kunde steg för steg ta kontroll över nationer.

Idag är de organiserade och samordnade i BIS. Centralankernas centralbank från 1930. I den finns idag Fed, ECB, Riksbanken, Kinas riksbank m. fl totalt 165 banker runt om i värden. Här samordnas beslut som gynnar världens fria privata penningflöden från folken till det internationella näringslivet. Centralbankernas uppgift är att påverka sin regeringar.

redshield05)Bakom historien finns giftigaste av alla organ nämligen Illuminatiorden grundad 1736 av Mayer Amschel Bauer (1743-1812) sedermera Mayer Rothschild – röd sköld – född i Frankfurt-am-the-Main i Tyskland.

Familjen tog bl.a över Bank of England under Napoleonkriget. De lyckades chartra USA:s olika centralbanker som gav ut dollarn, då USA var tvungen att låna från europeiska banker för att genomföra den amerikanska revolutionen. Banker tog inte parti för varken USA eller England. Business as usual.

1736 är ett märkligt år. Då grundläggs även USA och Adam Smith kommer med liberalismens ekonomi, marknadsekonomin. Amerikanska folkets historia handlar om kampen mot centralbanken. Årtalet 1736 är inbyggt i statsvapnet i pyramidens botten, MDCCXXXVI. Under finns mottot för en ny  tidsålder. Mer finns om detta, se Oikonomia –> Ekonomi –> USA

Vad vi ser  är ett världsbygge i frimureri.

USA-sigillet 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Avregleringar, Bank och finans, Globalisering, IMF, Korståget mot välfärden, Liberalism, Makt, NVO, Politisk union, Riksbanken, Systemfel, Tankesmedjor och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.