Nej till bankunion. Reformera bankerna & välfärden. Penningskapandet tillhör folket och nationen

Bankunion4

Folket i Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien är skyldiga 2,91 biljoner euro till 13 banker. Bakom allt döljer sig ett ekonomiskt krig av subversiva makter. EU låter sig ramma sin egen grund och välfärd.

Länder lever under en bila. Spanien vill nu påskynda bildandet av en bankunionen. Kris föds för att förändra nationer och regeringar. Kriser och katastrofer blir till en ‘björnsax’ och folken ropar på hjälp. “Räddaren” kommer och kan då plundra sitt byte.

BANKENS HISTORIA LEVER I DET FÖRDOLDA OCH HAR ODLAT KRIG, REVOLUTION OCH KRISERNA SOM LÖNSAMMA VERKSAMHEER I DET MEST KORRUPTA VÄRLDEN SKÅDAT – ATT SKAPA PENGAR UR INTET.  HISTORIEN VISAR ATT DET ÄR NATIONENS RÄTT ATT SKAPA PENGAR.

Bilden visar vilka de mest skuldsatta bankerna. Varje lastbil i grafen är lastade med 2 miljarder euro i skuld som folken i Europa ska betalar. De skyldiga, bankerna, som dräpt nationer frikänns av de folkvalda.  Kapitalet över alla i internationalismens namn. Den nya internationalen för marknadens frihet i kapitalismens röda mantel. EU har öppnat väg för skuldsocialismen. Höger- och vänsterkompassen  är ur funktion. Vi ser nu en röd kapitalism. Två ytterligheter blir ett. I Kina är marknadsliberalismen förenad med Kina-kommunismen.

Skuldlastbil

I en kartläggning visar att dessa banker ingår i bankallianser och karteller. Dessa styrs av familjer i ett bankimperium. Ett är oöverblickbart och förskräckande stort och har fört världen till katastrofer. Varför skedde det ingen bankreformering efter 2008? Kommer den dåliga ekonomiska utvecklingen leda till att EU kollapsar inifrån? 

CityofLondon75

House of Rothschild äger en synnerligen stor förgrening och döljer sina inflytande genom olika banker och då även i USA.  JP Morgan har fått representera Rothschilds intressen i USA sedan länge.

Ursprunget till detta var att bygga ett brittisk världsimperium som blev till ett anglo-amerikanskt imperium under 1900-talet. EMU-länderna och dess banker styrs av en makt, den röda sköldens makt. De som äger makten att skapar pengar är överlägsen alla andra makter.

Är bankunion redan ett faktum?  Ja i praktiken har den gällt under en lång tid i fel riktning. Europeiska Centralbanken (ECB) vill  ta över ansvaret som övervakare av runt 6 000 banker i euroområdet att säkerställa rätt kapitaltäckning. Detta skulle vara lösningen. Men ECB-banken är inte det högsta organet. 

ECB ingår i en privatstyrd superbank som är Bank for International Settlements (BIS) sedan år 1930 som skulle råda bot mot framtida internationella kriser som 30-talskrisen och BIS skulle hjälpa Tyskland ur sin krigsskuld.

Tyskland fick hjälp att bygga upp en krigsindustri för ett världskrig efter 1933. Företag i USA och väst var med och byggde i det fördolda. BIS består av 165 centralbanker och Bank of England ingår. BIS är så märkt genom den och andra med “röd sköld”

Detta världsorgan nämns inte i det som sker och beslut sker utanför det offentliga. Politiker för sina folk bakom ljuset. En gigantisk lobbyism finns på plats i Bryssel för att bygga ett internationellt näringsliv ovanpå folks huvuden och nationer.

EUfreeflowBakom finns subversiva grupper som Bilderberg och European Round Table for Industrialist som skräddarsytt EU för ett internationellt näringsliv. En ny despotism. Bortom demokratin syns ‘demon-kratin’ och samhällets upplysning där allt blir ett flöde i system, ett monetärt system som EU:s högsta princip. Människor är då en komponent i ett system som  en utbytbar arbetsvara. Det gällde även i det forna Sovjet. Folket blev ett produktionsmedel. Frihet och rätt utplånades.

Se: Lobbyisterna och konstruktörerna till den Europeiska Unionen. http://www.oikonomia.info/?p=19390

Om bankerna och centralbanker driver fel politik, vilket det har gjort i generationer,  varför har då inte BIS agerat, där hela bankeliten ingår? Riksbanken ingår. Riksbankschefer har suttit och sitter nu i BIS:s ledning. I själva verket är det nationens rätt att skapa pengar och driva räntepolitik. Nationer behöver då inte betala ränta till ett yttre organ som driver fram skuld i ränta på ränta.

Det som kallas marknadsekonomi innehåller ett gigantiskt systemfel. Sättet att alstra pengar ur ‘intet’ med ränta sker enligt förödande privata intressen med ständigt växande skulder och overkliga vinster. Denna hantering att skapa pengar finns inte med i marknadsmodellen som sprids. Finansmakten har kunnat manipulera under långa tider. Den kortsiktiga och fria marknadsekonomi blir till en ättestupa. Allt etik är som bortblåst. Att försvara dessa supervinster är att borra  hål i skeppets bottenskrov.

Henry_Ford3När Glass-Stegall lagen upphävdes 1995 av Bill Clinton, var det åter fritt fram för investmentbanker och affärsbanker att driva sin korrupta näring tillsammans. Glass-Steagal-lagen delade upp dessa efter 30-talskrisen.

Affärsbankers skulle renodlas till att stödja produktion och handel och fick inte driva vinst via spekulation på värdepapper. Investmentbanker ämnades verka för långsikt placering kapitalplacering utan inblandning i affärslivets beslut eller spela med värdepapper för att styra händelseförlopp i en viss riktning.

Det ekonomiska kretsloppet förstörs och pengar samlas på hög hos en finansgrupp. Ett bedrägeri i ett kolossalt format. Inte heller är det så pengar = ekonomi. Hela jorden med alla folk och allt är ekonomi. Ekonomi är inte fattigdom, flykt, våld, ohälsa och orättvisor. Begreppet ekonomi kommer av grekiskans ‘oikoniomia’ som betyder ‘huset med dess lagar  livslagar”. Allt i naturen och livets processer ingår. Oiko betyder ‘hus’ och syftar på hela jorden och dess skapelse.

Nästa systemfel är att ekonomins band till natur och människor bryts. Finansmaktens elitkår vill befrias från alla hänsyn som hindrar en kortsiktig vinstmaximering och stabila kassaflöden. Inga värderingar gäller om det levande. En frihet på andras bekostnad. Liberalismens tryne. Cynismens nya samhälle. Människor har inget mer värde än att vara produktiva.

Allt det  finns finns här beskrivet, se meny. Vilket kommer först kapitalet eller människor? Allt kapital är ett resultat av ett skapande arbete. Människan är då både mål och orsak. Men nu vänds allt. Kapital som mål och människor som medel. Väg till ett nytt slaveri. Tyranni i ägande. Den nya världsordningen och friheten kallas för  ‘nyliberalism’.

Det sociala sýstem är djupt förenad med ekonomi och dess utveckling. CIA förutspår att EU splittras  före 2020 o,m man inte drastiskt reformerar sina blödande välfärdssystem. 
http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,64458517_852__,00.html

Either European countries adapt their workforces, reform their social welfare, education and tax systems, and accommodate growing immigrant populations [chiefly from Muslim countries] or they face a period of protracted economic stasis.

Vidare skriver man att de stora europeiska länderna tappar i försvarsförmåga jämfört med t.ex Kina och USA.

€ 560 miljarder har lånats från banker till regeringar som ruinerar länder. De 7 mest skuldsatta bankerna står för € 336 miljarder eller ca 3 biljoner kr.

Bankrovdjur

Bakom bankern finns redan allianser genomdrivna sedan länge. Europas länder har sedan 70-talets dollarkollaps och den efterkommande valuta- och oljekris hamnat i en ekonomisk lavin. Stora internationella aktörer kunde genom spekulationer och med bedrägliga värdepapper skapa galopperande kriser. Slopandet av Glass-Steagal-lagen 1999 i USA öppnade Pandoras ask och kraschen med Lehman Brothers kom 2008.

Inter Alfa Group är en allians som består av 11 banker sedan 1971

interalpha-NordeaInter-Alpha Group  är ett anglo-venetianskt oligarkiskat imperium med rötter till 1300-talets handel. Gruppen  är identifierat som ett nätverk av oligarkiska finansiella intressen runt Banco Santander och Royal Bank of Scotland.  Alliansen bildades 1971 genom  Lord Jacob Rothschild, när guldfoten för dollarn försvann 1971 och består av:

 • AIB Group, Ireland
 • Banco Espírito Santo, Portugal
 • Commerzbank, Germany
 • ING Group, Netherlands
 • Intesa Sanpaolo, Italy
 • KBC Bank, Belgium
 • Nordea, Denmark, Finland and Sweden
 • National Bank of Greece, Greece
 • Royal Bank of Scotland Group, UK
 • Santander, Spain
 • Société Générale, France

Nordea visar ledarskapet och de växer i väldiga vinster. Övervinster på huspriser i Sverige uppskattas till 20 %. Finansinspektionen varnar för en ny bobubbla. Nordbanken blev räddad genom skattebetalare och Nordbanken köptes sedan av Inter Alfa Group blev jätten Nordea. Inter-Alpha Group vill med Nordea bl.a. ta kontroll över gruvmarknaden och fastigheter i Skandinavien. 

Banco Santander var en Rothschild-bank redan år 1857. En av de sex grundarna är son till en Rothschild-agent i staden Santander. Royal

Bank of Scotland Group är Inter Alpha Group:s flaggskepp. The Royal Bank of Scotland grundades 1727 av en grupp skotska köpmän samband med det brittiska Ostindiska kompaniet, som själv var ett medel för den venetianska övertagandet av England. Dessa två bankorgan är djupt inflätade i eurokrisen och styr bankutvecklingen.

Bakom finns NM Rothschild & Sons Limited, som vanligtvis kallas för Rothschild, som är en brittisk multinationellt investmentbank, som tillhör House of Rothschild. Detta är världens 31:sta äldsta bank, se här. I detta ingår Bank of England.

De grundade 1811 City of London, en ekonomisk världsstad en egen stat i staten England med alla ekonomiska områden och är nu ett globalt företag med mist 50 kontor runt om i världen. De växer ständigt.

Räddaren som kommer och EU får rädda banker

NM Rothschild fungerar som en general för att skydda bankrutta Inter Alpha-banker från katastrofer och dessa fungerar som katalysatorer att riva murar. Att offra sina egna kan ingå.

Genom konkurser kan nationella tillgångar erövras billigt. Det skedde i Sverige 1992. I kris söker man hjälp och då söker man räddaren. Spaniens Bankia är nu i en sådan sits. Bankia är den fjärde största banken i Spanien med 12 miljoner kunder. I rop på hjälp kommer erövraren och härskaren i rollen som en räddare. En  röd riddare i väna ord och i list.

Insteg 1

SpanishAirSpanska Bankia ber nu Rothschild om hjälp att sälja tillgångar som Spanish Air. Qatar är spekulant, som är en ägare av British Airways och Iberia och kommer nu med ett informellt erbjudande att bli bolagets största aktieägare genom att köpa 12 procent av aktierna som innehas av Spaniens nationaliserades långivare Bankia. Detta rapporterade Financial Time.

Insteg 2

Qatar Financial Centre meddelade den 25 november 2012 att Rothschild öppnar ett nytt kontor i Qatar, som att vara en ledande oberoende investmentbank som tillhandahåller corporate finance, rådgivning i globala strategier, fusioner och förvärv, eget kapital, skuldsättning och omstruktureringar.

DavidREtt  nytt  kontoret öppnades officiellt av Rothschilds ordförande, Baron David de Rothschild, vid en privat mottagning på museet för islamisk konst på söndagen. Det stärker ytterligare Rothschilds nätverk i hela Mellanöstern. I invigningstalet sa Baron David de Rothschild: “Som en del av vår pågående expansionsplaner är Rothschild glada att tillkännage öppnandet av ett kontor i Qatar. Qatars ekonomi är en av de starkaste i regionen och vi är entusiastiska över dess framtidsutsikter. “ 

Han tillade att Rothschild affärsmodell är inriktad på att bygga långsiktiga relationer och är övertygade om att genom att upprätta en on-the-market närvaro det kommer att vara väl positionerat för att stärka sina relationer med qatariska institutioner och bidra till diversifiering och utveckling av ekonomin.

Insteg 3

EU ingår i spelet att rädda banker. En är vinnaren.

Vi ser både i EU och i Sverige hur man driver igenom strukturanpassningar, nedskärningspolitik och devalvera sociala system och människovärdet. Det inhemska näringslivet och offentliga organ köps upp av ett internationellt kapital och näringsliv. Banker tas över till billig penning. Konkurser är lönsamma affärer och komma över nytt kapital genom “rädda banker”-aktioner. Sverige har med skattemedel ställt 100 miljarder kr till förfogande med 0,1 % ränta. Banker kan ta ut  4-6  %. Alla konflikter är en potentiell affär.

Intsteg 4.

flygfraktQatar är dessutom aktiv i att stödja rebellerna i Syrien. Mer än 160 militära fraktflygningar har genomförts för Syriens rebeller, främst då från Qatar och Saudiarabien, och dessa har landat i Turkiet och Jordanien sedan januari 2012. Omkring 3 500 ton krigsmateriel har flugits in.  Krigsaffärer är också det ett strategiskt område.

De Upplysta förrädarna

Ur  Upplysningstidens nyordning efter det 30-åriga kriget 1648 växte det fram i Centraleuropa slutna, revolutionära och samhällsfientliga tankesmedjor med deltagare ur en politisk, ekonomisk och kulturell elit inkl kungahus och den svarta adeln.

Målet var att bygga en världsmakt över alla och över jorden genom att riva, splittra  hela den mänskliga familjen och hela samhällets sociala mening.

En revolt att framkalla ständiga motsättningar, klyftor och strid mellan samhällsgrupper, nationer och folk. Ja, även strid mellan könen. En förstörelse av de nationella regeringarna och de religiösa institutionerna och så kyrkan. I de tidiga kristna samhällen runt 1000-talet levde olika folk tillsammans med en gemensam tro som grund och samexistens.

Dessa ‘upplysta’ verkar från två håll samtidigt på försvars- och fiendesidan. I tes och antites. I kapitalism och kommunism. Att uppmuntra och finansiera strid mellan vän vs fiende. De kan verka ideellt och bygga skolor och sjukhus samtidigt som de bygger sitt inflytande. Runt högskolor finns “slutna sociala klubbar” som rekryterar till de höga posterna i USA och till de internationella organen.

De var med för ge stöd för inbördeskriget mellan Syd- och Nordstaterna. Men där mötte de patrull. Abraham Lincoln byggde upp en nationell centralbank och skapade en räntefri dollar.

OpiomwarsDe finansierade den ryska revolutionen 1917; och rustningen och vapenhandeln som blev till kalla kriget mellan öst och väst.  Allt detta har skett. Det har skett genom

 • att bygga ett  bankvälde och skuldsättning genom krig och revolutioner
 • att sprida och förstöra genom droger, fascism och kommunism
 • att kontrollera medier, film och högskolor för en anpassad tro och ekonomi
 • att nu driva världen in i  konflikter mellan muslimer och politiska sionister, och sprida flyktingströmmar för att utmatta demokrati, fred och sammanhållning. Ett ekonomiskt och socialt världskrig pågår.

ORDO AB CHAOS – ATT FÖRÄNDRA GENOM KAOS

ChockdoktrinenFranska revolutionen 1789 kom till genom Grand Orient de France. Finansens revolutionärer och agenter fanns på plats redan i den amerikanska revolutionen när USA bildades 1776. Det tog kontrollen över USA första centralbanken. Hemliga högkvarter och loger skulle byggas upp runt om i världen som skulle utgöra “De upplystas order” – Illuminatiorden – för en ny tidsålder.

Finansmannen och bankiren Mayer Rothschild utarbetar planerna för skapandet av Illuminatiordern 1776 och anförtror detta till Adam Weishaupt, som utåt som syntes vara en kristen person men han bygger en organisation och ett nätverk i en rakt motsatt riktning via Grand Orient.

Finanskriserna i 2000-talets agenda är en långsiktig fortsättning att  förstöra, tillföra vinst och makt till världsbyggarna för en ny tid.

Detta kallas för Ordo Chaos sedan 1300-talet. Ekonomipristagaren Milton Friedman uttryckte detta med axiomet:

Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta initiativet för att privatisera allmänningarna, förbjuda fackförbunden, avskaffa social välfärd, släppa priserna fria och cementera äganderätten och centralbankens överhöghet.Wall Street 1929. Finanskrisen i Sverige 1992, Asien 1997 och världen 2008 vittnar om detta moment och nedrustning.

Chockdoktrinen: Kapitalismen som katastrof.
http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article11284129.ab


Länder erövras ekonomiskt och metodiskt. Det koncept som gäller nu bygger på samma principer som gällt för kommunismen med den skillnaden att i stället för en politbyrå gäller en mycket liten elit finanselit.

Globalt Casino. Den kreditbaserade utvecklingen

BankCasino2Affärs- och investeringsbanker förvandlades till Casinobanker som spelade med folkets pengar. Konstgjorda vinster genom hedgefonder utlöste ekonomiskt sönderfall, arbetslöshet och bröt ned nationella ekonomier. De välbesuttna undergrävde skattesystem och de lät som i Grekland skattesystem rasa samman.

Skuldsättningen aldrig har varit högre än nu och att de reella produktiva ekonomierna krymper nu och särskilt i väst. Konsekvensen är att med kredit som ett bärande betalningsmedel betalas med tillväxt genom ränta. Den ekonomiska avsikten att skapa tillväxt genom arbete och människor undergrävs

Bankerna skörda enorma vinster från ett vanvettigt ledarskap i casinospel, automatisk elektronisk börshandel i nanosekunder  och spekulation på det som utgör människors arbeten, hälsa, boende, livsmedel och naturresurser. Knappheten på resurser driver upp priser till finansens glädje och kallas fria marknadskrafter. Bubblan har vuxit så stor att det överskuggar världsekonomin många gånger om.

Diagrammet visar förhållandet mellan vad som är utlånat och inlånat. Bankerna i Europa är i en klass för sig (de blå bankerna). Flertalet av dessa banker ingår i alliansen Inter Alpha Group.

loan-to-deposit-ratio

EMU-systemet med euro dräpte en nationell styrförmåga och självständighet. Finansmakter och nyliberalism klassade situationen vara orsakad av en för hög välfärd. Det nya är ett monetärt system som ersätter samhällets social princip.  Fastighetskrisen 2008 i USA födde en flodväg över världen. Wall Street och banker Europa krävde räddningspaket. Folket ska betala notan. Vi går mot ett samhälle där klyftorna ökar kraftigt. Extrema förtjänster finns för 1 %-folket.

Rätten att skapa pengar

Frågan om en bankunion är akut för Spanien och en del andra länder, säger Hannes Swoboda, gruppledare för socialdemokraterna i EU-parlamentet.

En falsk lösning upprättas. Härskarna tar plats och vi överger vår frihet. Att lösa skuld genom överföra skuld till folket och genomföra en mänsklig degradering är en omöjlig väg och blir en väg bakåt till ett slaveri. När samhället tappar det den mänskliga etiken och rättigheterna, då går vi mot det totalitära. Historien visar detta. Vägen är det omvända på alla sätt.

Att skapa pengar tillhör nationerna och dess folk.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England 1928-1941 sa:

StampBankverksamheten blev till i orättfärdighet och föddes i synd.
 
Bankirerna äger jorden. Ta dem ifrån dem detta utan lämna kvar någon makten att skapa pengar! Om detta inte  sker, då kan de med ett enda penndrag skapa tillräckligt stora krediter för att köpa tillbaka dem igen. 

Ja, att ta ifrån dem makten att skapa pengar och alla de stora förmögenheter, även dem som är mina och leder till att de försvinner från mig. Och de borde försvinna!! För då skulle det bli en lyckligare och bättre värld att leva i. Men om ni vill förbli slavar till bankirerna och betala kostnaden för ert eget slaveri, låt dem då fortsätta att skapa nya pengar.

Kongressmannen Louis T Mcfadden, USA, höll ett legendariskt tal 1932,

McfaddenportNär Federal Reserve (USA.s privata centralbank 1913) gick igenom så insåg inte folk att ett världsomfattande banksystem sattes upp. En superstat kontrollerad av internationella bankirer och affärsmän som samarbetar för att förslava världen….“

http://www.afn.org/~govern/mcfadden_speech_1932.html

Källa

http://demonocracy.info/infographics/eu/debt_piigs/debt_piigs.html

Banker-8-14

h

Banker-15-21

SkuldvolymenEMU

Unionen600

Det här inlägget postades i Abraham Lincoln, Bank- och finanskriser, Bankreformering, BIS-banken, Casino-banker, NVO, Nyliberalism, Okategoriserade, Orättvisa, Privatisering, Systemfel. Bokmärk permalänken.