BANK & RUTT ELLER FRIA SJÄLVSTÄNDIGA NATIONER?

GulddinarVem är den monetära myndigheten med behörighet ett driva penningpolitik och med rätten att skapa pengar.

Julius Ceasar fastställde en gång att det är staten som äger den rätten och ingen annan. Mynten i världen har präglats i guld, silver eller koppar och de bar på sitt eget värde i sin egen vikt. Pengar är så ett medel som är kopplat till naturkapital, energi, vatten, mark, växt- och djurliv. Ett annat sätt att säkra penningvärdet är göra människor till ett ‘guld’ som ett produktionsmedel.

Under medeltiden kunde man i svenska städer prägla silvermark som var ett gångbart betalningsmedel över hela Europa utan euro. En väldigt enkelt system i en internationell handel. Ex. är:

  • Skaramark 210,47 gram silver
  • Stockholmsmark 204,62 gram silver
  • Linköpingsmark 217,02 gram silver
  • Kölnermark 233,85 gram silver
  • Köpenhamnsmark 248,47 gram silver

Ett krig pågår om framtidens världsvaluta.

När USA slopade sin guldfot 1971, då startade Europakrisen och oljekrisen

Och allt det vi har talat om. Europa skulle in under en och samma skäppa i ett toppstyrt monetärt system som är Euro. Politisk sker det i det fördolda. Vi är så förda bakom ljuset. http://www.oikonomia.info/?p=12074

Efter fallet för dollarn kom konkurrenter i världen som nu tog tillfället att utveckla en valuta i guld med oljan som bas.

En av de främsta initiativtagaren av att slopa dollarn och euro var Libyens ledare Muammar Gaddafi,

Han uppmanade den arabiska och afrikanska världen att gå över till en gemensam valuta – gulddinar. Han hade byggt upp stora guldreserver. Libyen har inte bara olja. Enligt IMF hade Libyens centralbank nära 144 ton guld i sina bankvalv.

 Libyens centralbanks ägde rätt att ”ge ut och reglera sedlar och mynt i Libyen” och att ”bevilja och hantera samtliga statliga lån”. Libyens helt statsägda bank ger ut den nationella valutan och lånar ut den för statliga ändamål.

Samma gällde en gång Abraham Lincoln som under det amerikanska inbördeskriget utvecklade en nationell dollar som “greenbacks”. Ett ramaskri kom från bankerna i Europa att USA upphörde att låna. Det hotade hela det privata banksystemet. President Kennedy gjorde också ett försök. Samma öde gällde de båda.

Stora vattenreserver finns i Sahara som skulle kunna skapat en ny utveckling

Det skulle förklara varifrån Libyen kunde finansiera för att stå för fri utbildning och sjukvård och ge varje ungt par $50 000 i räntefritt statligt lån.

LibyenvattenDet skulle också förklara varifrån landet fick de $33 miljarderna för att bygga vattenprojektet “Den stora konstgjorda Floden” Libyen sitter inte bara på olja utan även på enorma vattenkällor som lagrats under öknen, så kallat ”fossilt vatten”. Libyen har i ett unikt projekt kunnat transportera vattnet via ledningar till bevattningssystem och städer. Detta framsteg har missats fullständig i medier mot den nuvarande regimen i landet. Komplexa sammanhang gäller.

Djupt inne i Sahara-öknen upptäcktes på 1950-talet stora underjordiska vattenreserver, så kallade akvifärer, i samband med borrningar efter olja. Vattnet samlades i marken för tiotusentals år sedan.

Helt nya villkor skulle med vattnet skapa föda, utveckling och välfärd.
Se länk: http://www.nordfront.se/libyens-okanda-vattenkallor.smr

Att låta nationens egen centralbank tillverkar pengar är det grundläggande för en nations självständighet.

Och dess motsats ger skapar skuld, kris och förlorad självständighet. Att låta låna pengar från regeringens egen centralbank har den fördelen, att lånet i verkligheten blir  räntefria. Inte behöver man betala ränta till sig själv. En eliminering av räntan har visat sig reducera kostnaden för offentliga projekt med i genomsnitt 50 %.

Detta var hotet från Libyen.

Libyen skulle kunna visa världen vad som är möjligt.

De flesta länder har ingen olja, men ny teknologi utvecklas som skulle kunna göra icke-oljeproducerande länder energi-oberoende, särskilt om kostnaderna för infrastrukturen halveras genom att man lånar från landets egen offentligt ägda bank.

Energi-oberoendet skulle frigöra regeringarna från de internationella bankirernas nät och från att tvingas ändra produktionens inriktning från inhemska till utländska marknader för att betala av lånen.

På denne finansiella grunden ville Gaddafi skapa en enda afrikansk stat (Afrikas förenta stater) (Africa Union som håller på att utvecklas) med arabisk och afrikans befolkning på 200 miljoner människor.

Libyenwatermap

Kartan visar pipelines för en ny vattenförsörjning och konstbevattning

Tanken var att inrätta en enda guldmyntfond och skapa Unionen av de afrikanska länder fick ett aktivt stöd under de senaste åren av ett antal arabstater och nästan alla afrikanska stater.

Därför blev det krig då USA och EU:s inflytande minskade. Libyerna oroar sig för att de av Nato-ledda flygbombningarna ska komma farligt nära denna stora vattenledning med en hotande humanitär katastrof som följd.

Saddam Hussein utvecklade även han gulddinaren.

Skulle Arabvärlden  med en gulddinar och sin oljan som källa bli en ny världsvaluta??

2004 togs Bank of Iraq över av USA (privatstyrda BIS-banken med 165 centralbanker) genom Irakkriget efter 9/11. Ny dinar knöts till dollarn. Den forna eldades upp. Irak dränktes sedan med lån för Iraks uppbyggnad i dollar via IMF och världsbanken. Miljarder försvann och gav aldrig någon återuppbyggnad.

Valutakriget och bankernas krig

Demokratisering600De demokratiska krigen fick stora konsekvenser.

Så handlar detta nya inte bara om krig bara om olja eller det handlar även det bara om bankverksamhetens? Kanske om bägge delarna – och även om vatten, livsmedel och mineralet. Detta är de rikliga krediter att utveckla infrastruktur för att komma åt dem, kan ett land komma ur de utländska långivarnas klor. Den inhemska näringslivet ingår. Att sälja ut detta för internationalism är att undergräva själavårdande utveckling.

Vi kan se detta med den politik som nu gällt här och i Europa.

KÄLLA: http://www.tffr.org/articles/110527_Libyen_detaroljandethandlarom_ellerardetbanken.htm

Det här inlägget postades i Bank och finans, Finanskapitalism, Globalisering, Internationalism, Nyliberalism, Politisk union, Privatisering, Riksbanken, USA, Väffärdsstaten. Bokmärk permalänken.