DEN NYA FATTIGVÅRDEN. LANDSKRONAMODELLEN BLIR NATIONELL. S OCH MP LIBERALISERAR SIG

Fas4Varför finns det arbetslösa? Därför att arbetsmarknadens är för knapp och har fått förtäras sedan 90-talsraset. Finns det inga arbeten då finns det inga arbeten. Inte heller kommer det finnas samhällsutveckling om inte politiker inte förnyar och återbygger.

Den första ungdomsgenerationen på många årtionden mötte massarbetslöshet – och den hade aldrig haft någon möjlighet att kvalificera sig för a-kassa. Kraven har skärpts ytterligare.
I dag backar de politiska partierna bit för bit från välfärdsstatens stora löfte.

Modellen har dömts ut av Socialstyrelsen och av forskare.

S och MP är med att skapa paradoxalt ett “fas4” efter kritiken om fas3. Det står i Betänkande 2012/13:SoU22 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet i punkt 2:

Socialnämnden får ökade möjligheter att hänvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta om arbetsförmedlingen inte har kunnat erbjuda personen någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Fp Strandberg och hans partikamrater drivit fram denna lagändring.

Har vi fått två arbetsförmedlingar? Är Socialnämnden kompetent till denna uppgift??? Hur  ska resurser räcka? Samma princip som FK som överordnas medicinska läkaromdömen. Är det ett steg att slå ihop Arbetsförmedlingen med Socialnämnden?

Från 1 juli blir Landskronamodellen nationell.

Alla åldersgrupper ska omfattas av krav på motprestation. Det ska ”stärka ställningen på arbetsmarknaden” för socialbidragstagarna, argumenterar regeringen. Tvång för deras eget bästa.

Tyvärr kommer det inte att fungera. Det är slutsatsen av 20 års experimenterande. Forskningen tyder på att aktivering till det meningslösa.

Folkpartisterna Torkild Strandberg och Mattias Adolfsson skriver i Aftonbladet om den så kallade ”Landskronamodellen”. Folkpartistyrda Landskrona införde 2006 ett system med krav på motprestation för social­bidrag. Partistyrelsen har föreslagit att denna Landskronamodell ska bli politik för hela Sverige.

Men vad Strandberg och Adolfsson inte nämner är att hemlösheten i Landskrona har mångdubblats_

  • Den 10 oktober 2005 fanns det 18 hemlösa i Landskrona enligt Helsingborgs Dagblad
  • Den 19 augusti 2011 fanns det 347 hemlösa. 105 barn levde som hemlösa, enligt Landskrona Direkts hemsida. Utslagningen ökar.

Socialforskaren Katarina Hjertner Thorén säger i sin närstudie av Jobbcentrum i Skärholmen och Källan i Osby.

”I många avseenden är insatserna varken individuellt anpassade eller särskilt kompetenshöjande för den enskilde” fastslår till exempel 

2004 fick Anna Hedborg i uppdrag av Göran Persons regering  att utreda de sociala försäkringarna och sjukförsäkringen. Några slutsatser hon kom fram till i sin utredning “Mera försäkring och mera arbete” var bl.a. att:

“Försäkringen har inte fungerat som den borde. Vårt uttryck för detta är att sjukförsäkringen är för mjuk.” och “En möjlig reformväg är att helt enkelt strama åt, att underkänna vissa diagnoser, att sänka ersättningar, att låta sjukdomens pris bli så högt att människor tvingas ut ur försäkringen.

 Aktiveringen ökade inte chansen att få jobb eller utbildning.

Uppsalamodellen, där arbetslösa socialbidragstagare sökte jobb hela dagarna, har skärskådats av sociologen Pia Milton. Deltagarna jämfördes med en likadan grupp där dessa krav inte ställdes. Aktiveringen ökade inte chansen att få jobb eller utbildning. Tvärtom kom deltagarna snabbare tillbaka för att söka socialbidrag än personerna i jämförelsegruppen.

Detsamma gäller Rinkebymodellen, som riktade in sig på lågutbildade invandrare med språksvårigheter. Jämfört med kontrollgruppen försämrades deltagarna chanser att bli självförsörjande.

Tvärtom kom deltagarna snabbare tillbaka för att söka socialbidrag än personerna i jämförelsegruppen.
Källa: http://www.aftonbladet.se/kultur/article16821142.ab

Reservarmén av arbetslösa nyttjas som lönepressare, så måste den vara på hugget och kämpa om jobben, som inte finns. Ungdomar som gjort allt de skulle och utbildat sig och bär med stora studieskulder, de ska möta detta.

Kraven på aktivering innebär en återgång till forna tiders fattigvårdslogik enligt socialforskare. En socialdarwinim formas där människor delas in i de produktivt värdiga och de improduktiva sjuka och arbetslösa. Sedan om barn och gamla är värdiga syns rubbas i ny tid.

De ovärdiga misstänkliggörs som arbetsskygga.

Socialtjänstens uppgift blir att testa deras motivation genom att kommendera dem till aktivitet.

Bakom arbetslöshet och fattigdom finns de stora ekonomiska och politiska processerna som den enskilde inte kan påverka utan dessa ska frälsa väg för en ohämmad marknad genom de folkvalda. Detta är den kusliga processen när liberalismen tränger allt djupare in i samhällskroppen.

En grundläggande förändring i det svenska välfärdssystemet håller på att genomföras utan större debatt.

Socialbidraget, tidigare avsett som ett sista skyddsnät för människor i ekonomiska nödsituationer, har blivit en alternativ arbetslöshetsföräkring och en alternativ sjukpenning för allt större grupper. Samtidigt har ett nytt system av arbetsmarknadsåtgärder växt fram utan central översyn, utan utvärdering och med tveksamt lagstöd.

All utveckling måste börja underifrån och inifrån. Stimulans och investeringar måste lägga grund till en återuppbyggnad av både det inhemska och välfärd. Att sälja ut oss är att såga grenen vi sitter på.

Det här inlägget postades i Antisociala reformer, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsskapande, avhumanisering, Bidrag, Demokrati, Internationalism, Liberalism, Postdemokrati, Utanförskap, Väffärdsstaten, Välfärd. Bokmärk permalänken.