Den försåtliga politiken & människosynen

Nyliberalismens förvillelse är oerhörd i världen och för Sverige. Den har nått Sverige med 80-talets händelseutveckling och omstörtar den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen.

Novemberrevolutionen 1985 är det informella namnet på Riksbankens beslut att avreglera den svenska kreditmarknaden den 21 november 1985. Beslutet innebar bland annat att bankerna fick låna ut obegränsat med pengar utan att Sveriges riksbank lade hinder i vägen. En väldig skuldsättning skapades och ett stort valutautflöde från Sverige ägde rum. Spekulation var honnörsordet i denna korruption.

Beslutet att avreglera kreditmarknaden fattades formellt av Riksbanksfullmäktige och kunde därför enligt reglerna ske utan inblandning av Sveriges riksdag eller regeringen.

Finansminister Kjell Olof Feldt var dock i förväg informerad om Riksbankens planer. Trots det stora utflödet vidtogs inga åtgärder i tid. En mycket egendomlig tid. I stället vidtogs ett gnetsparande på ett 10-tals miljarder i välfärd medan 100-tals miljarder strömmade ut ur landet.

Frågan blev väckt: “Var det medvetet genomfört?”, men frågan har inte besvarats. Riksbankschefen Bengt Dennis sa endast: “Vi fick en ny finanspolitik!” när 500 000 stod arbetslösa och 90 000 företag gick i konkurs eller blev uppköpta. Företag, koncerner och hela branscher kom i internationell ägo. Tiden är absolut den märkligaste scenförändringen i svensk modern historia!

Det hör till saken att Riksbanken ingår i den privata och internationella centralbanken BIS, Bank for International Settlements, där 165 centralbanker ingår! I BIS förflutna ingår lån till Hitlers krigsupprustning. Bakom BIS finns kopplingar till privata Bank of England och Federal Reserve Banks i USA. Att en influens finns går inte att undvika att lägga märke till. Feldt tycks ha varit villrådig och låtit Riksbanken genomföra det hela. Det fabulösa är att skuldsättningen skulle stimulera tillväxten.

Det var nu serverat för de nya Moderaterna och Allianspartierna. Sverige hamnade i ett politiskt, socialt och ekonomiskt kaos. Nu kommer “räddarna”. De nya Moderaterna säger sig vara det nya arbetarpartiet men utan rättvisa och humanitet. En ideologi med en motsägelsefull värdegrund.

Skändligheten i utförsäkringen säger sitt. “En lag som förutsätter att tillfrisknande sker efter tidtabell är inget annat än omänsklig. Vi möter ofta patienter som har hamnat i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen. Utförsäkringarna måste stoppas nu,” skriver 108 läkare i en protest i Svd 30/3

“Vi 108 undertecknande läkare vet att dessa humanitära tragedier bara är toppen på ett isberg. Vi möter ofta patienter som kommit i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen, den ”reform” som infört benhårda tidsgränser för sjukpenning och avskaffat den tillfälliga sjukersättningen. Under det närmaste året kommer många tusen personer ytterligare att utförsäkras och den ansvarige ministern Ulf Kristersson planerar inga snabba åtgärder.”

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson svarar på läkarnas krav i AB 30/3. Ulf Kristersson börjar med att hylla läkarnas engagemang.

Det finns ett stort engagemang i svåra frågor som rör människors sjukskrivning, och det tycker jag är bra. Samarbetet mellan läkarkåren och Försäkringskassan är enormt viktigt.”

Däremot anser han att den kritik som 108 läkare i dagens SvD riktar mot sjukförsäkringsreformen är lite missriktad.

“Tidsgränserna i sjukförsäkringen finns ju för att markera att det är bråttom med insatser för att få människor tillbaka. Åren ska inte bara gå. Den som kan börja jobba igen ska snabbt få stöd.”

Han förklarar:
“Långa sjukskrivningar riskerar att tvärtom minska chansen att alls komma tillbaka. Dessutom finns det undantag från tidsgränserna för att skydda svårt sjuka.”

Givande och tagande. Det finns en sak som borger­liga politiker har vägrat tala om ­sedan valet 2006. Att jobb­politiken, med hårdare villkor för sjuka och arbetslösa, sänker lönerna för dem som har arbete.

Jobbskatteavdraget har gett 1500 kr mer i månaden för ett vårdbiträde. Borg säger idag till kommuner och landsting att lägstalönen för ett vårdbiträde på 15 685 kronor i månaden är för mycket.

Anders Borg läxade upp landets kommunalpolitiker, ­socialdemokrater likväl som moderater, för att de som arbetsgivare varit dåliga löne­förhandlare. Borgs kritik handlade inte om löneökningarna i allmänhet. Kritiken gällde miniminivåer i avtalen. De som har allra minst betalt borde med finansministerns logik nöja sig med ännu mindre.

I ena ögonblicket gäller en sak i nästa ett annat.

Den nyliberala demokratin lyder enligt Cecilia Malmström, EU- parlamentariker, på följande sätt när det gällde Lissabonfördraget som innebär att Sverige inte längre är självständig stat utan ingår i EU-staten, som sades vara demokratins försvarare men som maskerat alla steg sedan 1947, se nedan om EU:s historia:

”Jag är helt med på att folkomröstningar ofta har en folkbildande effekt. Men att automatiskt se folkomröstningar som en högre form av demokrati än den representativa demokratin är i mina ögon felaktigt. Folkomröstningar ska användas sparsamt och när det är en fråga där svaret är enkelt att tolka, och detta är inte fallet med Lissabonfördraget. Att riksdagen, liksom 25 andra europeiska parlament, godkänt Lissabonfördraget är legitimt och enligt demokratiska metoder.

http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2009/10/09/ar-riksdagsbeslut-odemokratiska/:

När Reinfeldt skriver om “Det sovande folket”, så vill inte folket vara tyngda med historiskt kunnande. När de är passiviserade är de lättstyrda i antiformens teser.

”Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion.” (sid. 111).

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.” (sid. 52).

Valet 2010 var Moderaterna, de nya samhällsbärarna

” Moderaternas framgång är Sveriges framgång. Vi ser nu att makten förskjuts åt höger och ser ut att göra över tid. Långsiktigt bygger vi nu ett folkhem med jobb, frihet, omtanke men framförallt, äntligen gör vi det gemensamt. Vi lämnar inte stora folkgrupper i utanförskap, vi skapar inte samhällets A och B lag enligt socialdemokratisk tradition utan vi gör det rättvist utifrån varje människas unika förmåga och fria vilja.”

Alla politiska, sociala och ekonomiska begrepp blir förklädda. Man hör en sak men betydelsen är det omvända.  Vi möter en värld som demoraliserar mänsklig värdegrund.

Historien är fördold, förvrängd och anklagande. Allt framåtskridande under efterkrigstiden för Sverige skildras på 2000-talet som bakåtsträvande trots den stora framgången att Sveriges välfärd rankades som den främsta i världen innan finanssmällen kom på 90-talet.

Läroplan i skolan skall förkorta historiekunnandet för framtiden genom att börja med Upplysningstidens 1600-tal då rationalismens epok och människosyn började. Ur det föddes industrialismens och ekonomins revolutioner. Samhällets, ekonomins och människors samhörighet började här sin upplösning.

Hur lyder nyliberalismens trossatser? Högerns nyliberala dubbeltänk är att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning dvs. de lurar t.o.m. sig själva.

Människan som mål och orsak till utveckling förstörs. Hon blir ett medel och står till tjänst för det kapitalets frihetsgrund.

När människan förlorar sin förmåga att se medmänniskans nöd och utslagning och går in systemets kallsinniga värld, då är det obönhörligt så att då dör i djupet det medmänskliga i oss, som gör oss till människor.


Det här inlägget postades i Arbete, Arbetslöshet, Avregleringar, Bank- och finanskriser, Finanskrisen, Hälsa, Ideologiska definitioner, Lågkonjunktur, Lönefrågor, Makt, Orättvisa, Privata sjukförsäkringar, Propagandans makt, Samhälle, Skatt, Sociala strukturer, Socialförsäkringar, Värderingar. Bokmärk permalänken.