ALLIANSENS FRAMGÅNGSSAGA. LÅT OSS INTE GLÖMMA DEN

ALLIANSFRAMGANGARVi

Alliansen har sänkt nivån i A-kassan efter 200 dagars arbetslöshet och höjt egenavgifter i a-kassan. Det är ett led i liberalism att avreglera och strama åt mänskliga villkor och göra dem mer fria.

Vi vill avreglera samhällets inflytande på ekonomi och framtiden. Visioner kostar miljarder. Vi vill avreglera moral och biologiska band i föräldraskap. En ny social och ekonomisk frihet. Samhället var byggt på mänskliga och solidariska band. Vi ser de ekonomiska banden som det vitala i det nya samhället.

”Moderaterna är det civila (privata)  samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta strid för dess förverkligande.”

Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion”. En sådan politik leds och administreras av dårar; och  skapar ett folk med sovhjärnor.

Vi har utförsäkrat 86 000 sjuka personer! En liberal tanke. Sjuka behöver nå arbetsmarknaden tidigare.

Vi har skickat 35 700 personer till fas 3!  Fas3 är nu Sveriges största arbetsgivare. För sovhjärnorna fanns inget meningsfullt, inga utmaningar och ingen nyfikenhet. De var trygga att bli omhändertagna, det var huvudsaken.

Vi har 456.000 arbetslösa. Vi satsade på på krogmoms och RUT som nationell strategi när vi tappade viktig basgrenar till utländska koncerner efter kraschen. Svensk näringsliv söker kompetens, men vi ser att behovet av en större låglönesektor för framtiden.

Vi har så gett arbetsgivare goda urvalsmöjligheter. Vi har en kostnadsjakt som heter duga!

Vi har infört offentlig privatisering i vård och skola som ger vinst för ägarna på skattebetalarnas bekostnad. Vi har kunnat sälja ut vårdföretag billigt. Det är inte så noga vem som söker bara det finns kulor

Vi har dragit in miljardvinster från det sociala systemet. Vi har infört avkastningskrav på ambulanser som ger färre utryckningar!

Vi har genomfört Jobbskatteavdrag på 140 miljarder som minskar utrymmet för välfärd i framtiden och det innebär större möjlighet för banker att ta ut högre priser på bostäder.

Bristen ger stabila kassaflöden till byggare och banker. Det är bra. Sverige ligger nu i topp med sitt skuldberg.

De totala skulderna i materialet uppgick i juli 2013 till 2.257 miljarder kronor, varav 95 procent bestod av bolån. 2014 är den större än 3 biljoner. Materialet visar att individer och hushåll med bolån igenom snitt har en högre inkomst efter skatt, men också en högre skuld än genomsnittet av samtliga skuldsatta.

De data , som pekar ut Sverige som mest eller näst mest skuldsatta land kommer från IMF, OECD och nationella källor.
http://cornucopia.cornubot.se/2014/10/ny-rapport-sverige-mest-skuldsatta.html

Vi får ta lite risker. Speciellt känsligt är externa skulder. Även om Sverige har tillgångar i utlandet, så är det dessa externa skulder som blir ett problem den dag finansmarknaderna tappar förtroendet för Sverige.

Vi har gjort en omfördelning av ekonomin. Övre halvan fick 80 % av sänkningen.  20 % till den nedre. Samhällsklyftor har vidgats. Välfärd regnar från en topp.

Vi är nu ett av världens mest individualistiska länder. Beroendet av varandra har minskat.

Vi har ökat klyftor, ökat barnfattigdomen och antalet fattigdomspensionärer. Vi har ökat vräkningar av barnfamiljer som ger nya jobb.

Vi har överhopat socialen med sjuka och arbetslösa. Det ger fler jobb.

Vi har omfördelat skulder i statskassan till folket, som nu får ta ansvaret.

Vi har fått bankerna att växa kraftig sedan krisen med stora vinstvolymer. Räntor på skulder ger stor utdelning till aktieägare. En liberal ekonomi.

Vi har en knapp bostadspolitik med stabila kassaflöden och högre marknadsvärden till byggare och banker!

Vi har fått folket att jobba hårdare springa fortare och göra mer med allt färre. Människor för hoppa från tuva till tuva för att överleva. Det ger mobilitet för företag i en svajig tid.

Vi har öppnat dörrarna för internationella övertag av företag och det offentliga. Gruvor kan bli internationella. Vi är mycket frikostiga att få hit utländska ägare för gruvdrift.

Vi har ökat importen av mejeriprodukter 1000-falt för fria varuflöden.

Vi har fått en bättre anpassad utrikespolitik för amerikanska intressen. Vi har under vår tid sänkt nivån på Försvarsmakten som bäddar för att vi kan bli en NATO-medlem.

Allt detta har vi skapat helt enligt med vår politik.

”I moderaternas värld är det främst politiskt beslutsfattande som begränsar människan. Slutsatsen blir därför lätt att bara allt politiskt beslutsfattande försvinner så blir människan helt befriad och inga problem kvarstår.Den liberala visionen att besluten fattas av människor själva.

KLART ATT VI ÄR STOLTA!

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Systemfel. Bokmärk permalänken.