Den omvända logiken. Den omvända vägen. Det nyliberala samhället

K-stratginI M blir allt tvärtom till det som skapar och ger utveckling. Det finns inga mål med och genom gemenskapen.

Mål i alla samhällsområden måste finnas för en utveckling. Ett samhällsbygge. Nya arbete som motsvarar och motiverar utbildningar. Vad tjänar det till att utbilda  när arbeten saknas. 

Det handlar om vilka arbeten som skapas för ett jämlikt och hållbart samhälle.

Nytt språk formas. Frihet är marknadsfrihet, Avregleringen skapade arbetslösheten. Valfrihet är inte att välja mål och färdväg utan välja en kopp te eller en kopp kaffe, röd eller blå slips, offentligt eller privat.

Arbete blir jobb som isolerar. Begränsar till händer och fötter. Att verkställa något per timme i något robotliknande och inte att ingå i en samverkan i mål och beslut. Arbetets innebörd är att skapa nytta, tjänst för andra och bygga utveckling. Samarbetet är en förmåga till civilitet att skapa fred och utveckling tillsammans.

Det är en mänsklig rättighet att kunna bo och arbeta med värdiga löner som säkrar livets uppehälle och den goda miljön för hälsan. Det fackliga organisationer tillhör det fria samhället och organisationer för skydda mot kommandostyrningen.

Med Anders Borg har det blivit dyrare att vara med i facket, förändringarna av a-kassan pressade ner lägstalönerna och en lågbetald servicesektor skulle subventioneras fram.

Bristen på bra och utvecklande medelklassjobb och utan ett ordnat samhällsbygge skapar mer klyftor och brister. Kostnadsjakten och kortsiktigheten förblindar.

Ekonomi blir ett Casinospel utan nyskapande och arbetsskapande nytta och realkapital. Falska värdestegringar på fastigheter eller räntevinster på skulder växer syns i digital värld men inte i verkligheten. Billiga övertag sker med en M-poltik på näringar, skolor, vård mm. Korta ägande 3-7 år. Ägare tar ut vinster och säljer dyrt eller går i konkurs.

 Skatt sänks och en predistribution att planera långsiktig för samhällsbygget och gentemot omvärlden minskas drastiskt. Det ojämlika samhället ‘byggs. 

 

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Arbetsskapande, Avregleringar, Demokrati, Det fria valet, Fackligt, Fredrik Reinfeldt, Frihet, Individualism, inhemskt näringsliv, Investeringspolitik, Klasskamp, Människan och värdet, Privatisering, Rättvisa, Samhällsvision, Sociala strukturer, Tillväxt, Utbildning, Utveckling, Värderingar. Bokmärk permalänken.