DEN SKULDDRIVNA EKONOMIN. 70 MILJARDER I VINST I STORBANKER 2012

SkuldekonomiUnderbemanning, slarv, felbehandlingar, läkarmissar, överbeläggning och borttappade remisser mm beskriver inte bara sjukvårdspolitiken ser ut utan även poltiken i sin helhet.

Regeringen gör allt för att genomföra ett systemskifte för att ge ekonomiskt utrymme för det privata, banker och storinternationella företagen. Ett bygge för det privata internationella närignslivet

 


Tillväxt utan arbete

Den vansinniga politiken innehåller INTE en tillväxt av realkapital och välfärd som som skulle ge NYA ARBETEN utan istället kommer en tillväxt i SKULDRÄNTOR skulderna. Hushållen betalar. Hushållsskulden är 2012 148 % av BNP!

Fyra gökungar finns i boett
Nordea, SEB, SWE och SHB gjorde nära 70 miljarder i vinst 2012. 2013 är prognosen 90 miljarder. Sedan krisen drabbade världsekonomin har vi betalat in nästan 160 miljarder kronor till bankerna bara i räntenetto!!!!!. AV totalt 68,4 miljarder kronor i vinst gick ca 51 % till ägarna med 35,6 miljarder !!!!!

Under de senaste 5 åren har storbankerna tillsammans tjänat 252 miljarder kronor på allmänhetens bekostnad.

Vad hände efter finanskrisen 2008? Finanssystemet översvämmade med värdelösa värdepapper med att mixa friska och sjuka lån från bobubblan i USA genom ett ekonomiskt korrupt beteende som förstärkt en skulddriven ekonomi.

Storbankerna har aktie­kapital på 565 miljarder kronor men utlåning på 12500 miljarder – ja, varje krona är belånad 22 gånger.

Bankskulderna har flyttats från bankerna till staterna och många har passerat en skuldnivå på 90 % av BNP, vilket är en kritisk nivå. Varför behövs ett skyddsnät? Jo, för bankerna är av sin natur riskfyllda och extremt belånade företag, genom att kunna skapa fordringar på sig själva. De svenska bankerna har 12000 miljarder kronor i skulder med bara 5 % av detta är aktieägarnas kapital

De pengar som skulle gällt för samhällets utveckling och välfärd går därför till bankerna.

Jobbskatteavdraget innebar en omdisponering så att den social sektorn miniskar. 80 % gick till den övre halvan. Bankerna kunde genom stigande marknadsvärden tillskansa sig artificiella vinster i räntor, som betalas av hushållen.

Dessutom är svenska bankers upp­låningskostnader subventionerade. 2002–2012 tjänade bankerna cirka 30 miljarder om året tack vare denna statsgaranti, enligt Riksbanken.

En berövande penningpolitik gäller. En gökunde finns i boet. Vi har fått en gökunge i boet med bankens Casino-ekonomi.

Nya arbeten i inhemskt näringsliv dvs arbetstillfällen i medelklassens sektor bromsar med uteblivna investeringar. 

Reinfeldt menar att vi längre inte är ett industriland när han var på World Economic Forum i Davos. Flera av Reinfeldts uttalanden

”Vi brukade ha människor i industrin, men de har i princip försvunnit” (på Reinfeldts engelska: ”We used to have people in the industry, but they are basically gone”).

Utveckling lågkvalificerade jobb. stärks. Reinfeldt menar EU har fungerat mycket bättre här än Sverige med lågkvalificerade jobb.

Europakten är en anti-demokatriskt avtal, som vi aldrig fått veta följden av. 

Medier analyser och presenterar långa rader av en-stycks-frågor utan att se helheten och konsekvenser. Begreppet nyliberalism vidrörs mycket lite vilka rötterna är och varför den är parad med kommunism i Kina

En reformering av bankerna har aldrig skett, vilket borde ha skett. Trots många utspel sedan 2008, har regeringen inte agerat på ett för bankerna kännbart sätt, och nu är tonen mildare än tidigare. Banker ger stora utdelningar till ägarna. Politiker för oss bakom ljuset. Vi plågas av den överenskommelse som gäller europakten.

Där finns 4 pelare för att ge ekonomiskt utrymme för banker och storinternationella företag.

  1. Billigare välfärd
  2. Sänkta löner
  3. Sänkta skatter
  4. Bankunionen för den nationell strukturanpassning och dess avveckling.

Näste steg är upplösning av den nationella identiteten för att skapa en politisk union för euroländerna med en finanstopp. Fria flöden ska gälla av varor, tjänster, kapital och mänsklig arbetskraft över gränserna..

Borde inte politikerna tvinga bankerna betala tillbaka en del av vad man tagit från företagen under krisen? Nu när det går så bra för bankerna. Först då kan vi på nytt skapa ett bra näringsklimat i landet.

Resume: Historien om ekonomi kan beskrivas om två vägar.

  • Ursprungligen kom all ekonomi, tillväxt och utveckling genom arbete. Nu är tillväxt utan arbte
  • Sedan kom de som skapar pengar ur tomma luften och ser till att det blir skuldsättning som gäller ur vilket räntor skapas. Denna makt kan finansiera krig, revolutioner och vapenhandel och de har gjort detta. De ser endast till sin sak och makt utan hänsyn. Deras språkrör går genom politiker

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Bank- och finanskriser, Bankreformering, Systemfel. Bokmärk permalänken.