DEN SVENSKA MODELLEN OCH 90-TALETS SYSTEMSKIFTE

90-talskrisenDetta diagram visar hur snabbt det förändras från den svenska modellen till den nyliberala ekonomin.  En kurva visar arbetslösheten före och efter 1991. 

Den andra kurvan hur stor sysselsättningsgraden i samhället.

1991 kantrar allt. Innan rådde en ekonomi där arbetet är motorn som ger all tillväxt i produktion och i välfärd. Näringslivet och det offentliga är varandras stöd och komplement.

Ekonomin i såväl företag som det offentliga bygger på en social ekonomi och ordning där arbetet är grundstenen. Allt ekonomiskt utbyte bygger på mänskliga relationer. Den öppna arbetslösheten ligger runt 2 %. Långtidsarbetslösa är någon promille.

 Den öppna arbetslösheten 

1976: 2,0 % 1977: 2,2 % 1978: 2,3 % 1980: 2,3 % 1981: 2,7 % 1982: 3,4 % 1983: 3,6 % 1984: 3,3 % 1985: 2,9 % 1986: 2,7 % 1986: 2,5 % 1987: 2,1 % 1988: 1,7 % 1989: 1,5 % 1990: 1,6 % 1991: 2,6 % M 1992: 4,2 % M 1993: 8 % M (ca 470 000 arbetslösa)

1992 då kommer svärdet genom kronförsvaret. Vårt Waterloo eller vårt “EMU”. Över 100 000 företag försvinner eller köps upp av det internationella näringslivet. Branscher försvinner. Samma har hänt i EMU-länder.

Med den nyliberala aktionen vänds allt. Ny ekonomi kommer att reducera mänskliga band i ett bygge av ett monetärt system

Det är inte arbetslösheten som ska bekämpas utan inflationen och den stora välfärden. Men inflation kommer ur en för stor produktion av sedlar (dollar) genom krig (Vietnam) samt all spekulation och oljekrisen 1973.

Nyliberaler utnyttjar detta falskeligen och skapar myten om välfärden som dränerar ekonomin.

Nu kommer rivning och åtstramning. Hög arbetslöshet för att bekämpa inflationen (!).

Sparande påverkar alla samhällsområden både i näringsliv och i det offentliga. Arbete som motor stängs av. Arbetslösa är “skjortor” i ett lager, som väntar på arbetsgivare, som blir färre.

En ny ekonomisk kultur drar fram i en vanställd kostnadsjakt, kortsiktighet, magra organisationer och vinstjakt. En ekonomi genom spekulation breder ut sig. Banker driver en skulddriven ekonomi i husägandet. Hyresrätter minskar.

Hela det sociala systemet “rationaliseras”. A-kassa sänks. Fas3-arbete. En ekonomisk människosyn formas i individualism, teknokratisk cynism och till degraderande träldom i en låglönesektor. Arbete förvandlas till systemstyrda och verkställande jobb. Invandring missbrukas för att förstärka trenden.

Det monetära systemet byggs utan de sociala villkoren som är den nya ekonomiska ordningen

Samtidigt sker en storskalig omfördelning av inkomster och ägande till en liten grupp. De rikaste 20 % äger 87 % av svenska tillgångar. Privatisering drivs igenom i en anti-demokratisk utveckling.

Bakom finns EU-komplexet att utveckla en marknad över Europa där den nationella grunden upplöses steg för steg. EU säger att de är fredsprojekt då självständiga nationalstater är farliga. När inga nationer finns då kan inte krig uppstå.

 Nu ställs folken under övervakning då det finns så många grupper som kommer från Mellanöstern och Nordafrika som tvingats fly från terror och fattigdom. Allt utnyttjas.

Kort historik till utvecklingen. Det finns en lång kedja av händelser utanför och inom landet

  • 70-krisen med dollarn, valutaspekulation i Europa och oljekrisen
  • 1982 Ubåten i Hårsfjärdenom sänker utrikespolitiken. Ubåten kom från USA/Nato. Inte från Sovjet. Högern sprider rysskräcken
  • 1982 SAF och Näringslivet driver magra organisationer och kostnadsjakt i kortsiktighet
  • 1985 Novemberkuppen i Riksbanken
  • 1986 är Palme skjuten
  • 1992. Kornförsvaret och finanskraschen
  • 1994 Svenska folket rösta Ja till EU med knapp majoritet
Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Ägande, Allianspoltik, Anarkokapitalism, Antisociala reformer, Arbetslöshet, Arbetsskapande, avhumanisering, Bank- och finanskriser, Ekonomi, EMU, EU, Finanskapitalism, Människan, Människan och värdet, Nyliberalism, Olof Palme, Postdemokrati, Privatisering, Rationalism, Skatt, Spekulation, Svenska modellen, Systemfel, Utveckling, Väffärdsstaten, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.