VAD ÄR NYLIBERALISM? Vilken väg väljer Sverige?

 antidemokrati670

Ursprunglig ekonomi bygger på att människan, samhälle och natur är allt invävt i varandra i en helhet som ingår i ett samhällsbygge och försörjning. Samhällets orsak är människan själv. Ett skapande, där människans själv är orsak och bildar målet för samhället. All handel börjar i att några utvecklar nyttoföremål.  Samhället är en fortsättning på människan i det individen själv inte förmår att göra ensamt. Samverkan är grunden till att hela ekonomin är en social process.

Skatt finns för att investera, förvalta och förnya olika samhällsområden för det gemensamma bästa, rättvisa och jämlike

Hela idén med nyliberalismen är att marknadsmekanismerna ska tillåtas styra över mänsklighetens öde. Ideologin är att marknaden borde diktera samhällets regler och inte tvärtom. Själva termen nyliberalism myntades av den österrikisk-brittiske aristokraten  och nationalekonomen …Friedrich Von Hayek vid en konferens i Paris 1938. Tre skolor finns om nyliberalismen

 1. ludwig-von-mises-misesÖsterrikiska skolan gällde en ekonomi baserat på ett individualistiskt agerande. Här finns  pionjärer som Ludvig von Mises (1881-1973). Mises konstaterade att den enda framkomliga ekonomiska politiken för den mänskliga rasen var en politik för obegränsad laissez-faire, av fria marknader och en obehindrad utövandet av rätten till privat egendom, med regeri
  ngen strikt begränsad till försvar av person och egendom inom dess territoriella område.

 2. Anakrokapitalismens skola som är en anti-statlig politisk filosofi som förespråkar anarkism med privat äganderätt. Den förespråkar upphävandet av staten; för privatisering på alla samhällsområden  i en helt självreglerande marknad. Anders Borg har sin ungdom vurmat för detta. Även Centerb har varit inne på den vägen med “Stureplan”-rörelsen och Timbro.

 3. Chicagoskolan, som är baserad på en mer mekanistisk ekonomi med hypotetiska verklighetsmodeller tillsammans med en brutal skola att genomföra ekonomiska program genom “chockterapi” och stålbad. Demokratiska processer körs över. Metoderna har tillämpats i modern tidi Sydamerika, Europa, Sydafrika, Ryssland och Asien.

  Milton FriedmanEfter militärkuppen i Chile 1973 fick Friedman chansen att testa sina idéer i praktiken när han blev ekonomisk rådgivare åt diktatorn Pinochet och med militärjuntans samverkan med CIA.

  ChockdoktrinenProf. Milton Friedman formulerade förändringens axiom.

  ”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring” – först i krisskeden och chocktillstånd kan nyliberala idéer ta initiativet för att privatisera allmänningarna, förbjuda fackförbunden, avskaffa social välfärd, släppa priserna fria och cementera äganderätten och centralbankens överhöghet.

  Finanskrisen i Sverige 1992, Asien 1997, Europa och världen 2008 vittnar om detta moment och nedrustning och metodik för en internationell pantsättning av nationella tillgångar och för en offentlig privatisering.

Konsekvensen är en antidemokratisk utveckling och att synen på människan som mål och orsak till samhällsutveckling överges till att bli ett medel för kapital- och marknadsmål.

I den liberala och monetära världen blir allt “ekonomistiskt”. Människan uppfattas mer och mer som en ekonomisk råvara, produkt och medel för den monetära tillväxten. Den vägen leder inte till demokrati utan dess motsats mot det totalitära.

Liberalismen ersätter frihet till en anarkistisk valfrihet. En frihet på andras bekostnad. Marknaden instiftas som en suverän makt över nationer – en ny världsordning med en elit som självutnämnda “gudar”.

 ——————–

EN LÄSARE FRÅGAR

Tack för din viktiga historik om nyliberalism. Den behövs. Hur ser du på “socialliberalismen” som bl.a. både C och Fp säger sig företräda när de får frågan om de är nyliberaler?

SVAR:

I socialliberalism ligger en upplösning av människosynen och hennes värdighet förminskas till att bli  en “ekonomisk” komponent i det monetära systemet och förlorar rollen i samhällets uppbyggnad

Mer fokus på individualism som motsats till solidaritet. Socialliberalismen är en gren av liberalismen som utgår ifrån en så kallad positiv frihetsdefinition. Med denna frihetsdefinition är mer inriktad på individens frihet än som en social varelse i medansvar, tillhörighet och solidaritet. Samhället och mänskligheten kan skildras som en familj.

Alla ska ha lika sociala möjligheter och tillgång till rättigheter som skall garanteras av staten, såsom exempelvis utbildning, olika former av bidrag, sjukvård och jobb.

Detta sker inte utan en socialdarwism utvecklas. Individernas kamp mot varandra om knappa resurser. Det framhävs även underhållning massmedia. Solidaritet ersätts med individualism. De mänskliga relationerna till familj och samhälle ersätts gradvist av de ekonomiska banden.

Människan är både en unik person med talang och skaparförmåga. Hon borde kallas för “homo creator”. Syftet är då att efterlikna ett gott skapande. Allt vi gör avser ett skapande som är arbetet. Kränkt människobehandling strider mot skapelseprincipen.

Sedan finns den nya synen på kön. En sexuell valfrihet. Grunden till förnyelse är ju att kvinna föder liv. Mannen ger liv.
Sexualitetens syfte är att skapa nytt liv. Man och kvinna är två komplement och poler.

Alla livets  och kosmos processer bygger polaritet. Fotosyntesen är det. Solen och jorden är det. El-strömmen kommer genom plus- & minuspolen. Dag och natt. Varm och kallt skapar rörelse och hela klimatet. Helt kort om ett jätteämne, som är så sprängfyllt.

 

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Demokrati, Ekonomi, Milton Friedman, Nyliberalism, Österrikiska skolan, Privatisering. Bokmärk permalänken.