FRÅN DEMOKRATINS FÖDELSE TILL ANTIDEMOKRATIN

GreksocialisemVåra politiska referensram faller i bitar. Vår begrepp täcker inte verkligheten. Tal i vänster och höger håller inte längre.

Detta ödet gäller Grekland. År 800 f. Kr. är en bra startpunkt för att beskriva demokratins utveckling eftersom Aten, demokratins vagga, fick en renässans. Aten var ledaren i en ny kommersiell, militär och kulturell återupplivning som började ta tag i Grekland. Aten växte kraftfullt och blev en stadsstat med egen styrelse, armé, lagar och traditioner. Under den här tiden dök liknande stadsstater upp i olika delar av Grekland.

Vad grekerna fann var att samhället är en ständig process som rör sig om ett gemensamt framåtskridande till den goda staden! Politik är då mer än vilja utan även en process av, med och för människor!


Platon och Aristoteles filosofiska studier under 300-talet f.Kr vidarutvecklar folkstyret som påverkat hel en civilisation som det främsta av statsskick någonsin

Nedgången har sin början i nationell tvist sedan VK II och kulminerar i de en grekiska militärjuntan 1967–1974 i vilket även USA var inblandad och gav sitt stöd. Amerikansk inblandning och stöd till kuppmakarna ha sin bakgrund i kalla kriget.

Därefter utvecklades ett ekonomisk förfall när skattesystemets urholkas genom den stora skattesmitningen bland de stora företagarna och genom den politiska maktkampen mellan PASOK och Ny Demokrati som värvade röster genom frikostiga erbjudanden.

Redan under 1980-talet var Greklands kris blottad. OECD varnade EG men EG/EU lät en lånekarusell med frikostiga lån fortsätta tills det small. EU lät tydligen allt ske för att skuldsättningen skulle komma. Det går inte att tolka det på något annat sätt

Jätten och investmentbanken Goldman Sachs hjälpte Grekland att dölja sin statsskuld för EU-kommissionen med en justerad finansbok. Inom EU finns flera som har sitt förflutet i Goldman Sachs.

Grekland blev syndabocken och brickan för att få EU-länder överens att gå mot en bankunion och fullborda en politisk union utan nationella identiteter inom EMU!!!

“Skärpta lagar mot EU:s budgetsyndare”, skriver DN den 28/9 2011. Marknaderna kräver ett förenat Europa. Detta ska ske i små steg, avslöjade Manuel Barroso:

”vi måste förena vår monetära union med en ekonomisk union”

Den tidigare Goldman Sachs-medarbteraren och EU-kommissionären Mario Monti, som nu var Italiens konseljpresident 2011, uttalade sig öppet som Chockdoktrinens anhängare på en konferens redan i mars 2011, då han utropade :

”Tack, Grek-krisen!”

Om vi förstår Grekland kan vi förstå vad som sker i Sverige. Samma process verkar trots att vi är utanför EMU. Men vi har frälsta nyliberala politiker som vill omstöpa oss bakom ryggen för den union som är tänkt. De finns i båda blocken.

Nyliberalismen upphöjer Marknaden till den högsta sanningen över nation och folk. “Jobbarna” är marknadens lemmar. Jobb är att verkställa. EU talar om ett fritt flöde av arbetskraft. Vi ser i Kina kommunismens förening med kapitalismen som blir den nya kommunismen.

Varför går vi mot en ny kommunism till höger?

Solsystemet2Den avgörande frågan är vad som är utgångspunkten. Kapitalism, pengar marknad eller människor?

Valet av utgångspunkt avgör utgången. Allt som sker runt oss är en process i relationer till oss och omvärlden. Det sker överallt. 

Panta rei

Allt rör sig i en process och i ett kretslopp uppbyggt av relationer. Solsystemet visar på denna universella princip. Planeterna kretsar kring solen. Samma förlopp sker i cellen runt cellkärnan.

Marknadsekonomin skildrar mekaniska förhållanden och mått i lönsamhet mellan tillgång och efterfrågan

Kapitalism och Kommunism har samma utgångspunkt i kapitalets “sol”. Därför konvergerar systemen mot varandra. Det fullbordas i Kina och vägen finns i EU!

Det här inlägget postades i Grekland, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.