KRIGET MOT SVERIGE. UTBÅTEN 1982 KOM FRÅN ETT NATO-LAND.

Ubaten1982

SVENSKA FOLKET BLEV FÖRLEDDA I DEN TID SOM FÖRÄNDRADE SVERIGE TOTALT EFTER 1982.

Men Försvarsmakten vill inte forska i vilket land eller vilka länder det gäller. Uppdrag granskning visar rönn som bekräftar att det gällde en Nato-ubåt. Varför, när ett krig rådde. Vem stred vi emot?

http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning

Tiden efter 1982 innehåller en rad händelser som påverkade Sveriges framtida politiska och ekonomiska utveckling. Ja hela demokratin.

Ubåtsjakten inleder detta hösten 1982, då Olof Palme just vunnit Riksdagsvalet. En tid som tillhör det kalla krigets dagar och i tiden när Sverige övergår till en nyliberal ordning

U206Redan i februari 1982 finns en oberservation i Österjön av en ca 50 m lång ubåt. Örloggsbasen kontaktades, som kom fram till att skissen med sin form gäler en Västtysk ubåt 206 som inte kan vara en rysk Whiskyubåt. Uppgiften hemligstämplades och kom aldrig med i den kommande utredningen.

1-13 oktober 1982 sker den incident som kallats ubåtsjakt i Hårsfjärden

Den 21 oktober tillsatte regeringen Ubåtskommissionen för att utreda händelserna i Hårsfjärden. Kommissionen leddes av den förre försvarsministern Sven Andersson. Övriga ledamöter var Carl Bildt (m), Lars Eliasson(c), Maj-Lis Lööw (s) samt Olle Svensson (s).

En rad uppgifter samlades men under utredningen försvinner en rad dokument. Det har också funnits andra mörkade underlag. Efter jakten i Hårsfjärden hittade marinen en militär transponder utanför Mälsten samt tydliga bottenspår runt den. Detta var det tydligaste beviset för ubåtskränkningarna och skulle ha varit en propagandaseger för marinen. Orsaken till att den aldrig visades upp för allmänheten kan bara bero på att den var installerad av väst.

3GST9-ny1 (1)Olika system med miniubåtar finns inom Nato som 3GST9.

Material som handlar om västmakters inblandning blir svårtillängliga för Ubåtskommissionen. Däremot framhävs sådan information som gäller en sovjetisk kräkning. Redan i febr 1982 fanns en känd men sedan hemligstämplad observation om en Västtysk Nato-ubåt som hemligstämplades.

Allt kunde ha avslöjats och med detta hade gett en politisk skandal

Olika ubåtsobservationer har gjorts. En ubåt hittades vid Danziger gatt (plats 4) och kunde ha tvingats upp till ytan av marinen genom sjunkbomber men hindrades i sista stund av en okänd order.

Mälstens krigsdagbok:

 • Strax efter midnatt den 14 oktober 1982. En farkost passerade minlinjen MS1
 • Klockan 23:00 den 13 oktober. Eldförbud för minorna gavs 20:05
 • Åter eldtillstånd efter passage 01:06, bevakningsbåtar förbereder
 • Fällning av sjunkbomb.
 • Nytt eldförbud. Ubåten slinker ut.

U-observationerNär kommissionen lade fram sin rapport den 26 april 1983 pekade den ut Sovjetunionen som ansvarig, trots avsaknad av handfasta bevis.

I sina memoarer berättar Thage G. Peterson hur statsminister Palme skällde ut Sven Andersson för att kommissionen ställde regeringen inför fait accompli.

Palme var inte övertygad om att det handlade om sovjetiska ubåtar men regeringen överlämnade en protestnot till Sovjetunionen.

Svenska folket vilseleds i information att det är Warszawapakten ligger bakom detta. Carl Bildt hetsar upp stämning för en rysskräck där Palme själv är i maskopi med Sovjet. Tvivel sprids för Socialdemokratisk tradition och politik

Carl Bild tar även kontakt med CIA och får en reprimand av regeringen. Carl Bildts politiska karriär börjar här.

Det är nu bekräftat att de är det är en ubåt från väst genom nya upptäckter och i de signaler som spelats in. Förvunna dokument har hittats.

Men Försvarsmakten vill inte gräva i vilket Nato-land det gäller.

Fortfarande gäller en mörkläggning. Inga politiska initiativ finns för att få fram sanningen. Marinen vill inte gräva i det som skedde på 80-talet.

Men vilka var vi i krig med?? Om detta militära och politisk agerande skett på felaktiga grunder får det långsiktiga konsekvenser. Detta är fråga om oss själva och hur väl det demokratiska systemet fungerar.

Vad hände sedan efter 1982? Ligger svaret där???

 • Svensk utrikespolitik faller samman
 • Palmes förslag till en kärnvapenfri zon i Östersjön faller samman.
 • 1985 tvingades Palme offra sin utrikesminister Boström
 • 1985 sker Riksbanken novemberkuppen för nyliberal avreglering
 • som leder till finanskrisen
 • Kvällen 28 febr 1986 sker det ofattbara.
 • 1992 finanskraschen
 • Sverige skiftar fot från den svenska modellen till den nyliberalpolitiken och ekonomin
 • 1994 Sverige röstar ja med knapp majoritet till EU

 Psychological Operations (United States)

Det finns ett dokument om amerikansk psykologisk krigföring. som berättar om metoder och resultat bland annat om Sverige. http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_(United_States).

Här står det:

– Svenska folket och regeringen förleddes att tro att ubåtarna var från Sovjet. Den amerikanska verksamheten var sannolikt utförd av National Underwater Reconnaissance Office (Nuro) och delar av verksamheten har samordnats med den hemliga NATO “stay-behind” nätverk utplacerade i Sverige. Brittiska ubåtar deltog också i sådana hemliga operationer. Hänvisning till Operation Gladio

– Kampanjen var framgångsrik i att helt förändra psykologin för svenska folket: den svenska befolkningen var övertygad om att en “överhängande fara” utgjordes av den önskade fienden, Sovjetunionen, och var beredd på ett krig

– Detta förstärktes då den svenska regeringen fortsatte att släppa ut “fientliga” ubåtar, Det medförde att stora delar av den svenska befolkningens försonliga attityd till regering ändrades till mer hårdföra åsikter.

WeinbergerFd. Förenta staternas försvarsminister Caspar Weinberger berättar år 2000 att brittiska och amerikanska ubåtar gjorde rekognosceringsturer in på svenskt territorialvatten. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap efter händelsen i Karlskrona 1981 med Whisky-ubåten.

 

Operationerna i svenska vatten skedde efter konsultationer mellan den svenska och amerikanska marinledningen. Hade man från svenskt håll sagt nej, hade detta respekterats. Detta berättar han i mars 2000 i en 15-minuters lång TV-intervju i samhällsprogrammet “Striptease”.

 

Caspar Weinberger, USA:s försvarsminister 1981-1987, intervjuas av Jonas Olsson i “Striptease” 2000-03-07 om uppgifterna om att det var NATO-ubåtar som opererade i svenska farvatten under 1980- och 1990-talen.
Video:  http://www.oppetarkiv.se/video/2669360/striptease

 

Weinberger hade inte tagit upp saken med den svenska stats- eller försvarsministern. Någon eller några i svensk marinledningen var involverade. Nätverket fanns dolt militärt, politisk och ekonomiskt.

the-secret-war-against-swedenFredsforskaren Ola Thunander bekräftar operationer men att det har skett i en direkt kontakt mellan en utländsk marin enligt en svensk överenskommelse tillsammans med den dåvarande chefen för försvarsstaben och den tidigare chefen för ubåtsflottiljen.

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2010-2/pdf/HT_2010_2_283-285_tunander.pdf

Vem var det? 

Efter utnämning till viceamiral 1978 tjänstgjorde Bengt Schuback fram till 1982 som chef för Försvarsstaben. Han var militärbefälhavare för Södra militärområdet (Milo S) 1982-1984 och chef för Marinen 1984-1990

Operation Gladio

1951–1953 började CIA under William Colby, stationerad i Stockholm och sedermera CIA:s högste chef, att bygga upp ett nätverk med hemliga styrkor inom ett neutrala Sverige och Finland och i Nato-medlemmar Norge och Danmark

År 1953 grep polisen högeraktivisen Otto Hallberg och upptäckte förberedelser för dolda styrkor inom armén. Hallberg blev fri och anklagelserna mot honom lades ned.

Det här inlägget postades i Demokrati, Olof Palme, Opinionsbildning, Ubåtsjakten. Bokmärk permalänken.