DEN STORA BANKKUPPEN 2008. AKTÖRERNA BAKOM KRISEN SÄTTER REGLERNA GENON BIS-BANKEN

Bankkuppen

Trots kriser som kommit så borde en rannsakan genomförts när detta fått en sådan ofantlig innebörd!! Varför har detta skett och vilka orsaker finns bakom? 

Istället talas det om en negativ konjunkturcykelr när en korrupt finansprocess finns bakom. Det är märklig att frågan om banker lyser med sin frånvaro i politiken. 

En årlig gåva på 5 600 miljarder kronor ifrån skattebetalare skänks årligen till eurozonens banker från Europas politiker. Det har två holländska forskare kommit fram till.forskare kommit fram till.

Michiel Bijlsma and Remco Mocking presenterar i en artikel på Vox att bankerna i eurozonen får låna till en så låg ränta att man mer eller mindre får 650 miljoner euro per år från politikerna.

Hittills har EU:s banksektor hållit huvudet ovanför vattenytan genom implicita statliga garantier för praktiskt taget alla skulder. /…/ En årlig finansieringsfördel på 0,3 procent av tillgångarna kan kapitaliseras för att motsvara 2 procent av de totala tillgångarna om man antar en diskonteringsränta på 15 procent i proportion till bankernas osäkra vinstutsikter. Med tanke på de totala banktillgångarna på av 33 triljoner euro i eurozonen, talar vi om en implicit garanti på ca 650 miljoner euro”, skriver man i artikeln.

 

Att bankerna med de nya Basel III-reglerna endast behöver ha 3 procent i kapital är en av anledningarna till varför bankerna får pengar från staten. Det är någonting som ekonomijournalisten Andreas Cervenka har uppmärksammat i en krönika på SvD Näringsliv.

vdbanker

Tillsammans har Handels­banken, Nordea, Swedbank och SEB tjänat 23 miljarder kronor mellan den 1 april och den sista juni. Sedan årsskiftet är de fyra bankernas sammanlagda vinst drygt 44 miljarder kronor.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article17159038.ab

Det mesta kommer från skillnaden mellan räntan på de pengar bankerna lånar ut – inte minst till bostäder – och de pengar banken själv lånar. Räntenettot, för att tala bankdirektörsspråk. Förr året drog de in 70 miljarder. 36 miljader till ägarna.225 miljarder sedan krisåret 2008.
Skuldekonomi

Stora banker som JP Morgan, Bank of America och Citigroup har enligt Andreas Cervenka mellan 7 och 9 procent eget kapital av de totala tillgångarna.

Se http://nyadagbladet.se/ekonomi/europa-skanker-bort-5-600-miljarder-till-bankerna/

Det här inlägget postades i Bank och finans, BIS-banken. Bokmärk permalänken.