Federal Reserv Banks – det ultima nationalrånet 1913. Skuldens centralbank

fed…“Vi har i detta land en av de mest korrupta institutioner, som världen någonsin har skådat. Jag tänker på Federal Reserv Banks…  Louis T Mcfadden i sitt legendariskt tal i Kongressen 1932.

Amerikansk inrikes historia handlar mycket om ett privat korrupt bankväsen baserat på skuld. Detta kom även att påverka hela världens finanssystem genom ett fåtal personers verk.

 

Bakgrund

Hela historien börjar redan under den amerikanska revolutionen och frihetskriget mot det brittiska imperiet 1773 – 1776.  Den första centralbanken Bank of North America bildas 1782. Affärsmannen Robert Morris fick Kongressens godkännande att bilda en privat centralbank att ge ut dollarn som valuta.

Alexander Hamilton, en Rothschild-agent, hade övertalat George Washington att låta Rothschild finansiera revolutionen. År 1791 hade USA en stor krigsskuld att betala. First Bank of the United States chartrades av Rothschildsgruppen tillsammans med andra utländska intressenter.

Ett mönster som återkommer i historien att erövra dels genom krig dels genom äga makten över att skapa nya pengar för nationell skuldsättning

 First Bank of the United States skulle utforma en finansiell ordning i landet genom att hela landet skulle använda samma pengar. Konkret innehöll det följande delar:

 • ett myntverk och sedeltryckeri skulle upprättas
 • en producentskatt skulle införas (beskattning av inhemska producenter)
 • ett nationellt kreditsystem för både inrikes- och utrikes affärer skulle skapas
 • centralbanken skulle vara helt privat, att banken skulle få verka minst till 1811 samt att regeringen skulle bidra med en del av den initiala finansieringen (genom ett lån från centralbanken självt). 

Detta sker också år 1913, när ’Federal Reserve’ installerades

Amerikansk bankhistoria.

 • 1811-1815. Ingen centralbank. 1812 börjar ett krig mellan Storbritannien och USA, då USA vägrat förnya ett privat kontrakt.
 • 1816-1836 The Second Bank of USA blir privatchartrad.
 • 1837-1861 Olika privata aktörer som tryckte och lånade ut sedlar i olika valörer. De privata aktörerna alltifrån privata banker till kyrkor, järnvägsföretag, städer och enskilda individer garanterade att pengarna som lånades ut var uppbackade av guld, silver, fastigheter, aktier och en rad andra tillgångar
 • 1861-1862. Mitt under det amerikanska inbördeskriget genomfördes ett radikalt penningexperiment i USA, vilket är omdebatterat än idag. Staten avstod helt enkelt från att låna från Europas banker och lät istället själv trycka en stor summa pengar, vilka de använde för att betala löner till anställda och militärer
 • 1863-1912 Nationella banker. Greenbacks-reformen medförde förbättringar i nationens ekonomi och för krigets finansiering, men regeringen behövde mer pengar. 1863 kom därför nästa reform, National Bank Act. Delstatliga banker kunde konverteras till nationsbanker baserat på statsobligationer.

Jordbävningen i San Francisco 1906 

Den orsakade stora utbetalningar från försäkringsbolagen, som skapade stor oro och en dominoeffekt över hela finansvärlden.

De mest inflytelserika affärsmän och bankirer vid denna tid var John D Rockefeller, JP Morgan, Paul Warburg,  Jacob Schiff och familjen Rothschild. De var kungarna på Wall Street.Bankirerna

Dessa män oroade sig för konkurrensen. Många nya banker hade vuxit fram. Företag kunde gör egna vinster och blir självförsörjande på eget kapital och investera med egna medel.

Det betydde färre lån och mindre ränteintäkter. Skulden var deras levebröd. De vill nu förändra villkoren. De vill igen återinföra privat centralbanken för Amerikas skuldsättning. 

Jacob Schiff, chefen för Kuhn, Loeb & Co höll ett hotande tal 1907 i New York handelskammaren:

Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella panik i sin historia

Bankpaniken 1907

Rothschild agenten och finanjätten JP Morgan spred då ut ett rykte att betydande banker i New York var insolventa pga av bankernas system med bråkdelsreserver. Om alla tog ut sina besparnignar, då skulle banker falla. Bankpaniken 1907 bröt ut enligt plan.

I ett hemligt möte på Jekyll Island 1910 träffades därför en liten grupp mäktiga finanskaptalister för att dra upp planerna för det som skulle komma att bli USA:s centralbank, maskerat som Federal Reserve.

Den 22 november 1910 reste sju representanter för USA:s rikaste familjer från Hoboken i New Jersey med midnattståget till Georgia. Ombord fanns senatorn Nelson Aldrich vars privata järnvägsvagn skulle ta de sju männen 170 mil söderut till Jekyll Island utanför Georgias kust. Aldrich skulle få uppiften att lotsa förslaget genom kongressen.

På tåget fanns  miljardären JP Morgans som med sin affärskontakter knöt ihop allt. Aldrich var även svärfar till John D Rockefeller junior. Senator Aldrich var alltså bryggan mellan två av världens rikaste män. Ombord fanns också

 • senatorn och biträdande finansministern Abram Piatt Andrew.
 • Henry P Davison, senior partner i JP Morgan Company. Han kom senare att vara med att bilda Centralbankerna centalbank, den privstyrda jätte BIS 1930
 • Charles D Norton, högste chef vid First National Bank of New York som också representerade JP Morgan
 • Benjamin Strong som skulle bli den förste ordföranden för Fed
 • Paul Warburg, chef för Rotschildts investmentbank Kuhn-Loeb
 • Frank Vanderlip var högste ansvarig för National City Bank of New York och William Rockefellers ombud.

Denna kväll 22 nov 1910 representerade dessa män inte mindre än en fjärdedel av jordens totala rikedomar. Till vardags bittra konkurrenter men nu på väg att ingå ett samarbete.

JekyllIslaNDUnder en vecka arbetade de sju isolerade i ett klubbhus och kråkslott på Jekyll Island som ägdes av familjerna Morgan, Astor, Pulitzer och Vanderbilt. 

Målet var att skapa en modell som påminde om de europeiska riksbankerna, som Paul Warburg kände väl till.

Men inte en riksbank i vanlig mening. Namnet Federal Reserve Banks skulle föra medborgarna bakom ljuset att tro att det rörde sig om en statlig myndighet – när det i själva verket var en privatägd bankkartell som skulle komma att förändra USA för all framtid.

 Det ultima nationalrånet.

Fem huvudmål gällde

 1. Att stoppa den växande konkurrensen från nationens nya banker.
 2. Att bilda ett affärskoncpet baserat på vinst genom lån och med en kreditdriven ekonomi
 3. Ta kontroll över alla bankers reserver i likvida tillgångar, direkt tillgängliga pengar som kontanter och kontotillgångar så att vidlyftiga banker inte gör sig sårbara för valutakursfall eller folk som flyr banker
 4. Att överlämna förlusterna från bankernas ägare till skattebetalarna.
 5. Att övertyga USA:s kongress om att detta syftar till att skydda medborgarna.

Hemliga ägare

 Federal Reserve Banks skulle bestå av tolv avdelningar utspridda i landet. Federal Reserve skulle ägas av hemliga ägare.

 Kongressen skulle inte få veta, Högsta domstolen skulle inte få veta, presidenten skulle inte få veta. Inte ens skatteverket, IRS, skulle få någon insyn i Federal Reserve Bank. Denna pengakartell ville alltså bilda partnerskap med den amerikanska staten, som skulle skyddas av lag. Samtidigt skulle ingen i staten veta få vilka personer som verkligen ingick i partnerskapet. Ofattbar konstruktion.

Aldrichspropositionen som förslaget först kallades läggs fram 1912 inför kongressen för debatt.

Detta blev mycket snabbt identifierat som bankirernas kartell eller “The Money Trust.” Under debatten framhöll republikanen Charles A. Lindbergh följande:

Aldrichplanen är Wall Street-planen. Det innebär ånyo en bankpanik, om det blir nödvändigt att skrämma folket. Aldrich betalades av staten för att representera folket men föreslår istället en plan för trusten.”

Dessa bankirer insåg att de inte hade tillräckligt stöd hos republikanerna. De beslutade därför istället att rikta sin uppmärksamhet mot demokraterna och påbörjade en tungt finansiering av Woodrow Wilsons demokratiska kampanj som presidentkandidat.

Den 22 december 1913, på natten mellan klockan 01:30 till 04:30 när huvuddelen av USA:s kongressledamöter rest hem för julfirande, när många i Kongressen sov eller vara hemma med sina familjer under julhelgen, framlades lagförslaget Federal Reserve Act som om snabbt klubbades och skrevs under någon dag senare av president Woodrow Wilson.

FedReserve newspaperFederal Reserve Banks startar med ett tomt checkhäfte. Efter det fick den amerikanska staten vända sig till denna hybrid för att få pengar utan att konsultera de amerikanska skattebetalarna. Pengar skapades från ingenting gavs till den amerikanska staten.

Nationen har gett Federal Reserve monopol på att skapa pengar efter nationens pengabehov. Sedlar och mynt hyrs därefter ut till staten mot 6,5 procents ränta.

President Wilson kom att bli djupt ångerköpt:

“Jag är en mycket olycklig människa. Jag har omedvetet förstört mitt land. En stor industrination kontrolleras nu av dessa mäns kreditsystem (den privatreglerade centralbanken Fed).

Vårt kreditsystem är koncentrerad till just dem. Tillväxten av nationen med alla våra aktiviteter ligger i händerna på ett fåtal män. Vi har kommit att bli en av de mest styrda, en av de mest fullständigt kontrollerade och dominant styrda regeringarna i hela den civiliserade världen.

Inte längre av en regering med fri åsikt, inte längre en regering formade enligt övertygelser och med folkets röst bakom sig i majoriteten, utan enligt en uppfattning och ett olaga tvång från en liten grupp dominanta män.” 

Mc-Fadden1932

 

 

 

 

 

 

 

 Källor: USA:s bankhistoria http://sv.wikipedia.org/wiki USA:s_centralbankshistorik#1863.E2.80.931913:_Nationella_banker

Staffan H Westerberg, Kennydmordet http://www.magasinetparagraf.se/historiskt/kennedysfiender

Det här inlägget postades i Bank och finans, Federal Reserv, Finansmakten. Bokmärk permalänken.