Såg USA till att utveckla Sovjetunion??? Rapporter om en kommunistisk-kapitalistisk alliansen.

Berlin_Checkpoint_Charlie_089-650x509Den världspolitik som har gjorts gällande innehåller inte det som verkligen har gällt. Vår verklighetsbild om väst och öst har varit en illusion i generationer.

Den ryske nobelpristagaren Alexandr Solzjenitsyn utvisades från Sovjetunionen 1974. Väst trodde att han skulle prisa västvärlden. Det gjorde han inte utan tog upp det korrupta i hur den moderna världspolitiken förts.

Konflikten mellan kommunismen och kapitalismen har gällt som två världsfiender  mot varandra att bilda en väg att förändra nationer och styra utvecklingen i framtiden till en enda stat där öst och väst upphör. Kalla kriget var endast ett dubbelspel i i denna plan i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Sådan splittring bryter ned socialt sammanhållna samhällen och fria samhällsbyggen.

Historikern och professor Harold Pease berättade i sin artikel “The Communist-Capitalist Alliance” om hur den ryske nobelpristagaren Alexandr Solzjenitsyn vid ett framträdande på Washington Hilton den 30 juni 1975 höll ett synnerligen avslöjande tal. 

Solzjenitsyn berättade om “existensen av en otrolig allians”, nämligen den mellan ledarna i kommunistländerna och länderna i väst. Han avslöjade att de stora kapitalisterna i USA hade hjälpt Lenin under revolutionens första år och sedan fortsatt hjälpa kommunistledarna under 1900-talet

“vi observerar ständigt och stadigt stöd av affärsmän i väst hos de sovjetiska kommunistledarna. ” (Kongressprotokoll, den 8 juli, 1975, sid 11.951-11.956.

Vidare berättade han:

– “Om det inte hade varit för stödet från väst så skulle de ryska massorna kunnat kasta av sig kommunismen flera gånger. De viktiga projekten i de första femårsplanerna byggdes enbart upp med amerikansk teknologi och material. Till och med Stalin erkände att två tredjedelar av materialet därefter kom från väst, så om Sovjet har kraftfulla militära och polisiära styrkor som används för att krossa vår rörelsefrihet så har vi västerländskt kapital att tacka för det också”.

– ”Frihetsrörelsen bakom järnridån är verklig och väldig, enligt denne berömde ryska författare, eftersom marxismen ses med förakt hos folket”

– ”Idag har marxismen i Sovjetunionen sjunkit så lågt att det är helt enkelt ett objekt att förakta”.

– “Inga allvarligt menande personer i vårt land eller elever i våra skolor kan idag tala om marxism utan att le”.

Solzhenitsyncitat1

Talet i Washington, DC, som följdes tio dagar senare, den 10 juli 1975,  riktades till New York. Solsjenitsyn betonade

– “Hela existensen av vår slavägare har från början till slut, berott på västs ekonomiskt bistånd.”

Han betonade den svåra situationen för det ryska folket

“Vi blev slavar där från födseln. Födda som slavar. Jag är inte ung längre, och jag själv föddes som en slav, det är ännu mer sant för dem som är yngre än mig. Vi var slavar, men vi strävade efter friheten. Ni däremot ni blev födda fria. Om det är så, varför hjälper nå då våra slavägare?

“I mitt förra tal önskade jag  bara en sak och jag gör nu samma förfrågan igen:

När de begraver oss i marken levande … var då snälla och inte skicka dem spadar. Var snäll och sänd dem inte de mest moderna jordschaktningsmaskinerna. (“The Strangled Cry by Solsjenitsyn, “National Review, den 29 augusti 1975, sid. 937).

Det ryska folket fick aldrig veta inte att stödet kom från väst. Istället undervisade de ständigt ett hat mot väst. Avspänningspolitik blev då fullständigt ensidigt.

“Vårt land tar er hjälp, men i våra skolor undervisar vi och i våra tidningar skriver vi och i föreläsningarna säger vi: ‘Se på västvärlden, den börjar ruttna. Se på ekonomin i den västerländska världen, den kommer att får ett slut. De stora förutsägelserna hos Marx, Engels och Lenin kommer att besannas. Kapitalismen drar sin sista suck. Det är redan död. Den har visat en gång för alla kommunismens seger. ‘”(Ibid., sid. 938 )

Vad kan vi i USA säga om dess utgifter som väst har haft? Är dessa ett faktum?

Är västvärlden och särskilt och då USA ansvarig för att bygga upp och bevara den kommunistiska fienden, som nu har slukat nästan halva världen? Överdriver den berömda ryska forskare och författare sina påståenden? Artikel III, avsnitt 3, i Förenta staternas konstitution definierar förräderi som “ger styrka och medel till fienden.”

 Om Solzjenitsyns syn på historien är korrekt då har vårt ledarskap har en hel del att förklara.

Den stora frågan är då, varför har USA låna ut pengar och byggt upp en supermodern industri i Sovjet som har USA som en huvudfiende och som har utvecklat supervapen riktade mot dem???

220px-Is_this_tomorrowUnder McCarthy-eran var tusentals amerikaner anklagade för att vara kommunister eller kommunistiska sympatisörer och blev föremål för aggressiva undersökningar och förhör inför statliga eller privata näringslivets paneler, kommittéer och myndigheter. Varför hjälpa en fiende som vill förgöra? Ofattbar logik???

Men med skräcken för kommunism kunde USA rusta sin krigsmakt för en terrorbalans för ett syfte som blir okänt för amerikas skattebetalare. Inte heller visste de vad som hände bakom järnridån med deras pengar. USA investerade för en strid i världen.

Svindla resurser har gått till spillo i krig ödelläggelse, lidande och död istället för att utveckla fred och samexisens.

Den 6 mars 1974 underrättade kongressledamoten John M. Ashbrook sina kolleger i ironin angående handeln med Sovjetunionen

“… USA: s tekniska handeln med Sovjetunionen och andra östeuropeiska länder har uppnått en betydande storlek sedan toppmötet i Moskva maj 1972 och detta kommer att utan tvekan att fortsätta att öka i en långsammare takt.

Den amerikanska andelen av den sovjetiska importen av växter och utrustning från väst består nu av cirka 20 procent av den totala importen. Det är ironiskt att medan amerikanska affärsmän säljer för hundratals miljoner dollar för anläggningar och utrustning till Sovjetunionen, när regeringen ber om en ökad försvarsbudget för att möta det sovjetiska militär hot som, som delvis är uppbyggt med amerikansk teknik.” (Cong. Rek. Den 6 mars, 1974, sid. E1176).

Kongressledamot Steve Symms var lika orolig han och sparade inga ord i verbalisera sitt missnöje över handeln

– “Få amerikaner uppskattar till fullo i vilken utsträckning deras skattepengar används för att finansiera sin egen undergång. Avtalen som Export-Import Banken har, ger bra exempel på hur det förhåller sig. USA lånar ut till Sovjetunionen genom banken över 760 miljoner dollar för att finansiera projekt som att bygga världens största lastbilsanläggning vid Kama-floden.

Endast två veckor senare finns ytterligare ett lån till detta projekt på $ 67,5 miljoner av era pengar var avsedda för detta projekt. Sedan ett 20 miljoner dollarslån för en rysk ättiksyre-anläggning”.

– “Ett annat projekt på $ 180 miljoner som nu avsatta för ett kemiskt komplex i Sovjetunionen och $ 49 miljoner för ett gasutvinningsprojekt i östra Sibirien. “

Det grundläggande problemet var  enligt Symms, är att vi beväpnar så mycket den fiende som har för avsikt att förgöra oss. Symms sammanfattade situationen:

“… Amerikanska skattepengar gäller inte endast att backa upp en hänsynslös diktatur utan den bidrar till att beväpna vår fiende till tänderna. Samtidigt som Amerika bygger fabriker och andra värdefulla strategiska anläggningar på rysk mark, kan Kreml använda av sina egna medel proportionell storlek bygga upp sofistikerade offensiva vapen mot oss.

Detta får mig att undra på vems sida står Export-Import Bankens tjänstemän??? Dagens moderna liberaler hänvisar ofta till dessa slag av ”självmordspresenter” innehåller ett meningsfullt samarbete i en anda av avspänning.” Det brukade att kallas förräderi. ” (Amerikanska säkerhetsrådet, Washington Report, 11 till 15 mars 1974).

F.d. ambassadör Averell Harriman i Moskva skriver i en rapport till State Department, daterat den 30 juni, 1944:

“Stalin hyllade den hjälp som utförs av USA för den sovjetiska industrin före och under kriget. Han sade att omkring 2/3 alla de stora industriföretagen i Sovjetunionen hade byggts med USA:s hjälp eller genom tekniskt bistånd.”

Prof Antony C. Sutton visar i mars 1974 genom funna dokument  i “State Department Decimal File, särkskilt då  sektionen 861.00 som bekräftar internationella bankires medverkan till den ryska revolutionen 1917.

Se  http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

Andra vittnesmål. Hjälpte USA Hitler till makten?

WilliamDoddcitat400

 

Det spelar ingen roll om en katt är svart eller vit, så länge den fångar möss.”, säger Deng Xiaoping när kapitalismen och kommunismen sammanvigs i Kina. Kinesiska folkets krav på demokrati kördes över på Himmelska Fridens Torg.

 

Denna taktik att ekonomiskt verka på två sidor samtidigt både hos en diktator/motståndare och hos sina egna ingår i 1900-talets realpolitik.

Ordo Ab Chao är ett begrepp inom politik i sekler. En politisk och ekonomisk kaosteori. Att söndra genom kris och för att sedan komma som en räddare.

kissinger-ordo-ab-chao

ChockdoktrinenNaomi Klein har skildrat exakt detta med “kris och katastrofkapitalism” till förändring. Det finns en makt som farligare än kärnvapen genom dem som har medel till vapnen och krig. Bankväsendet i världen. Precis som terrorgrupper underblåses konflikter sker detta bl.a. CIA och andra kanalser. Terrorgrupper är utrustade med de modernast vapnen och är så avancerade att militär utbildning krävs.

RebellerLibyen

En makt i makten

dollar_aseVärldens händelser kommer alldrig kunna förstås om inte den grundläggande orsakerna kommer idagen. USA är byggt på slaveri och har spritt slaveri. Deras förfäder växte i detta och såg ett världsbygger baserat på detta. Det är ingraverat i statsvapnet och avbildad i dollarn om att fullborda pyramidens världsbygge. En global dröm om global totalitarismen – den Nya Världsordningen

USA:s historia i ekonomi, utrikespolitik och krig skildrar tyvärr ett dubbelspel. Deras politik bygger på att utse en världsfiende med konflikter. De nyttjar krig och kriser för sina ändamål. De kan verka på två eller flera sidor samtidigt.

President Harry S. Truman om Andra världskriget

If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible, although I don’t want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them thinks anything of their pledged word.As quoted in The New York Times (24 June 1941); also in TIME magazine (2 July 1951)

Truman

Officiellt porträtt av president Truman. I USA är kopplingen till frimurarna mer öppna.

 

 Vredens Druvor

VredensdruvorDet är inte förut som Johan Steinbeck skriver den. Boken handlar till stor del om den hänsynslöshet som de rika jordägarna visar upp mot de fattiga immigraterna, men också om den samhörighet och solidaritet som växer fram bland de fattiga lycksökarna som alla har kommit till Kalifornien med drömmen om ett bättre liv

När Obama installerades som president 2009 hänsvisade han till sina förfäders ideal

… Vid sådana tillfällen har Amerika kämpat på inte bara tack vare förmågan och visionen hos dem som innehaft höga ämbeten, utanför att Vi som Folk har fortsatt att förlita oss på våra förfäders ideal och varit lojala mot de dokument med vilka staten grundades.

 Vilka var de och vilka ideal förmedla de? År 1860 fanns 4,4 miljoner slavar i USA. Fastän mindre än 5 % av den vita befolkningen i sydstaterna ägde slavar.

Slavar-bomullDet var i Virgina som slavhandeln först etablerades där rika plantageägare, adelsmän från England, köpte slavar för att använda dem på sina plantager.

Här odlades huvudsakligen tobak. Det spreds bomullsfälten.  Slavägarna utgjorde en ekonomiskt stark maktelit som också kunde dominera över det stora skiktet av fattiga outbildade vita människor.

Slavhandeln över Atlanten hade förbjudits 1808, men det fanns ännu inget förbud mot själva slaveriet. Slavarna såldes av sina ägare i vetodlande stater som Maryland, Kentucky och Virginia där den mesta åkermaken var röjd. Köparna fanns i de nya heta bomullsmarknaderna i sydväst, i Georgia, Mississippi och Louisiana.

blev slaverifrågan den utlösande faktorn till amerikanska inbördeskriget (1861–65), som ledde till att slaveriet förbjöds 1865″.

trailoftears1De största problem blev indianbefolkningen. De eliminerades systematiskt, lurades på reservat och tvingades åter på flykt. Trail of Tears innebar för Cherokee indianerna en näst intill utplåning av befolkningen.

Sedan börjar expensionen söder ut med det spanskt-amerikanska kriget 1898-1899.

USA och framtiden

 

 ZbigniewSbigniew Brzezinski som var preident Carters rådgivare och är Trilaterala Kommissionens ledare,  1973 skrev han boken ‘Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era’, om ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet att tjäna banker och storföretag.

EN LÖGN SPRIDS om en ekonomisk internationalism i EU och av USA som fördärvar nationalstaterna istället för en FREDSSAMVERKAN!

 

BetwwentwoAges… hur Amerika “leder” Eurasien är en kritisk fråga. En makt som dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medför att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent.

– “I takten med Asiens ekonomiska utveckling som redan genererar enorma krav att finna och utveckla nya energikällor, är det känt att i länderna i Centralasien och Kaspiska havet har reserver av naturgas och olja som gör att källorna i Kuwait, Gulfstaternas, Mexiko eller Nordsjön blir dvärgar. (Vi ser denna kamp sker nu i Syrien. Stora gasfyndigheter finns här och i Medelhavet)

– “marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision”

– ”marxismen som sprids på den populära nivån i form av kommunism, utgör ett stort framsteg i människans förmåga att konceptualisera sin relation till världen.”

– “Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. Konstitutionen är otillräcklig …. den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande …. fiktionen om suveränitet. … är uppenbarligen inte längre förenlig med verkligheten ….”

PipelineAfghanistan Det var Zbigniew Brzezinski som var president Carters rådgivare som ville locka in Sovjet i deras ” Vietnamnkrig” i Afghanistan 1979. CIA hjälpte rebellerna med vapen i stora mängder. USA ville hitta en korridor till oljefälten och bygga pipelines. Sovjet fälldes 1984.

Ur den upprustning via CIA till terrorceller och utbildningsläger i Afghanistan och Pakistan för utveckling av fanatisk islamism bildas al-Qaida som ersätter Sovjet som fiende nr 1 efter 911. Idag gäller striden energirikedom runt Syrien väg att dra piplines.

Polis-POSTBush förklarar krig mot Världsterrorismen 2001, nya lagar stiftas och internationell säkerhetsövervakning byggs upp med NSA.  Internationalismen nyordning tar vid. Internationell polis organiseras. Social oro utvecklas genom ekonmiska. Militanta poliskårer utvecklas

USA attackerade Afghanistan i Operation Enduring Freedom (OEF) den 7 oktober 2001. En månad senare!!! En ofantlig snabb militärplanering, som borde tagit månader att genomföra eller än längre. Vi såg tiden i Libyen-fallet. Hur kunde detta ske, om inte en planering påbörjats före 911?

I Washington Post den 8 januari 2010 tillsammans med Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen skriver de: ”Europa kan ta sitt ansvar (och dela bördorna med USA). Att Europa kan leverera och kan vara en verklig partner för USA. Det är vad som händer nu i det globala uppdraget i Afghanistan. Det är viktigt att Amerika erkänner sina partners i denna kritiska tid.” Sverige, Europa och Kanada kommer att fortsätta vara USA:s allierade, partners och vapenbröder


Trots att Bradley Manning friades från den tyngsta åtalspunkten, att ha hjälpt fienden, betraktar Reportrar utan gränser dagens dom som ett hårt slag mot journalistiken och dess källor.

Den information som Manning skickade till Wikileaks, och som har använts av tidningar som The New York Times, Der Spiegel och Le Monde, visade på grava missförhållanden i kriget mot terrorismen, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser. http://www.reportrarutangranser.se/nyheter/20130730/domen-mot-manning-ett-hart-slag-mot-journalistiken

Obama-administrationen har under de senaste åren fört en mycket hårdför kampanj mot visselblåsare som läckt information till journalister. Domen är en varning till alla visslare och den är ett hot mot framtidens undersökande journalistik eftersom det kan leda till att källor inte vågar träda fram. Reprisalerna är absurda och står inte i rimlig relation till vare sig handling eller uppsåt.

NSA KAN ÖVERVAKAR HELA NÄTET OCH VEM SOM HELST.

NSAThe Guardian publicerar idag en genomgång av programmet Xkeyscore utifrån uppgifter lämnade av Edward Snowden. Han har tidigare sagt att NSA kan övervaka i princip vem-som-helst i hela världen utifrån bara en e-postadress, eller en ip-adress

Xkeyscore kartlägger och systematiserar i princip all aktivitet som användare på nätet utför, enligt The Guardian.

Syns en ny polisstat i USA? En liknande union håller på ett utvecklas som Nordamerika Unionen med USA, Kanada och Mexiko som väckt folkets oro för framtiden.En parallell till EU. Bakom finns även det väldiga FEMA- projektet. Ett unionsprojekt pågår för Nordamerika, som väckt stor oro. 

Bakom USA döljer sig något verkligt extremt. Snowdon avslöjade ju ett projekt mot hela demokratin. Här är nya lagar som gör USA till en polisstat i framtiden.

EXECUTIVE ORDER 10990
gör det möjligt för regeringen att ta över alla transporter och kontroll av vägar och hamnar.

EXECUTIVE ORDER 10995
gör det möjligt för regeringen att gripa och kontrollera medier.

EXECUTIVE ORDER 10997
gör det möjligt för regeringen att ta över all elektrisk ström, gas, olja, bränslen och mineraler.

EXECUTIVE ORDER 10998
gör det möjligt för regeringen att beslagta alla transportmedel, inklusive bilar, lastbilar eller fordon av något slag och total kontroll över alla motorvägar, hamnar och vattenvägar.

EXECUTIVE ORDER 10999
gör det möjligt för regeringen att ta över alla livsmedel och jordbruk.

EXECUTIVE ORDER 11000
gör det möjligt för regeringen att mobilisera civila i arbetsbrigader under statlig tillsyn.

EXECUTIVE ORDER 11001
gör det möjligt för regeringen att ta över all hälsoinrättningar, utbildning och välfärdsfunktioner.

EXECUTIVE ORDER 11002
anger en Postmaster General att genomdriva en nationell registrering av alla personer.

EXECUTIVE ORDER 11003
gör det möjligt för regeringen att ta över alla flygplatser och flygplan, inklusive kommersiella flygplan.

EXECUTIVE ORDER 11004
ger Housing and Finance Authority rätt att flytta samhällen, bygga nya bostäder med offentliga medel, utse områden som skall överges, och skapa nya platser för olika populationer.

EXECUTIVE ORDER 11005
gör det möjligt för regeringen att ta över järnvägar, inre vattenvägar och offentliga anläggningar.

EXECUTIVE ORDER 11051
anger ansvar för byrån för beredskapsplanering och ger tillstånd att sätta alla förordningar i kraft i tider av ökade internationella spänningar och ekonomiska eller finansiella kriser.

EXECUTIVE ORDER 11310
bidrag myndigheten till justitiedepartementet för att genomföra de planer som anges i Executive Orders, att inleda industriellt stöd, att skapa lagar och samverkan, för att kontrollera alla utlänningar, att driva straffrättsliga och (eng) “Correctional” institutioner, och att råda och bistå ordföranden.

EXECUTIVE ORDER 11049
tilldelar beredskapsfunktioner till federala myndigheter och organ,

EXECUTIVE ORDER 11921
ger Federal Emergency Preparedness Agency (FEMA) rätt att utarbeta planer att etablera kontroll över mekanismerna för produktion och distribution av energi, löner, kredit- och flödet av pengar i USA finansiella institutionen i vilken som helst odefinierad nationell kris.

Det föreskrivs också att när ett undantagstillstånd förklaras av presidenten, kan inte kongressen granska åtgärderna i sex månader. Federal Emergency Management Agency har långtgående befogenheter i varje aspekt av nationen.

General Frank Salzedo, chefen för FEMA:s civila säkerhets Division sa på en konferens 1983 att han såg FEMA som en viktig del i skyddet av enskilda och statliga ledare från mord och skyddandet av civila och militära anläggningar mot sabotage och angrepp, och förebyggande av oliktänkande grupper från att få tillgång till USA, eller verka i en global publik i tider av kris.

 —————

Med Sovjetunionen framträder ett samhälle med nedbrutna sociala och mänskliga strukturer. Samma fenomen syns i Unionen för Europa i en riktning utan en nationell bas i framtiden OM VI INTE SER UPP I GOD TID!!

Vi har följt Alliansens politik som sänder en torped in i det sociala systemet. Spaltmetrar skrivs i tidningar om vedervärdiga problem. Allt det kan förklaras i att genomföra en förryckt politik som Solzhenitsyn varna för.

Som sagt bankväsendet står i strid med mänskligheten och all demokrati måste resa sig. Skulder skulle kunna rensas på samma sätt som man skapat skulder och pengar ur ingenting.

EMU systemet behöver avlägsnas. Nationer måste återupprättas för en självständig social ordning i en internationell samverkan.

EU som ett monetärt system blir som i Sovjet ett slaveri under kapitalism.

Det här inlägget postades i Framtid, Globalisering, Historierevision, Internationella relationer, Kapitalism, Kommunism, Krispolitik, Lobbying, Makt, Marx, Natiomalism, NVO, Nyliberalism, ryska revolutionen, slavdom, Strategisk utveckling, unionen, USA. Bokmärk permalänken.