DEMOKRATUR – NYLIBERALISMENS FÖRTRYCK AV MAJORITETEN

Demokratur

Att nu Stiga lämnar Sverige gynnar Alliansens regeringspolitik och klyftbildning. Alliansen är inte intresserad av det inhemska näringslivets framtid. En destruktion av samhällets sociala grund pågår och måste uppmärksammas av oss alla och inom alla partier

En minoritetens tyranni håller på att utvecklas. Detta kallas för demokratur. En demokrati till ytan men inte i grunden.

Frederik Reinfeldt säger inför den internationella eliten på World Economic Forum i Davos, Schweiz, i jan 2013 säger

We used to have people in the industry, but they are bascially gone, säger Reinfeldt

 SvindustriDenna vrångbild sprider statsministern. Vi har 567 000 personer inom industrin. 20 % av vår BNP kommer från industrin. Varför säger Reinfeldt så? Reinfeldt säger även

Sverige har för få jobb med låga löner och detta är orsaken till vår dramatiskt höga arbetslöshet, sade han ordagrant.

KvinorkanReinfeldt prisar utvecklingen i krisens EU att hantera arbetslösheten. Orsak och effekt kastas om. Sverige har EU:s lägsta andel jobb med låga löner, bara 2,5 procent (2010) klassas som låglönejobb. Definitionen av låglönejobb är att inkomsten per timme är mindre än två tredjedelar av medianinkomsten. Snittet i EU är 17 procent efter kriser inom EU.

 Detta är en förebild. Det är en del i den nyliberala omställningen.

Den andra delen är att inhemskt näringsliv ägs i en större utsträckningen av det internationella näringslivets storföretag och banker. Detta är syftet med EU.

Det nyliberala samhället bygger på att medelklassen minskar och att låglöneområdet ökar. Detta angriper den sociala ordningen och solidariteten mellan medelklass och de svagaste som gällt Sverige i decennier.

Detta gäller många länder. En superelit på 1 % äger är stora delar av nationella tillgångar. En supergrupp tar över världens ekonomi. 1 % kontrollerar 43 % av världskapitalet enligt The Economist 2010. De 10% rikaste kontrollerar 83%!

DEMOKRATUR

Majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd uppfattar inte själva att de lever i en demokratur. Folket vilseleds till en deformerad verklighet genom propaganda och medier om krisernas verkliga orsaker, sifferretorik med nya mätmetoder om vad som gäller arbetslöshet, fattigdom, invandringen, integration, ekonomi, utrikesfrågor eller samhällsutveckling, En lobbyism verkar utanför det demokratiska rummet. Rättssäkerhet och yttrandefriheten ruckas.

Det här inlägget postades i Demokratur, Lobbying, Lönefrågor, Makt, Nyliberalism, Systemfel. Bokmärk permalänken.