Välfärd skapar utveckling i mångfald och ger lägre arbetslöshet

Green-office-space600

Välfärden var boven till krisen under 70-90-talet. Det var den nyliberala kåren övertygade om och att det var nödvändigt att nedmontera för att sänka kostnaderna. Och viser ser nu resultatet när samhället stryps socialt och mänskligt. En ekonomisk vrångbild förgör oss. 

BNI per capita i dollar beskriver  det slutliga resultat i BNP för ett år, dividerat med dess befolkning. Det återspeglar den genomsnittliga inkomsten för ett lands medborgare, som också indikerar samhällets hälsa för medborgarna

Att känna ett lands BNI per capita är ett bra första steg mot att förstå landets ekonomiska styrkor och behov, liksom den allmänna levnadsstandarden som den genomsnittlige medborgaren kan åtnjuta

Ett lands BNI per capita tenderar att vara nära knutet till andra indikatorer som mäter sociala, ekonomiska och miljömässiga välbefinnandet av landet och dess folk. 



Det innefattar kultur som individen utbildades eller bor i, och de människor och institutioner med vilka de samverkar. Till exempel, i allmänhet människor som lever i länder med högre BNP per capita tenderar att ha längre livslängd, högre läskunnighet, bättre tillgång till rent vatten, och lägre spädbarnsdödlighet.

1. Norge BNI98 860 dollar. Arbetslöshet: sept 2012 2,4 %  2013 3,5 %

2. Schweiz BNI 82 730 dollar.  Arbetslöshet: juli 2012 2,7 %  2013 2,6 %

3. Luxemburg BNI 76.960 dollar. Arebetslöshet 2012 4,8 % 2013 6,9 %

4. Danmark BNI 59.770 dolar. Arbetslöshet juni 2012 4,1 % juli 2013 4,3 %

5. Australien BNU 59.570 dollar. Arbetslöshet 2012 4,9 % maj 2013 5,6

6. Sverige BNI 56.210 dolar. Arbetslöshet juli 2012 6,9 % juli 2013 9,1

 

8. USA BNI 50.120 Arbetslösa juli 2012 8,1 % Juli 2013 7,1 % (sjunker varje månad)

Länder med den högst BNI har den lägst arbetslöshet och därmed minder utanförskap och fattigdom.
Högre välfärd för folket skapar en bättre miljö såväl samhälle och person. Länder utanför EU har även en större självständighet att styra sin ekonomi.

11. Japan BNI 47.870 dollar. Arbetslösthet 2013 3,9 %
15. Tyskland BNI 44.010 dollar. Arbetslösthet 2013 5,4 %
16. Frankrike BNI 41.750 dollar. Arbetslösthet 2013 10,8 %
17. Irland BNI 38. 970 dollar. Arbetslösthet 2013 13,5 %
19. Storbrittanien BNI 38.250. Arbetslösthet 2013 7,8 %
21. Italien BNI 33.840 dollar. Arbetslösthet 2013 12,1 %
22. Spanien BNI 30.110 dollar. Arbetslösthet 2013 27,2 %
24 Grekland BNI 23.264 dollar. Arbetslösthet 2013 26,9 %

43. Ryssland BNI 12.700 dollar
44. Polen BNI 12.670 dollar

77. Kina BNI 5740 dollar

AppletreeInitialt sker tillväxt genom människor. Tillväxt kommer ur växtriket ur det levande och i mångfald.

Tillväxt på i ett konto utan arbete kan aldrig var en sann tillväxt utan ett överföring från något annat “konto”.

Det här inlägget postades i Effektivitet, Ekonomi, Välfärd. Bokmärk permalänken.