Hälsa ger ekonomi och utveckling

Övertidsarbetet i Sverige motsvarar ca 115 000 heltidsanställda. En avlastning av företag, skola, vård och omsorg, skulle minska antalet sjuka och därmed sänka sjukkostnaderna för samhället.

Det skulle minska arbetslösheten bara detta. Men 7 av 10 företag kan inte finna rätt kompetens.

Trots att 400 000 är arbetslösa så råder en paradoxal arbetskraftsbrist. Störst problem har företag med mer än 50 anställda. Bland dem måste sex av tio dra ned på expansionstakten på grund av svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Idag finns ingen samhällsplanering som bygger broar till de nya jobben.

Varför? Detta visar att det behöver en ekonomi som HUSHÅLLAR med nationens resurser. Allt detta visar att det gäller människor. Samhällets byggstenar är människor.

Om inte detta fungerar, hur ska då allt annat fungera? Unga har satsat på utbildning men vägen slutar vi Arbetsförmedlingen. Alliansen vill i sin ideologi gå bakåt i tiden till pigor och drängar.

Finns tillväxt i fattigdomen? Finns konkurrenskraft i resursförstörelsen? Finns hälsa i utarmningen? Det är att riva samhället.  Jobbskatteavdragen hade kunnat utnyttjas på ett klokare sätt för Sveriges framtid.

Vi hade kunnat vara bättre rustade med rätt arbetskraft och alla synergieffekter det skulle ha gett. Hade M tänkt i människor istället för kronor, hade lösningen sett annorlunda ut.

 

Det här inlägget postades i Arbete, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Ekonomi, Hälsa, Liberalism, Samhälle, Sjukskrivningar, Utbildning. Bokmärk permalänken.