REINFELDT – FEMTE JOBBSKATTEAVDRAGET

Jobbskatteavdraget5

Reinfeldt vill genomföra det 5:te jobbskatteavdraget. De förra innebar social nedskärning, nedmotering inom alla samhällsområdena som orsakade nya kriser och brister i stora kvalitetsförluster.

Ett samhälle är och har alltid varit socialt orskat. Att strypa de social systemen, stryper samhällets framtida existens. En väg till en antidemokrati.

Målet och strategin för Reinfeldt är att stänga vägen välfärdssamhället. Han har blockerat samhällsutveckling och det råder nu kris och brist i samtliga samhällsområdena sedan 2006.

Han har med Alliansen byggt upp ett av världens sämsta skola. Ett varnade exempel i världen. Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sin hårda konkurrens, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. 

Vi har ett blivit varnande exempel i världen. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=18593

Denna skola speglar samhällets utveckling. Allt pekar på ett samhälle med sämre kompetensutveckling, minskad konkurrenskraft, en mindre medelklass och en ökad låglönesektor. En demokratur utvecklas. Ett minoritetssamhälle på 1 %.

Samhället ska enligt Reinfeldts ideologi, och det gäller även EU och det ekonomiska världssamfundet, bestå enbart av en ekonomisk ordning mätt i egendom och pengar. Människan är inte mer värd än något annat kapital.

Idéerna i boken verkställs nu politiskt i praktiken. Raserad ­a-kassa, sjukförsäkring och trygghet skulle få folk att ”vakna”, det vill säga jobba mer.

Här står vi nu 2013 med en sämre trygghet, ökande långtidsarbetslöshet, ökande klyftor. Och över 400 000 ­arbetslösa.

Samhällets sociala ordning och mänskliga utgångspunkt i medmänsklighet och och solidaritet tillhör i Reinfeldts idévärld ett primitivt beroende av varandra. Ett samhälle skapat av dårar under en lång tid, men som lyfte Sverige till att vara ett de mest utvecklade länderna i världe. Individualism är nu motsatsen till solidariet.

“Moderaterna är det civila samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta strid för dess förverkligande.” (sid 52):

Det är Fredriks mål. Att förstöra Sverige som välfärdsnation. Allt som byggde upp förringas. ”We used to have people in the industry, but they are basically gone” 567 000 finns inom industrin. De som byggde våra framgångar kallar han dårar

EUfreeflowReinfeldts samhälle är vägen till ett samhälle utan mänskliga band. Endast ekonomiska relationer gäller.

Han vill röja undan alla hinder för att etablera en ekonomisk ordning dvs en privatisering av samhället.

Privatisering av skolan och det offentliga är i högsta grad en anti-demokratisk aktion. Forskare fördömer Alliansens extrema skola. 

Enligt Skolinspektionens generaldirektör Anne-Marie Beg­ler kommer konkurserna öka som en följd av det svenska skolsystemet – fri etableringsrätt, skolpeng, fritt skolval, fria vinstuttag och minimal reglering – och krympande elevkullar.

Familjerna måste vara försiktiga i framtiden. Regeringens borgfred med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om just friskolorna innebär är att frågan har avfärdats från dagordningen.

EU talar här om “offentlig hållbarhet genom offentlig privatisering”. EU är en ny orientering från det sociala till det ekonomiska. Människovärdet syns som en ekonomisk vara. Det nya navet är marknaden. En fri marknad är kapitalets frihet och rättvisa.

Samhällets högsta princip med människa som mål och orsak till samhället överges. Ett socialt protokoll har stoppat Riksdagen.

LO och de 14 LO-förbunden har drivit frågan om att i samband med beslutet kräva ett tillägg i fördraget. Tillägget, ett socialt protokoll, ska slå fast att fackliga och mänskliga rättigheter går före EU:s ekonomiska friheter, som fri rörlighet för varor, tjänster och kapital. LO uppmanade riksdagen att skjuta upp beslutet om ESM och att ta fram en plan för hur ett socialt protokoll ska kunna införas. Men av riksdagspartierna var det bara vänsterpartiet som gick på fackförbundens linje.

Allt underordnas kapitalet i EU:s 4 fria kapitalflöden av varor, kapital, arbetskraft och tjänster. Ett antidemokratisk samhälle byggs.

En ny topp byggs ovan nationer och folk. Ett internationellt näringsliv tillsammans med bankerna.

Jobbskatteavdragen syftar till att stänga porten och blockera för framtida investeringar för välfärd och samhällsutveckling. Vi har kris i samtliga områden. Skattesänkningarna Reinfeldt lanserara kostar 12 miljarder. Även pensionär ska få ta del av det, men allt ingår i taktiken för den nyliberala revolutionen.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Fredrik Reinfeldt, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.