DEN MENTALA KOLLISIONEN

Utveckling-ratio2
Vad händer och vad sker? Vad är orsak och vad är verkan? Hur ska vi kunna uppfatta det som sker. Även vårt sätt att varsebli är e
tt val. Vi ser  det vi vill se. Det är skildrat på många sätt i olika filosofiska skolor.

 

Nylberalisternas metodik överträffar vänstern. De vet hur de kan använda processer som bryter ned samhället. Det kan t.o.m. ske med vetenskaplig metodik. Under 50-talet studerade CIA elchockens metod på individen som överförde detta på samhället.

 

De vet hur kan verkar på två sidor samtidigt både på vän- och på fiendesidan. Det har skett i det kalla kriget och bankvärldens finansiering av krig och revolutioner.

 

Vänstern kan inte se detta och har därför inga motdrag mer än mer ideella. Ja högerns historia är verkligen frånstötande och har i sekler kallas för Ordo ab Chao.

 

Modern tids händelseförlopp kan inte förklaras eller erkännas mer än rent allmänt. Genom att tala om “konspirationsteori” förlöjligas och undanröjs problemets existens.

 

Detta sker genom en mer utpräglad rationalism. Rationalismen fick sitt genombrott genom upplysningstiden och den industriella revolutionen, Systemläran bröt fram. Ett helt nytt synsätt kom om allt med mekaniska förebilder t.ex. om ett universum som en klocka. Allt kunde bryts ned till mindre system och till maskiner.

 

Att tala om den människosyn är idag nästa ogörligt, då begreppet människa är så rationaliserat och förenklat. Den nya människosynen kom med liberalismen. Den nya ekonomin kom med nyliberalismen.

 

Ekonomin är också det ett område som är så grovt rationaliserat till ett tal i pengar. Men ekonomin är sin grund inte pengar utan är just en mänsklig och social process som liknar “ringarna på vattnet” genom arbete, försörjning och utveckling.

 

Effekten och resultat är hela samhällets tillkomst från jakt och jordbruk till det moderna samhället.

 

Droppen blir som fröet som planteras i jorden. Idén är det om initierar och själva orsaken. Varifrån kommer den? Den kommer inifrån. Det finns således även en inre verklighet. Men även den är rationaliserad.

 

Nyliberalismen är idag en antiform av allt detta och dessa “byggare” brukar kunskapen om processer för destruktiva förändringar till förmån för en extrem och liten grupp. En total avart av ekonomin som skildrar finanskapitalismen.

 

Det här inlägget postades i Ekonomi, Finanskapitalism, Ideologiska definitioner, Människan, Människan och värdet, Nyliberalism, Rationalism, Tillväxt, Utveckling, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.