Psykisk ohälsa ökar.

Flerssjuka

Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Nästan fyra av tio sjukskrivna har den diagnosen och det är framför allt bland kvinnor mitt i livet som den psykiska ohälsan ökat kraftigt. Försäkringskassan ska nu snabbutreda orsakerna samtidigt som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) öppnar för en satsning på företagshälsovården.

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykisk-ohalsa-fortsatter-oka_7919176.svd

Hälsa är i högsta grad en del i ekonomin. Alla ekonomiska handlingar har etiska konsekvenser. Vi ser med Alliansen en ny inställning till ledarskap och organisation om arbetslivet.

Förr gällde det arbete med människor som utgångspunkt. En stark företagshälsovård och fack kunde förebygga en god arbetshälsa.

Det är en linje som fungerar i Finland. 

JobbrobotNu gäller det jobblinjen. Psykisk ohälsa ökar.Mycket är förstört genom denna nyliberala organisationskulturen i ledarskap, livssyn och människosyn. Och kostnaderna ökar kraftigt. Varför? Ulf Kristerson har inget svar trots larm har kommit.

Jobb är innehåller ett verkställande mätt i prestation och kvantitet. Jobb hos en arbetsgivare som liknar “en levande maskin”. Färre personer i den magra organisationen.

 Prestation att utföra jobbet fortare, mera och att riskera farligare arbetsmoment. Folk skadas i processindustrin med farliga kemikalier när tempot ökar.

Kvinnan i Uppsala i en hemtjänst som skulle gör 26 besök hos åldringar på 6 tim exkl tid för cykletransport. Demensförbundet tar man dagligen emot samtal från förtvivlade anhöriga och här har man sett många trånga scheman, där personal ”lämnar matlåda under ett tre minuters besök utan samtal.

Blöjvägning är en annan bisarr uppgift.

Sådana kvantitetsstyrda jobb utan medmänsklig kontakt är mentalt nedbrytande.

Arbetets mening är kvalitativt gentemot medmänniskor i en omgivning. Här finns yrkesstoltheten. Arbetets innebörd att ett skapande efter egen förmåga och bedöma från situation till situation vägen. Tillsammans kan man samverka kring gemensamma mål.

 I Finland är tonvikten på förebyggande åtgärder för att främja och upprätthålla hälsa och arbetsförmåga i olika skeden av arbetslivet. Företagshälsovården har här en viktig uppgift. Socialförsäkringen finansierar mer än hälften av företagshälsovårdens åtgärder i förebyggande syfte.. Detta enligt Försäkringskassans rapport, Socialförsäkringsrapport 2008:1

Sjukfrånvaron av anställda var betydligt lägre i Danmark, Finland och Island än i Norge och Sverige under hela perioden 1990–2006. I genomsnitt var mindre än två procent av de anställda i Danmark och Island och mindre 
än 2,5 procent i Finland årligen frånvarande på heltid under minst en vecka. 

Nordenssjuktal

 

Reinfeldts ideologi vill radera bort att alla sociala band i samhället. Alla band ska vara ekonomiska där arbetskraften är lika lydig som maskinen dvs vi ska fungerar såsom robotar.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Hälsa, Människan. Bokmärk permalänken.