POSTDEMOKRATI – DET YTTRE OCH INRE MAKTCENTRAT

 

POSTDEMOKRATIN3Många demokratier går mot en postdemokrati. Postdemokrati uppstår i en organisation när demokratin utvecklats så att eliter och maktcentran kunnat finslipa olika metoder för att kontrollera demokratin.

Många frågor i 2000-talets Sverige och Europa uttrycker postdemokratiska fenomen med två maktcentra.

Postdemokratier har utvecklat demokratiska metoder och institutioner som fungerar. Som ofta fungerar mycket effektivt. Men som med tiden börjat kontrolleras av maktcentran i eller utanför organisationen.

Postdemokrati uppstår när centrala organ lyfter verksamheten bort från medlemmarnas delaktighet och engagemang. Vi ser utvecklingen i EU.

En elliptisk centralstyrning utvecklas Maktcentrat är både i organisationen och utanför organisationen. Dessa två punkter skapar en ellips. En elliptisk cirkel styrs från två centrala punkter istället för som i koncentriska cirklar från en central punkt.

Ledningen av organisationen värvas i elliptiska postdemokratier både från medlemmarna och från eliter som inte tillhör organisationen. I detta utvecklas även utsidans ekonomi med utsidans internationella organ ställt insidan nationell ekonomi. Detta blir som en antites till den inre utvecklingen. En tillväxt som skett från inifrån ett nationellt och självständigt näringsliv under sekler.

Den engelske sociologen och statsvetaren Colin Crouch ger ibland konspiratoriska förklaringar till postdemokrati:

Colin_Crouch_-_Festival_Economia_2013”Bakom kulisserna formas politiken i möten mellan representanter för den folkvalda regeringen och en elit som till största delen företräder det privata näringslivets intressen”.

Processen som leder till postdemokrati är att storföretag, eliter och maktcentran hamnar i resonans med demokratiska organisationer. Ett växelspel i ömsesidig förstärkning.

Denna växelspel mellan olika maktcentran gör att demokratin i organisationen fjärmar sig från medlemmars och medborgares deltagande och engagemang

Demokratiska organisationer virvlar runt i reaktioner med varandra. Ibland dansar med kapitalistiska eller statliga organisationer. Privatisering vs byråkratisering. Detta kan sätta igång dynamiker som leder postdemokrati. Dessa yttre och inre maktcentra syns väl i Kina där där forna kommunismen samverkar internationell kapitalism. De syns i EU-projektet.

Samhällets existentiella grund vilar på människan själc Människosynen är den kritiska punkten för samhällets demokratiska framtid. Tar det yttre över då växer ett mer auktoritärt och anidemokratiskt samhälle samhälle fram.

Jag vill med detta inlägg uppmärksamma den reaktionär process om vägen till en demokratur – elitens samhälle.
Våra politiker bär ett stort ansvar att skönmåla betingelser.

Vi ser i postdemokratin en dragkamp om vad som är samhällets centrum. Människan eller kapitalet?

 

Man_kapital2

Ja många stenar behöver lyftas. Mycket sker som vi inte vet om. EU-frågan täcker många frågor och vi borde få allt på bordet. En folkomröstning?

EU gäller vår framtid, vår demokratiska framtid. Hela det monetära systemet har förstört länder i EMU med centralbank. euro och centralstyrd ränta.

EU innehåller ett dubbelspel. Ett sägs till folket om “fredsprojektet” och ett annat utanför det demokratiska rummet med alla hemliga nätverk, som obevekligt leder oss till en ekonomisk centralmakt. Runt EU-kommissionen verkar förutom stort antal lobbyingföratag hemliga internationella nätverk. Här närvarar främst

  • Carl Bildt (M)
  • Urban Ahlin (S)
  • fam. Wallenberg

EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (ECFR) 2007, där Urban Ahlin (S) deltar regelbundet i program och seminarier som anordnas av The Aspen Institute , tyska Marshall Fund GMF och Council on Foreign Relations in Washington DC.

TRILATERAL COMMISSION (TC) 1973. Ahlin sitter i kommissionen sedan ett decennium. Peter Wallenberg är med. Carl Bildt ­­angavs som officiell deltagare i fjol.

BILDERBERG 1954. Här deltar ministrar, politiska ledare, ledare för industri, banker, försvar, medier, högskolor, fack, kungahus mm en kartell som ersätter det demokratiska samhället. Deltagarlistan är idag lång. Carl Bildt tillhör den innersta kretsen

EUROPEAN ROUND TABLE OF INDUSTRIALISTS (ERT) 1982, där P Gyllenhammar Volvo var ordf

ERT är en dottergrupp till det internationella och storfinansiella nätverket och tankesmedjan “Round Table Group. ERT har gått i spetsen för att uppmuntra EU-integration i över 20 år. Programmet gäller inte bara EU utan en ny världsordning.

1990 presenterar Wisse Dekker i ERT och vd för Philips ”Europé 1990” planen för EU:s inre marknad (= det nya EU)

 10 dagar senare presenterar till Jaques Delors ”EU:s inre marknad” som 4 fria flöden i varor, kapital, arbetskraft och tjänster över gränserna. EU BLIR SÅ ETT NYLiBERALT AFFÄRSPROJEKT

Urban Ahlin (S)säger:

“Det var kul när jag kom med i början av 2000-talet Då var det Bildt, jag, Marcus och Ewa Björling. Det är ju liksom finanseliten, näringslivsfolk och väldigt bra diskussioner på de här mötena!” 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15647530.ab

I DEMOKRATINS NAMN MÅSTE HELA EU-FRÅGAN KOMMA UPP INFÖR SVENSKA FOLKET. UPPENBART ÄR ATT VI OCH ANDRA ÄR FÖRDA BAKOM LJUSET!!!!

 

Det här inlägget postades i Postdemokrati, Systemfel. Bokmärk permalänken.