Borg rider på kris och döljer möjligheter

Aftonbladet tar upp frågan om en begränsad frihet i Sverige. Många kommentarer. Ett är detta om spelet bakom kulisserna. M rider på kris för att genomföra nyliberalism och privatisering.

Trots växande problem med arbetslöshet och urholkad välfärd som inte har råd att leverera det som medborgarna kräver av den så väljer Borg och hans anhang att satsa 3,5 gånger mer resurser årligen på att berika kapitalister än på personal och konsumtion i den offentliga sektorn.

Och eftersom ökningstakten i offentliga investeringar under perioden bara är 3 miljarder kronor årligen satsar man 35 gånger mer resurser på att betala kapitalister än på offentliga investeringar. Detta kallas i regimmedia för “god hushållning med offentliga resurser” när det i själva verket handlar om det värsta svindleriet och den grövsta misshushållningen sedan Karl XI’s förmyndarregering! Reduktion av kapitaladelns egendomar, krävs nu!

Det moderna samhället kräver att en allt större del av resurserna måste gå till gemensamma angelägenheter såsom utbildning, sjukvård, satsningar på bostäder, infrastruktur osv.

Men i Alliansens vansinniga budget så är det precis tvärt om. Den håller krisen  som inte borde finnas vid liv. Av Anders Borgs budget att döma så kommer Sverige att ha en BNP-ökning på 853 miljarder de närmaste 5 åren men endast endast 1,7 procent av denna tillväxt kommer att avsättas för att öka de offentliga investeringarna! Statens inkomster uppskattas öka med 220 miljarder kronor till 2015. Det är egentligen inte tillräckligt och de offentliga inkomsterna borde höjas, men ändå en rejäl summa pengar.

Alliansen planerar emellertid att avsätta endast 1 ynka miljard extra om 5 år till statliga investeringar. Det är 0,4 procent av statens ökade inkomstutrymme det. Och 0,1 procent av hela BNP-tillväxten under 5-årsperioden. Vart tar då hundratals miljarder av skattemedel vägen? Jo, de går framförallt till att betala den sk. “statsskulden”! Denna statsskuld existerar visserligen, den är på ett par hundra miljarder som staten är skyldig framförallt företag och kapitalister. Men om man räknar in de summor som företagen och kapitalisterna i sin tur är skyldiga staten så har staten inte alls en skuld utan en fordran på hela 712 miljarder kronor, eller motsvarande 21,3 procent av BNP. Dessa vill Anders Borg emellertid inte driva in.

 

M bygger på en renodlad nyliberalismen, som vill avveckla statsmaktens inflytande på ekonomin till förmån för en privatmaktens.

Till skillnad från den samhällsfientliga politik är det värt att lyssna på Juholts tal i Skåne.

Värdebaserad utveckling

Det här inlägget postades i Anders Borg, Blockskillnad, Ekonomi, Fördelningspolitik, Frihet, Infrastruktur, Lågkonjunktur, Makt, Statligt ägande, Utbildning, Vård, Värderingar. Bokmärk permalänken.