Vilken roll har spekulationen haft på Sverige?

Spekulation mot kronan började 1982 och växte efter Riksbankens avreglering av kreditmarknaden 1985 och då med fastighetsspekulationen som en drivande motor i skuldsättningen.

Effekten (= syftet) är att spekulationen ruinerar folksamhällena och förstör självständighet och ett fritt samhälle. Ny ekonomi drivs av banker och finansorgan med spekulationens grund i tal om växande (imaginära) marknadsvärden. Pengar som växer i det tomma intet – en svindlande skuldsättning. Detta är en metod för att plundra folket och föra ut kapital ur landet.

Att dessutom privatisera offentliga verksamheter förstärker en kapitalförstörelse. Nationen konverteras för kapitalets internationalister. Skolan är miljardindustri för riskkaptalister, 2 av 25 riskkapitalbolag betalar bolagsskatt i Sverige.

Nyliberalismen är såsom när björnen kommer och slickar i sig honungen ur binas bo. Nyliberalismen syftar i ett första steg till att överföra kontrollen över ekonomin från offentliga till den privata sektorn, under tron att det kommer att producera en mer effektiv regering och förbättra den ekonomiska hälsan hos nationen. Effekten i världen är motsatsen på samhällshushållet, demokratin och på folkets hälsa.

Denna ”guldkult” i det ekonomiska livet skapar och har redan skapat det kalla och hjärtlösa samhället. Vi har också sett en beskäftighet med skurkaktiga avtal i en import av billig arbetskraft och som fördärvar branschnäringar.

En korruption sker inom byggsektorn som drabbar såväl kommun som husägare.

För att kapitalet skall kunna verka utan hinder enligt högern, är det nödvändigt att erhålla frihet för monopol i handel och industri, något, som redan genomdrivs i EU och i andra världsdelar. En sådan frihet ger politisk makt åt finansmakarna och industriidkarna, och verkar på ett skadligt sätt på folket.

EU har detta inbyggt i de 4 fria flödena över gränserna. 1) Fritt kapitalflöde 2) Fritt arbetskraftsflöde 3) Fritt varuflöde 4) Fritt tjänsteflöde. Detta påverkar såväl näringsliv som offentliga verksamheter. Folk tvingas t.ex. att resa utomlands för att få rätt vård.

Dessa politiska och ekonomiska trojaner vill tvinga makten från folket till den internationella makten. Ett krig utan en fysisk förstörelse som vill fälla alla statsmakter. Vi behöver genomskåda. Liberala agenter har drivit attentat mot folket, mänsklig rättvisa och friheten.

Det här inlägget postades i Bank- och finanskriser, Effektivitet, Ekonomi, Frihet, Globalisering, Historia, Kapitalism, Liberalism, Orättvisa, Samhälle, Sociala strukturer. Bokmärk permalänken.