WORKING POOR – DEN NYLIBERALA OFÄRDEN OCH TRÄLDOMEN.

Working poor

10 SKÄL FÖR RÄTTVISA LÖNER.

Working poor är en ny arbetarklass i USA med liv under fattigdomsgränsen. En ny arbetsrörelse växer fram i USA. Snabbbmatskedjor erbjuder arbeten för dem som kan acceptera den lägsta lönen. Anders Borg är inne på den linjen att utveckla låglönesektorn. Han talar då om reservationslöner. Den som accepterar lägst lön får jobbet. Medborgare hotas att arbeta under fattigdomsgränsen

Uppgifter från US Census Bureau visar att antalet låginkomstagande arbetarfamiljer i USA består av 10,4 miljoner under 2011. Ökningen fortsätter.

Detta innebär att nästan en tredjedel av alla arbetande familjer ca 32 % inte har tillräckligt med pengar för att tillgodose sina grundläggande behov. Samtidigt tar höginkomstfamiljerna en större andel av inkomsten i samhället.

Bakom finns snabbmatsekonomin som skörda miljardvinster. Snabbmatsföretag håller anställda i ett liv i fattigdom med låga löner. Samtidigt skörda de miljarder dollar i vinster till sina aktieägare varje år.

Hela denna ekonomi och praxis driver fram en ökande ojämlikhet, långsam tillväxt och sjunkande levnadsstandard. Anställda tvingas bo i kollektiv och har ändå svårt att klara nödtorften. Det håller tillbaka amerikansk ekonomisk återhämtningen. Det slår på hela samhället och även marknaden.

Amerikaner förtjänar ett bättre liv. Denna arbetarrörelsen bland snabbmatarföretagen visar att det finns en bred efterfrågan på förändringen som bara blir starkare.

Det finns många skäl till varför Vd-ar. från Burger King, McDonalds till Wendys bör ta ledningen i en för ny ekonomisk modell för rättvisa löner. De tio bästa skäl.

1. Det skulle skapa arbetstillfällen. Låga löner håller tillbaka den ekonomiska tillväxten, men en höjning för landets lägst betalda arbetare stärker välstånd och efterfrågan och bidra till ekonomisk tillväxt i hela branscher. .

2. Det skulle minska fattigdomen för mer än tio miljoner amerikaner och familjer som under fattigdomsgränsen trots att de har arbete. Med en medianlön på $ 8,85/tim kan en snabbmatskock med en familj på 3 pers ta sig ur fattigdom, även om hon aldrig tar en ledig dag. Höja lönerna inom snabbmat industrin kunde förbättra levnadsstandarden för miljontals hårt arbetande människor.

3. Företag har råd. Med årliga vinster i miljardklassen, kunde de största snabbmat företag höja lönerna. Faktum är att många av dessa arbetsgivare redan betalar högre löner till arbetare i andra länder utan att förstöra sina resultatsiffror.

McDonalds driver 33 000 restauranger i 119 länder och betjänar nästan 70 miljoner människor varje dag. Mindre än 20 % av bolagets restauranger drivs av företaget medan resten av dem är franchising. Tillväxten globalt har ökat med 3,1 % . Vinsten 2012 blev $ 8,6 miljarder. Utdelningen till aktieägarna blev 5 %.

 4. Det skulle minska ojämlikheten. Det skulle ta en miljon arbetstimmar för en McDonalds besättningsman att tjäna vad bolagets vd tog hem förra året.

Ojämlikheten är korrelerad till en mängd sociala problem, förvärras psykisk och fysisk hälsa till minskad rörlighet och social sammanhållning. Ökad andel lågavlönade arbeten hämmar samhällets utveckling. Vi är i ett kritiskt skede i en långsammare ökning av ojämlikheten och de oönskade resultat som detta ger

5. Företag som investerar i sitt anställda välbefinnande betalar sig på en lägre omsättning av personal och stärker arbetstagarens produktivitet, skapar och god service till kunderna och solid utveckling för de svagaste.

6. Det skulle minska behovet av offentliga bistånd till de arbetande fattiga. När arbetsgivare betalar fattigdomslöner då vältrar de över kostnaderna för att upprätthålla en arbetskraft på samhället.

Fakta från Missouri, Massachusetts, och Wisconsin visar att snabbmatsföretag som McDonalds, Pizza Hut, Wendys, Subway och Taco Bell är några av de största mottagarna av dessa offentliga subventioner som de trycker sina arbetskostnader på skattebetalarna.

7. ARBETARNA skapar företagets utveckling. Ledarskap som skrapar från botten, hunsar personal underlåter att uppfylla sina skyldigheter gentemot sina arbetstagare driver missbruk, misshushållning och förtär på samhällets bekostnad. Fack och arbetstagare har rätt att kräva rättvisa löner och en arbetsmiljö som skyddar hälsa och stärker utveckling.

8. Ökad standard för anständiga löner i snabbmatsföretagen kan påverka i andra branscher. Ett arbetsliv i självständighet gynnar samhället. .

9. Regeringen och ledare för näringslivet har misslyckats. Ekonomiska vinster har under de senast decennierna har tillfallit de bästa medelinkomsttagarna medan låginkomsttagare har sett sina inkomster blir droppe även om de blev bättre utbildade och mer produktiva. Utbildning har blir olönsamt

10. American Dream krossas. Drömmen att varje person ska att få ett bättre liv om hon jobbar hårt och spelar efter reglerna. Denna väg stängs. Forsätter den kommer ett slavsamhälle med alla de brister även till oss. Samhället är enhet där allt hör ihop

 

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Anders Borg, Fattigdom, Rättvisa, Strategisk utveckling, Väffärdsstaten. Bokmärk permalänken.