KEYNES MODELL VS NEOKLASSISK MARKNADSEKONOMI

Keynes3

TVÅ OLIKA EKONOMIER HAR GÄLLT SVERIGE OCH S-PARTIET FÖRR OCH NU. 

Keynesianismen tillämpades från 1950 till  1985 i Sverige, som kännetecknades av en hög tillväxt och en omfördelning av välståndet. 

Den var grunden till utvecklingsekonomier i världen. Den byggde självständiga välfärdsstater. Så också i Sverige som byggde det Sverige som blev ett av de främsta.

 Skissen skildrar symboliskt samhällskroppen, där arbetet blir hjärtat. Allt skildrar social sammanflättad ordning. 
Ny ordningar är att sätta plånboken och marknaden i mitten. Mänskliga relationer ersätts med monetära band. Människor värderas som ekonomiska kreatur.

Näringslivet och de offentliga var två komplement för tillväxt och för att skapa balans. Näringslivet styrdes av marknaden och varierade tid från tid

Det offentliga kunde med statliga uppköp hålla folket i en hög aktivitet med låg öppen arbetslöshet runt 1,5-3 %. Långtidsarbetslösheten var någon promille.

Det offentliga skapade förutsättningar för ekonomins fria tillväxt i skola, vård och infrastruktur. Var näringslivet trädet, så var det offentliga trädgårdsmästaren.

Välfärd drev fram utveckling. Den förde Sverige till framgång och utveckling av människor, näringslivet och bygga samhället i sin helhet.

I denna ordning sattes människan för kapitalet. Människan och samhället var målet och kapitalet var medlet.

Arbetet var kärna och kom före inflationen.

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är “ökning av penningmängden”. När penningmängden ökar kraftigt, eller med krig och spekulations så minskar i regel penningvärdet.

En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och som många hävdat i det borgerliga att välfärden är motorn i inflationen. Välfärden är motorn till samhällets utveckling.. Samhället människorna.

Inflationens innehåll var främst makroekonomiska orsaker i överproduktion av dollarsedlar och krig. Ekonomins motor var människan och samhället som mål och orsak.

Näringslivet fick en så “ekonomisk och social miljö” att växa i. Alla naturresurser ingår som en bas för hushållet. Ekonomins innehåller 3 faktorer. Naturen ger ramar för samhällets och mänsklig utveckling

Marknadsekonomin bryter med dessa band och optimerar pris efter tillgång och efterfrågan på risodlingar fisketillgångar, bostäder eller regnskogen. Konsekvenser finns inte med i matematiska kalkyler

Låg tillgång driver upp marknadspriser. Stor förtjänster sker genom spekulation. Naturkapitalets tillväxt förbrukas för framtida generationer.

Idag är det inhemska näringslivet en vara. Stora kapitalägare kan köpa upp näringsgrenar. Samhällen förlorar sina inkomster. Stora fisketrålar tömmer fiskebestånd utanför Afrikas kust. ”Trålar” kommer över till Sverige och fångar gruvnäringen. Detta kallas marknadsanpassning för en internationell ekonomi

Arbetslösheten används som en buffert att reglera inflation och fungera som marknadens “skjortlager” på arbetsmarknaden enligt Miltion Friedmans epistel.

 Nyliberalismen har vänt upp och ned på den ekonomi som formade Sverige. Samhällets byggs för marknaden med människor och samhälle som medel. Efter Riksbankens avreglering 1985  och vårt inträdde i EU 1995 börjar en ny finanspolitik med marknaden som riktmärke.

Väldiga systemfel råder. Hela banksektors penningproduktion lever i utsidans ekonomi ovan hela finanssystemet och sköts av privata krafter för sina syften.

Det här inlägget postades i Arbete, Arbetslöshet, Systemfel, Väffärdsstaten, Värderingar. Bokmärk permalänken.