POLITIK, BANKEN OCH FRAMTIDEN. VART LEDER MARKNADEN?

 

ÄR NÄSTA REGERING RUSTAD FÖR VÄGVALET????

 Bospiralen

Årets Nobelprisvinnare i ekonomi, Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen och Robert J. Shiller, får priset för forskning i att priser på olika marknader inte enbart styrs av rationella överväganden utan även psykologiska faktorer. Ekonompristagarna har utvecklat metod att förutspå spekulativa bubblor.

En av dem, Robert Shiller, varnade tidigt för it-kraschen på 1990-talet och för bostadskraschen i USA i samband med finanskrisen 2008. I intervjun med Ekot tidigare sa han att bostadsmarknaden i Sverige påminner om den i USA, före kraschen. IMF har varnat för förödande effekter om bobubblan spricker.

I Sverige har villapriserna stigit med 150 procent (inflationsjusterat) sedan slutet av 1990-talet. Samtidigt har hushållens inkomster ökat med drygt 40 procent. Det är inte hållbart menar många bedömare. Även EU-kommissionen och OECD har under fjolåret varnat för den höga skuldsättningen bland de svenska hushållen.

Bprissthlm

Det byggs för få hyresrätter

Unga efterfrågar främst hyresrätter, men då bostadsbyggandet varit blygsamt de senaste 20 åren är byggandet av hyresrätter lågt prioriterat. Det fanns inte fler hyresrätter 2010 än 1990 och andelen ettor med kök är idag 7,2 procent, lika stor andel som 1990.

Arbete en förutsättning för bostad

Under 2000-talet har bostadskostnaden för unga legat relativt konstant. Däremot är ungas inkomstutveckling under 2000-talet är sämre jämfört med andra grupper i samhället. Det innebär att ungas konkurrenskraft på bostadsmarknaden har försämrats jämfört med andra åldersgruppers.

Byggmästare och banker är glada. En knapphet på bostadsmarknad driver upp priser. Stabila kassaflöden utvecklas så länge bubblan. Så fungerar prismekanismerna i en marknadsekonomi.

Ekonomins sammanhang sträcker sig över många områden och vilar på samhällets mänskliga aspekter. Marknadsekonomi systemfel avslöjas bl.a i bobubblan. Bankernas skuldekonomi och spekulationer driver ekonomin snett. Hur möter nästa regering denna söndrande väg?

Mer jobb eller mer utveckling?

Ja det frågan. Jobb leder inte nödvändigtvis till utveckling. Det kan blir en sysselsättning. Utvecklande arbete är något mer progressivt och ingår i att utveckla samhällets alla områden.

Bankerna är i dagsläget en bromskloss.

Den förtär. Vi kan inte utveckla genom att förtära och sälja ut oss själva.

Och mycket kan, enligt Shiller, skyllas på bankerna och låneinstituten. Hade de inte beviljat sina kunder lån så lätt hade bubblan aldrig växt sig så stor.

 SKRIV NED LÅN OM BOSTÄDER FALLER

Hans förslag för att minska trycket på bostadsmarknaden är att kundernas lån automatiskt skrivs ner om priserna på bostäder skulle falla.

Då tar låneinstituten och bankerna en större risk och tänker sig för innan de lånar ut pengar. Det skulle också håll nere priserna.

http://www.ungdomsstyrelsen.se/boende

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article17654574.ab

Det här inlägget postades i Arbetslöshet, Bank och finans, Bostäder, Ekonomi, Finanskrisen, Förnyelse, IMF, Nobelpriset, Nyliberalism, Systemfel. Bokmärk permalänken.