KANADENSISKT LARM: SVENSK HÄLSA HOTAD

Excellence
Ökade inkomstklyftor och fattigdom riskerar få konsekvenser inom fem år. (Obs.Bilden hänvisar till en tid som gällt i Sveriges med den nya ekonomiska synen!)

Kanadensiska forskare har framhållit Sverige som ett föregångsland inom välfärd och folkhälsa.Men nu larmar en ny studie om en ideologisk U-sväng som riskerar försämra folkhälsan inom fem år.

“Det som har utmärkt Sverige är en “unik intressebalansering” mellan arbetskraft, näringsliv och det civila samhället. En rekordhög andel svenskar har varit anslutna till fack och arbetat under kollektivavtal.

 Jämlikhet mellan män och kvinnor har varit högprioriterat.

 Dessutom har regeringen tillgodosett befolkningen med ekonomisk och social trygghet genom bland de högsta offentliga utgifterna som lagts på barn, unga och äldre, arbetslösa och handikappade.

… Men nu varnas för att förutsättningarna för att upprätthålla folkhälsan förändras drastiskt – genom att svenska folket tagit till sig en retorik där det egna välmåendet ställs mot andras.”


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17700531.ab

 

En ond cirkel utveckla sett avreglerat samhälle som privatiserar, fördyrar och jagar mer rationaliseringar. Kostnadernaför psykisk ohälsa beräknas stiga med nära 3 miljarder nästa år enligt Försäkringskassan. 

Vi har rigida politiker som inte ser, lyssnar eller förstår det fatala att genomföra systemskiftet för Sverige. I 30 år har detta skett. Sverige är snabbast i världen att avreglera och liberalisera. Samma väg byggs i andra länder.

Många varningssignaler har fått gälla. Sedan 80-talet stiger sjuktalen . Samhälle och arbetsliv är under omstöpning.   

“In Search of Excellence” är en internationellt bästsäljande bok skriven av Tom Peters och Robert H. Waterman, Jr . Först publicerad 1982. Boken är en av de mest sålda och mest lästa böckerna i affärsvärlden någonsin. Den spreds i stora företag här i Sverige som en vägvisar. De som överlever har lägre kostnader och mer vinst. Magra organisationer kom.

Allt strömmar in som en rök under 80-talet. Såg detta ske på nära hålla och boken skulle läsas i företaget. Det som satt i ledningen kunde inte se konsekvenser. Ohälsan kom snabbt när allt skulle bantas. Såg det spridas i Sverige i kommuner och överallt. All avreglering börjar. Politiker och ledare är förförda på ett obegripligt sätt. PG ledde ERT som gav EU-konceptet. En enorm tid välde fram.

En fråga som år dåligt uppmärksammat är talet om jobben men lite om innehållet. Marknadskrafterna når överallt. Även in i jobben. En anpassning till de marknadsekonomiska lagar och marknadens mål och intressen.

Jobba att gör mer, fortare, tidigare, längre och med färre resurser. Jobbare som ekonomiska varelser i ett system. Rationaliseringar och besparingar ökar skaderisk. Dödsolyckan i Luleå när två arbetare druknade i tjära när innheållet i cisterna vällde ut. Det visar det orimliga. Arbetare fick gå ner under cisterna för att öppna. Regler är att den ska öppnas uppifrån och att man ska loda kvarvarande volym tjära. Detta hade inte utförts.

Den unga kvinnan i Uppsala som skulle besöka 26 äldre personer på 6 timmar visar absurt ledarskap och skapar kostsamma kvalitets förluster Fler blir sjuka.

Unga och äldre ska göra mera och fortare med färre personer och resurser. Yrken kränks. Personers värden kränks. Patienter kränks. Det mänskliga värdet, frihet och rätt kränks.

All ekonomi och hela samhället innehåller ett socialt sammanhang som inte kan stöpas om. Allt detta vänds upp och ned med en anti-logik med pengar som system. 

Politiker finns för att bygga samhället för framtiden för människors bästa och hela samhällets häsla. Samhället är i sig ett gemensamt skapande för varandra och med varandra. Produkter, varor och tjänster är medel för försörjning och utveckling för vår en omgivning. I detta finns mening och nytta

Det här inlägget postades i Hälsan, Människan, Systemfel, Välfärd. Bokmärk permalänken.