TISA – DET PLANERADE HANDELSAVTALET OM DEN GLOBALA TJÄNSTESEKTORN

TISA

Det var tydligen här som Obama fick sitt stöd från Reinfeldt i sitt besök. Innehållet är inte nämnt för oss.  Vi är ämnade att köpa välfärd från internationella bolag. De är bättre på det än vi själva!
http://dagens.etc.se/nyhet/sverige-positivt-till-tisa-avtalet-men-tiger-om-innehallet

Vad är TISA?

ETT GLOBALT HANDELSAVTAL INOM TJÄNSTESEKTORN.

The Trade In Services Agreement (TISA). TISA innehåller en omskrivning att utvecklingen sker ovan samhällen i marknadens värld. Så här låter det:

“Handeln med tjänster (TISA) är den mest lovande möjlighet i två decennier för att förbättra och utöka handeln med tjänster. Initierat av USA och Australien. TISA förhandlas i Genève, Schweiz med 50 deltagare som representerar 70 procent av världens handel med tjänster.

I september 2013 deltagare Australien, Kanada, Chile, Kinesiska Taipei (Taiwan), Colombia, Costa Rica, EU *, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Pakistan , Panama, Paraguay, Peru, Republiken Korea, Schweiz, Turkiet och Förenta staterna.

Den sista stora tjänsteavtalet, var det allmänna avtalet om handel med tjänster (GATS) som fastställdes av Världshandelsorganisationen (WTO) år 1995.

Sedan dess har världen utvecklats dramatiskt från resultatet av tekniska framsteg, ändrade affärsmetoder och till en djupare global integration.

TISA kan etablera nya åtaganden angående marknadstillträde och universella regler som speglar 21-talets handeln.

Vikten av tjänstesektorn

Tjänstesektorn är världens största arbetsgivare, och producerar 70 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP). I USA genererar tjänsterna mer än 75 procent av den nationella ekonomiska produktionen och 80 procent av jobben i den privata sektorn.

USA är tydligen förebilden.

https://servicescoalition.org/negotiations/trade-in-services-agreement

Enligt 341 civila internationella organisationer följer Tisa-förhandlingarna företagsvärldens agenda och syftar till att använda handelsavtal för att binda länder till att genomföra extrema liberaliseringar och avregleringar för att säkerställa större vinster för företag på bekostnad av en försämrad miljö och försämringar för arbetare, lantbrukare och konsumenter. 

http://dagens.etc.se/nyhet/sverige-positivt-till-tisa-avtalet-men-tiger-om-innehallet

Detta skriver representanter för organisationerna och menar att det är oroande att avtalet skulle innebära krav på avregleringar och utländsk konkurrens för samhällsservice inom många områden, inklusive utbildning, vatten- och energiförsörjning, hälsovård, bankväsende, byggsektor, detaljhandeln och mycket mer.

Detta är jämföras med det som sker i Grekland

Kritkerna menar att avtalet handlar om att sätta offentlig service i händerna på privata och utländska företag som endast styrs av vinstintressen. Människors tillgång till samhällsservice till en rimlig kostnad är hotad, säger Rosa Pavanelli, generalsekreterare för Public Services International, det globala facket för offentliganställda.

Det här inlägget postades i Globalisering, Marknadspolitik, NVO, Systemfel, TISA. Bokmärk permalänken.