MER MARKNADS- OCH PRIVATSTYRT SAMHÄLLE FÖR FRAMTIDEN?

BorsenJu mer marknad i Sverige ju fler sociala problem får vi, då samhället Inte är ett ekonomiskt system utan består av mänskliga relationer. Även ekonomi är ett socialt samspel.

Marknadsekonomi bygger overkliga och hypotetiska band som ger fel mål och suboptimerar verkligheten.

Keynes nationalekonomi innehöll för Sverige en utvecklingsekonomi. Den skapade en balans när marknaden svajade. Här är även det offentliga ett ekonomiskt hus som både ger arbete och ger förutsättningar till samhällsutvecklingen.

 En symbios rådde mellan samhällets och näringslivet utveckling.

 Att privatisera tjänstesektorn fråntar oss utveckla samhällsmål och rikta insatser på de områden som behöver förnyas.

 Marknadsekonomin driver in oss i ett hörn, där det vinstdrivna är ledstjärnan. Marknadsekonomi innehåller teser om pris, tillgång och efterfrågan som förstör samhälls- och naturkapital i en rovdrift. En ekonomi som liknar ett svart hål som slukar resurser och oss. Hela marknadstänket och privata system gör oss till varor.

 Ett demokratiskt dråp. Folkvald ni måste TÄNKA OM!!!!! 

Det här inlägget postades i Demokrati, Frihet, Keynesianism, Marknadspolitik, Nyliberalism, Privatisering, Systemfel, Väffärdsstaten, Välfärd, Vinst. Bokmärk permalänken.