Håkan Lans – en uppfinnare. Att leva eller att dö.

Patent986Att skapa och utveckla en ny idé tillhör skapandets passion till glädje men också till lidande. Är idén stor, hotar den världsbilden och makten.

Först kommer förnekelsen av dess betydelse. Sedan kommer stölden av själva idén och att upphovsmannen är en lögnare och en tjuv att komma åt rättigheter.

Svensken Håkan Lans ligger bakom några av vår tids mest spektakulära uppfinningar. När han fick patent på färggrafik i datorer på 1981 trodde han att lyckan var gjord. Teori och teknik utveckaldes redan på 70-talet.

Men patent 986 blev början på en lång och plågsam kamp mot världens största datorföretag. En kamp som höll på att kosta honom livet. Nästa historia blev än värre när sökte patent på ett nytt navigeringssystem som nu är standard och flyg och sjöfart. 

Dokumentär om Håkans Lans handlar inte enbart om den svenske uppfinnaren utan också om hur industrijättar systematiskt mosar genier i kampen om framgångsrika tekniker. 

Filmen vittnar om hur företagsjättar beväpnar sig med flottor av jurister, vilka med hjälp av stämningar och överklaganden specialiserat sig på att mala ned innehavare av strategiska patent, vilka man vill använda utan att betala för sig. Det finns flera historiska och nutida förbluffande exempel.

Allt går långtifrån lagligt till. Det stjäls och köps också hemlig information om tekniska innovationer. Moderna spionvirus, avlyssning och inbrott används även de för att tillskansa sig uppgifter. 

I  flera år har filmarna arbetat med storyn om den svenske uppfinnarens och hans patentstrider. Dokumentären innehåller unika och överraskande bildsekvenser ur teknikhistorien, som aldrig tidigare visats i Sverige.

För första gången får vi exempelvis se hur Lans första rörliga färggrafik egentligen såg ut – den som visades för det amerikanska datorföretaget Digital i New Mexico våren 1979.

Håkan Lans fick till slut rättigheten till patent 986 om färggrafiken på datorer efter att IBM:s säkerhetschef ingripit och avslöjat Hitachus plan för en industriell stölden. Det var i amerikanska intressen att hjälpa Håkan Lans. Ett handelskrig rådde mellan USA och Japan under 80-talet. Persondator som multumedia banade väg.

Patent 986 – ett svenskt geni mot världen 

http://www.svtplay.se/video/1569582/patent-986-ett-svenskt-geni-mot-varlden

Tillgänglig till 29 jan 2013

Håkan Lans drev under tio år (1985–1995) en process mot Hitachi angående intrång i hans amerikanska patent på grafikkort. Parterna överenskom om förlikning, vilket bidrog till att IBM tecknade ett licensavtal.

Dell, Hewlett-Packard och Compaq använde dock tekniken utan licens. Företagen stämdes 1997 men Lans förlorade detta mål på grund av att hans amerikanska advokater stämt företagen i fel namn. De hade stämt dem i Håkan Lans namn i stället för i hans helägda aktiebolag Uniboards namn. Uniboard är den juridiska ägaren av patenten enligt det amerikanska domslutet. Lans dömdes den 6 september 2001 till att betala alla rättegångskostnader.

Under 2005 omprövades beslutet och dom föll i juni 2005. Detta domslut är samma som det föregående: Håkan Lans förlorade och dömdes att betala alla rättegångskostnader.

År 2008 stämde Gateway Håkan Lans i Nacka Tingsrätt för att få ut de rättegångskostnader som Lans dömts att betala i det amerikanska domslutet från 2005. Nacka Tingsrätt beslöt att Håkan Lans var skyldig att göra detta. Domen överklagades och den 5 november 2010 beslöt Högsta Domstolen att Nacka Tingsrätt inte kan ålägga Håkan Lans att betala rättegångskostnader enligt amerikansk dom utan att prova underliggande rättsfrågor. Nacka tingsrätt beslöt i september 2013 att Håkan Lans företag Uniboard skall stå för rättegångskostnaderna. 

Lans har även stämt sina advokater. I april 2012 förlikades Lans med dessa. Lans kommenterade att “parterna är nöjda”. En klausul fanns att innhållet var sekretessbelagt.

Patent:

EP 92914913.6 Positionssystem 
Detta patent beskriver ett system som utnyttjar satellitnavigering (GPS) och radiokommunikation för att höja säkerheten för flygplan och fartyg. I korthet går idén ut på att alla flygplan sänder ut sin GPS-position, hastighet och riktning till alla andra flygplan som befinner sig i närheten. De kan då se varandra på en skärm och på så sätt undvika att köra in i varandra. Detaljerna om hur man kan konstruera ett sådant radiokommunikationsprotokoll är den stora delen av uppfinningen. Patentet förvaltas av firman GP&C och går då under namnet ”STDMA datalink” för ”Self organising Time Division Multiple Access”. Kommunikationsprotokollet används idag i AIS, vilket är ett system som idag nyttjas av allahandelsfartyg med bruttodräktighet över 300 ton (antagligen en slarvigt skriven 500 som blev 300 i regeltexten) i internationell trafik (så kalladeSOLAS-fartyg) vilka är cirka 50 000 stycken. Detta patent lämnades in 1992, och går ut senast 2012.
SE 8404515-2 Anordning för alstring av ett mönster på en ljuskänslig yta
Detta patent beskriver hur en lampa och en X-Y-plotter kan användas för att skriva på ljuskänsliga material. Detta patent lämnades in 1984, och gick ut 1992.

Lans har även två amerikanska patent:

4,303,986 ”Data processing system and apparatus for color graphics display
Detta patent beskriver ett sätt att lösa beräkningsbehovet i en dator då den utnyttjar färggrafik. Enkelt uttryck så är det ett patent på att använda en separat grafikprocessor, alltså ett patent på grafikkortet. Det är dock inte hans patent som ligger bakom utvecklingen av dessa, utan patentet var okänt för de flesta av datortillverkarna fram till det att Håkan Lans började kräva in licenspengar. Detta patent blev giltigt 1981, och gick ut senast 2001.
4,717,928 ”Arrangement for producing a pattern on a light-sensitive surface
Detta är samma patent som SE 8404515-2 ovan. Detta patent blev giltigt 1988, och gick ut senast 2008.

Utöver detta var även positionssystemet patenterat i USA, men det patentet blev indraget 2010 då det skedde en förnyad granskning där det inte ansågs att uppfinningen var tillräckligt originell jämfört med vad som redan var publicerat när ansökan inlämnades.

Det här inlägget postades i Utsatta yrken, Utveckling. Bokmärk permalänken.