MYTEN OM FULL SYSSELSÄTTNING. EN FRÅGA OM STATISTIK,

 

stefan-lofven-myt

Bakom arbetslöshet döljer sig ett krav från Riksbanken. Om allt gick väl skulle vi ha ca 250 000 arbetslösa oavsett ny regering 2014. Begreppet “Sysselsättning” maskerar allt detta med statistik.

Svenska modellen hade en gång “REELLT ARBETE” den ekonomiska motor för utveckling och välfärd. Människans kommer först. Allt annat är resultat.

För i dag krävs det en viss arbetslöshet för att inte Riksbankens inflationsmål på två procent ska hotas. Skulle arbetslösheten sjunka snabbt till följd av, låt säga politiska initiativ, kommer Riksbanken att tvingas höja räntan, kyla ner ekonomin och på så sätt öka arbetslösheten igen.

Allt enligt den nationalekonomiska teori som brukar kallas för löne-prisspiralen.

Jag skulle vilja säga att full sysselsättning är den nivå som inte spränger Riksbankens inflationsmål. Flera uppskattningar har kommit fram till en arbetslöshet på fem procent som en lägsta nivå, säger Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi till tidningen Byggnadsarbetaren. 

Assar Linbeck är en pionjär i nyliberal ekonomi sedan slutet på 60-talet. Denna ekonomer kommer under 70-talets makrokris. Den angrepp Keynes ekonomi där arbetet var ekonomins begynnelse. Kärnan i den svenska modellen. Vid hade öppen arbetslöshet runt 1-3 % i år i årtionden.

90-talskrisen

Varifrån kom inflationen. Den kom genom kriget då särskilt Vietnamnkriget. Ny dollar massproducerades. Köpvärdet sjönk och drog med sig andra valutor. Oljepriset rasade iväg för att kompensera valutaförluster.

Högern säger nu att beror på välfärd och för höga löner. Inflationen skulle dämpas med en viss volym arbetslösa. I klartext innebär det att i den bästa av världar, där både konjunkturen och politiska satsningar samverkar friktionsfritt med varandra, skulle vi ändå ha över 250 000 personer arbetslösa.

För oavsett vem som vinner valet 2014 kommer arbetslösheten att ligga kvar på en historiskt sett hög nivå framöver – varken Socialdemokraterna eller Moderaterna vill nämligen förändra Riksbankens uppdrag.

Riksbanken är styrs BIS. Centralbankernas bank, som är hjärta i marknadsekonomin som styr världen sedan 1930. 

källa

http://bloggar.aftonbladet.se/jobbkollen/2013/10/myten-om-full-sysselsattning/

FULL SYSSELSÄTTNING SKA NU GÄLLA.

Bäst i Europa. Österrike ligger främst. Det handlar om dem som verkligen har ett arbete och de övriga.

I Sverige jämför inte längre de ledande politikerna antalet arbetslösa med antalet arbetande. Regeringens fokus är på antalet sysselsatta, och den siffran har stigit ett par år – i varje fall på det sätt som statistiken presenteras numera.

Antalet sysselsatta kan så öka trots att antalet anställda minskar. Det räcker med att man i den så kallade Arbetskraftsundersökningen, som görs per telefon, uppger att man jobbat en timme under en vecka för att inkluderas bland de sysselsatta. Det behöver inte ens vara avlönat, utan man kan hjälpa till utan lön i ett jordbruk eller familjeföretag. Eller ingår i “fas3”. Statistiken kan då öka.

Även egenföretagare men också pensionärer som jobbar kan räknas i.

Sysselsättningens totalsiffra höjs också när det sker en ökning av antalet personer i praktik, arbetsträning eller olika åtgärdsprogram – som den växande fas 3-gruppen. Även deltidsarbetslösa (drygt 300 000 personer) klassas som sysselsatta om de jobbat en enda timme den senaste veckan.

 Om man räknar så här, vilket Statistiska centralbyrån (SCB) numera gör, var antalet sysselsatta i juli 4 905 000. Av dessa saknar i verkligheten drygt en miljon fast anställning.

Sverigemalen2

  • För att komma till rätta med arbeslösheten så är Riksbanken ett nålsöga. Riksbanken är från början nationens styrorgan för att balanser nationens finanssystem med rätt penningvolymer och räntor. En grund för nationell självständighet. Lån till nationella projekt innebär att lånen är räntefria. Man lånar av sig själv. Stora besparingar gömmer sig här.

    Den 1 januari 1999 fick Riksbanken en lagstadgad självständig ställning. Då styr Riksbanken utifrån.
Arbetslöshet kan reduceras med en samhällsutveckling att åter bygga landet för framtiden och att Sverige åter äger en nationalbank
Därför är mål framtiden så viktiga att utforma.
 
källa 
Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Bankreformering, Sysselsättning, Systemfel, Väffärdsstaten. Bokmärk permalänken.