TISA OCH DE HEMLIGA SAMTALEN

TISA-handling
Sverige ingår i den exklusiva grupp som kallar sig ”The really good friends of services” som sedan ett par år för hemliga (!) samtal om att ytterligare liberalisera och avreglera så gott som alla områden inom tjänstesektorn för att främja företagsintressen före allmänhetens – både inom det privata och det offentliga -Trade in Service Agreeement. 

Enligt Gunnar Oom verkar Sverige (dvs Moderaterna) för att så MÅNGA sektorer som möjligt ska inkluderas i avtalet.

 “Svenska konsumenter gynnas av ökad konkurrens, med ett större utbud och lägre priser”. Gunnar Oomm:
 (??? Pivatisering en väg i motsatt riktning).

Vem är Gunnar Oom? Han är den nya statssekreterare hos handelsminister Ewa Björling sedan 2010.

Det råder bred enighet inom EU att de plurilaterala diskussionerna bara bör vara ett steg på vägen till målet om fördjupade multilaterala åtaganden i WTOs avtal tjänster (GATS). Förhandlingar pågår i Geneve.

Tisas deltagareländer står tillsammans för cirka 70 procent av den globala handeln med tjänster. Gruppen representerar ett antal industri-och utvecklingsländer, och kommer att expandera till andra WTO-medlemmar. Kina och Uruguay indikerade nyligen intresse för att gå förhandlingarna.

Hur stor medverkan finns från de övriga i opositionen?

 
Det här inlägget postades i NVO, Nyliberalism, Postdemokrati, Privatisering, Socialdemokrati, Systemfel, TISA. Bokmärk permalänken.