90 BOLAG ORSAKAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

AV DESSA ÄR 50 INVESTMENTÄGDA. DE STYR OCH KONTROLLERAR MARKNADEN.

KlimatEndast 90 företag har orsakat två tredjedelar av människan utsläpp av växthusgaser som orsakat klimatförändringarna. En forskningsrapport av Richard Heede in Climatic Change (2013) vid klimatförhandlingarna i Warszawa.

Hälften av de beräknade utsläppen har producerats under de senaste 25 åren

Många av dessa företag sitter också på stora reserver av fossila bränslen, som – om de bränns – sätter världen i ännu större risk för farliga klimatförändringar.

Dessa 90 bolagen på topplistan har gett 63% av de samlade globala utsläppen av industriell koldioxid och metan mellan 1751-2010. Totalt uppgår detta till cirka 914 gigaton CO2-utsläpp, enligt forskningen.

Alla utom sju av de 90 var energiföretag som producerar olja, gas och kol. De återstående sju var cementtillverkarna.

Listan över 90 bolag ingår 50 investmentägda företag – främst oljebolag med allmänt erkända namn som Chevron, Exxon, BP och Royal Dutch Shell och producenter kol som British Coal Corp, Peabody Energy och BHP Billiton.

Några 31 av de företag som gjort listan var statligt ägda företag som Saudiarabiens Saudi Aramco, ryska Gazprom och Norges Statoil.

Nio var regeringen köra branscher, främst tillverkar kol i länder som Kina, fd Sovjetunionen, Nordkorea och Polen, värd för denna veckas samtal.

– “Denna rapport skulle kunna bryta dödläget i klimatförandlingar,” säger Naomi Oreskes, professor i vetenskapshistoria vid Harvard.

– “Det finns alla typer av länder som har producerat en enorm mängd historiska utsläpp som vi normalt inte prata om. Vi talar normalt inte tala om Mexiko eller Polen eller Venezuela. Så då är det inte bara rika mot fattiga, är det också producenterna mot konsumenter, och resursrika mot resursfattiga.”

 
Att det är just investmentbolag som äger dessa stora bolag visar också det stora systemfelet som råder med marknadsekonomi som inte tar hänsyn till varken hur jordens och nationens resurstillgångar plundras och därmed samhällsutvecklingen. De är en bromskloss för all förändring.

Det borde var en varning till oss om en marknad kontrollerad av investmentbolag.

KÄLLA

http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/20/90-companies-man-made-global-warming-emissions-climate-change

KOMMENTAR:

Marknadspolitiken står i konflikt med miljöpolitiken och då även med samhälle, arbete och framtid. Alla ekonomiska handlingar har etiska konsekvenser. Nytänkandet här är också en väg mot främlingsfientlighet och SD. Omtanke är också att tänka om!

Vinst från välfärden är inte den enda frågan utan i vinst i jordens välfärd gäller.

Bolag driver vinstmaximeringens axiom.

Klimat- och miljöfrågan är med andra ögon en väg till nya arbeten. Då gäller mycket landsbygden, infrastruktur och behovet av det gröna kretsloppet.

Här finns resurshushållning och besparingar. Självförsörjningsgraden kan öka och utvecklas med ny småskaligt och smart teknik. Transportavstånd kan reduceras. Mångfald utvecklas. Här finns en framtida mark- och boenderesurs.

Miljöpolitiken borde så vara en arbetsskapande väg. Miljöfrågan kan också missbrukas till kontroll istället för nytänkande.

 

 

Det här inlägget postades i Energi, Fattigdom, Kapitalism, Klimatförändring, Marknadspolitik, Miljöpolitik, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.