HISTORISKT HANDELSAVTAL PÅ BALI

 


wto2013

Nya tider är på väg. Ett genombrott kom inatt den 6/12 om ett nytt globalt handelsavtal som skulle kunna tillfoga $ 1 biljon för den globala ekonomin. Ett snabbspår för de globala företagen att nå en än mer gränslös marknad. Mötet Geneve kraschade. Bali vara nära ett sammanbrott. Indien räddade. 

Tvistandet om WTO-avtalet nådde till sist ända upp på världspolitisk toppnivå med rapporter om att Angela Merkel och David Cameron ringt Indiens premiärminister Manmohan Singh, Kina och Ryssland ringde Kuba och Storbritannien ringde upp Pakistan för att uppmana dem att acceptera avtalet.

159 handelsministrar var med. En var Ewa Björling. Men avtalet kommer att godkännas i EU och av kongressen i USA. Man kan undra var hamnar alla dessa miljarder någonstans?

Handelsavtalet kommer att binda länder till att genomföra extrema liberaliseringar och avregleringar för att säkerställa större vinster för företagen

Under de senaste 25 åren har USA förhandlat handelsavtal som främjat ökningen av företagens makt på bekostnad av arbetande människor. Det har skapat ett system för globalt styre av globala företag utan koll på de växande företagens makt. 

Långsiktigt har globala företag dämpat lönerna, orsakat klimatförändringar och förorenat vatten och bryter mot våra grundläggande rättigheter i arbetslivet. Urskog, hav och djurliv hotas. Den nationella demokratin byts ned för att bereda plats för ett internationellt verkande näringsliv.

Istället borde ett globalt solidariskt och hållbart världssamfund utvecklas för rättvisa villkor för folken som skapar rätt att organisera sig och agera kollektivt för att garantera deras arbete blir säkra, ger hälsa och en rättvis lön, att de har tillräcklig tillgång till utbildning, rekreation och anständiga bostäder, och att deras folkvalda arbetar för att främja den allmänna välfärden i stället ersätts den med företagens intressen, den globala maktens frihet över nationerna.

TTP-avtalet.
Trans-Pacific Partnership

“Att handskas med bråken runt matsäkerhet sög musten ur resten av samtalen!”

TPP och de genmanipulerade grödor har då förmodligen antagits. USA kontrollerar då livsmedelsproduktionen i Stillahavsområdet i Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore och Vietnam.

Klassad av expertis som “den genetiska apokalypsen och USA:s patentkontroll över global matproduktion”.

De läckta partnerskapet Trans – Pacific blir julklappslista för de stora företagen. Det sätter en global standard för företag genom vilka de kan styra våra regeringar genom ett ogenomträngligt system av domstolar som ”nyliberalismens diktatur” i mångfald. Banker och företagens mångfald.

 Dessa domstolar skulle kunna begränsa tillgången på billiga läkemedel till förmån för märkesvaror. De skulle t.o.m. kunna låta cigarettföretag kunna stämma regeringar som anger hälsoföreskrifter mot rökning om det hotar vinsterna! Det är nästan för otroligt för att vara sant.

TPP påverkar oss alla – det kränker våra rättigheter och underminerar våra demokratier bara för att skydda företagets vinster.

TTIP-avtalet
The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership

Karel-De-GuchtHandelskommissionären Karel De Gucht har företrätt EU och dess 28 medlemsstaters vid förhandlingsbordet. En röst som företräder 500 miljoner människor. Totalt okänd.

I slutändan är det Europarådet tillsammans med Europaparlamentet som kommer att granska och godkänna eller förkasta det slutliga avtalet. En konsekvens av Lissabonfördraget 2008. På USA:s sida är det den amerikanska kongressen.

EU-kommissionen har grundat sin konsekvensanalys TTIP från en oberoende rapport som EU beställt från London-baserade Centre for Economic Policy Research (CEPR). Bakom den finns kopplingar till Federal Reserve Banks i New York (Wall Street) och amerikanska universitet som Stanford!

Det ska nu bli enklare att köpa och sälja varor och tjänster mellan EU och USA. EU och USA vill också göra det enklare för de egna företagen att investera i den andra partens ekonomi. Ett övergripande avtal inom alla sektorer, dvs det som tidigare tillhört en nationell angelägenhet. De ska ge en ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättningen på båda sidor av Atlanten. 

Vinster för företag med mindre byråkrati och gemensamma standards på produkter som fordon i EU och USA. Färre regler ökar försäljning över gränserna, heter det.  EU:s ekonomi kan komma att tjäna i storleksordningen 119 miljarder euro per år

TISA-avtalet. 
The Trade in International Services Agreement

Ett fristående multilateralt avtal ska gäll handeln med tjänster mellan EU och 21 WTO –länder. Välfärd blir en global köp- och säljvara. Det gäller då områden som välfärd, vård och skola. I Grekland och andra EMU-länder vill man redan privatisera vattenverk.

Varför behövs globala företag här? Det rör ju en gemensam samhällsegendom och det offentliga ingår i ett ekonomiskt kretslopp som dessutom kan balansera samhällsekonomin föe samhällsbygget. Globala företag har inga samhällsmål. Vinst är primär. Vilken nytta bidrar de med?

Denna framtida handel med tjänster utgör den enskilt mest dynamiska ekonomisk aktivitet i EU och svarar för nästan 3 fjärdedelar av BNP och sysselsättning.

EU-företag är ledande leverantörer av tjänster inom många sektorer och är de största exportörerna hela världen. Nära 26 % av världens totala export av tjänster och hälften av alla utländska investeringar. Rättssäkerheten om nationerna(?) ger nya möjligheter till marknadstillträde-

Konsekvenserna är oöverblickabara. Men utgångspunkten är att främja globala intressen där allt kan bli en vara. Ett globalt ägande av jordens resurser för framtidens vinster. Marknadens egen international. En gång var det så att alla verksamheter i näringslivet kom genom människan. Ni vänds allt. Nu blir folken företagens näring.

När medier skildrar detta så blir ett enligt en ”trickle-down economics”. “Manna” från företagens välvilja efter att de ha skott sig själva i överflöd.

 

MARKNADENS LOVSÅNG

Förhoppningsvis kommer konsumenterna märka det genom mer pengar i plånboken, säger Ewa Björling.

Även Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, liksom många internationella bedömare, är mycket nöjd:

Det steg man har tagit inom WTO är historiskt, positivt och förhoppningsvis starten på ett utökat globalt samarbete, för det här är något som alla tjänar på.

EU:s handelskommissionär Karl De Gucht säger att överenskommelsen om den internationella handeln satt hårt inne men räddade WTO från “irrelevansens mörker”. Genmanipulerade grödor var en sådan fråga.

Källor

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm

http://www.aflcio.org/About/Exec-Council/Conventions/2013/Resolutions-and-Amendments/Resolution-12-America-and-the-World-Need-a-New-Approach-to-Trade-and-Globalization

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/wto-skriver-historia-med-handelsavtal_8799276.svd

http://www.eastasiaforum.org/2013/10/29/could-china-end-the-wtos-big-nothing-in-services-reform/

samt olika fakta

Det här inlägget postades i EU, Framtid, Globalisering, Internationalism, Lobbying, Marknadspolitik, Okategoriserade, Postdemokrati, TISA, USA, Vinst, WTO. Bokmärk permalänken.