NOAKS ARK PÅ BERGET ARARAT ÄR FUNNEN OCH VETENSKAPLIGT BEKRÄFTAD.

noahs-ark-mount-mt-ararat_19640_990x742
Det amerikanska flygvapnet tog de första fotografierna av ett märkligt skeppsliknande föremål på berget Ararat år 1949. Bilderna påstås ha avslöjat vad som först verkade vara en struktur täckt av is. Bilden här nedan bevarades i åratal som en konfidentiell fil märkt “Ararat Anomaly.” Genom vetenskapliga analyser är det fastställt att det rör sig om mänskligt skeppsbygge från en forntid som till sin konstruktion och mått stämmer med Noaks ark. Den har varit gömd i lavamassor som nu vittrar och kvar finns förstelnad gods.


AraratAnomaly1

Read more at http://www.wnd.com/2006/03/35186/#5FjD8a6QuSIErBQZ.99

Det har funnits flera rapporterade upptäckter av resterna av Noaks Ark, främst ett fynd av arkeologen Ron Wyat 1987. Fyndet är ca 150 m eller 515 fot lång som är exakt 300 kungliga kubits. Ett mått som kom att tillhöra forntida Egypten. En ledtråd till Mose och Egypten..

Life-Noa

När Life magazine publicerade ovanstådende bild 1960 under rubriken “Noahs Ark?”, började en grupp amerikaner tillsammans med kapten Durupinar att undersöka platsen under en och en halv dag. 60-talet är en tid som verkligen rör livet. En tid i många omvälvningar, krig i Asien, drogkultur och liberalism

Soldaterna förväntar sig att hitta artefakter på ytan eller något som skulle utan tvekan relaterade till ett fartyg av något slag. De gjorde en del grävande i området men hittade inget avgörande och meddelade att de ivrigt väntar världen att det verkade vara en naturlig formation. Ron Wyat började var övertygad och började sin efterforskning. En livsgärning med stora upptäckter men det kostade fängelse för spioneri och stöld. Terroristattacker där medarbetare dödades.

Noaarkwyattsite1

Flera expeditioner har också funnit rester av förstenat trä, liksom 13 stora ankare av sten i området omkring den förmodade platsen för den arkeologiska skatten. Metalldektorer och ekoutrustning har identifierar märkliga strukturer inbäddad i klipporna.

 • ett regelbundet mönster av timmer finns inne  arken
 • kölsvin
 • barlast i metall
 • skeppsankare i järn som nu förstenats
 • reling
 • träspant som förstenats.
 • bitar av bjälkar med spår av hantverk
 • stall som funnits i 3 nivåer för djur
 • port på höger framsida med ett rampsytem
 • ett öppet centrum för luftflöden till alla tre nivåer i arken

En rekonstruktion om hur Arken var byggd avslöjas det objekt som finns under ytan.

Arkkonstr

Man har även funnit förstelnade ankare med utborrat hål med kors inristade. 2.5 mil från platsen fanns en gång  bebyggelse, där man nu hittat stenankare med hål upptill och med kors inristade. Stenankare med kors visar att området assyrier kristnades.  Likaså finns ett offeraltare ovan Arken med väldiga bearbetade stenar. Se video

Hålet i toppen stenerna betydde i hedendomen “ormens öga”.  Denna symbol återkommer sedan i Egypten som det “Allseende ögat”, Horus ögat. Men här i Arrat andvändes nu hålet för att sätt dit ett ljus.En ljusstake.

ankare

FÖRSEGLAT I LAVA I TUSENTALS ÅR

Det som syns av arken är en avgjutning. Genom ett vulkanutbrott kom arken dränkas helt med lava och forslas ned från berget i en lavflod.  Järnföremål har hittats längs vägen som lossnat. Ursprungsplatsen är identifierad. Skeppets överdel kollapsade av trycket. Jordbävningar knäckte skrovet mitt itu. Västra delen tryckets ihop. Östra delen är mer intakt. Arken ligger öster om en omslutande klippmassiv. Lavan blev som ett sigill för kommande tider.

Arken-lava2I lavamassans inre skedde ingen förbränning som totalförstörde. Istället bildas en gjutform som i en gipsmassa.

Sedan börjar en erodering av lavan bit för bit. Skeppets i alla träslag eroderade ut hålrum om fyllts med vatten, mineraler och rester av det organiska materialet, som förstenats till att bli ett skelett av skeppet. Innehållet har vetenskapligt analyserats. Process kan bevisas

Tidigare bjälkar innehåller rester av organiskt material. Relikerna visar på en ytan en trädstruktur och har märken efter handverktyg.

Från skeppets främre del hängde ett stort antal ankare av järn som gav skeppet en stabil hållning och riktning. Man har funnit 13 st.

Andra föremål innehåller stora mängder järn, fästelelement som sammanfogat spant och bjälkar. 

Stora metalblock innehåller magnesium och aluminium, som använts som barlast. Detta kommer av slagg efter en framställning av järn ur malm. Forntiden på Noas tid behärskade således teknologin att framställa när nog rent järn (81 %). Totalt okänt tidigare. Alla spår av detta blev bortsopat. En modell av Arken har byggts enligt gjorda fynd. Arken är ett mästerverk i ingenjörskonst.

Hur var det möjligt för en människa att bygga Arken, är verkligen en gåta, om det inte skett extraordinärt?

Ark-modell2

Från skeppets främre del hängde ett stort antal ankare av järna som gav skeppet en stabil hållning och riktning.

Ankare2

När vattnet grundade upp, kunde skeppet landa långsamt och säkert. Därefter kapades linorna. Ankaret blev den kristna symbolen. Området är fyllt med dessa stenankare med inristade kors. Berget är den fasta grunden.

Vad betydde Noak för framtiden? Med Noaks familj, alla djuren och frösorterna skildras det nya hushållet. Ett nytt samhälle. Ett nytt förbund. 12 folkstammar skulle sprida sig över jorden från Noak. De gamla med dess kulturer var borta. De blev odugliga. Trädet rensades.

Andra expeditioner

En kinesiska och turkiska grupp har också studerat resterna av träkronstruktion som de fann  på berget Ararat på 4000 meters höjd i östra Turkiet. Den är ca 4800 år gammal enligt C14-metoden. Det rör sig inte om något husbyggnad

http://www.foxnews.com/scitech/2010/04/27/noahs-ark-found-turkey-ararat/

“Det finns en enorm mängd indicier att denna struktur som finns på berget Ararat i östra Turkiet är den legendariska Noaks Ark,.”säger forskare Tidpunkten stämmer med vad man tidigare uppskattat till omkring 7000 – 3000 f.Kr.

Gruppen hävdar att koldatering bevisar att reliker är 4.800 år gamla, vilket innebär att de hittills till ungefär samtidigt arken sades vara flytande. Berget Ararat har länge misstänkts att  validera bibliska berättelser.

Yeung Wing-Cheung, från Noaks Ark Ministries Internationalforskargrupp som gjorde upptäckten, sade:

“Det är inte 100 procent att det är Noaks ark, men vi tror att det är 99,9 procent att det är det.”

“Det finns en enorm mängd solida bevis för att den struktur som finns på berget Ararat i östra Turkiet är den legendariska Noas ark”, säger Aalten.

Panda Lee säger om fyndet.

“I oktober 2008, klättrade jag på berget med det turkiska laget. På en höjd av mer än 4000 meter, såg jag en struktur byggd med plankliknande virke. Varje planka var omkring 8 inches bred. Jag kunde se tappar, bevis för forntida konstruktion forntida användningen av metallspik. “

Det finns en flod frågor som andra forskare ställer om detta fynd kan stämma.

 • Händelsen sker för 4000 år sedan. Bibeln var inte ens skriven på den tiden
 • En helgedom byggd av tidiga kristna för att fira minnet av den plats där de trodde skulle vara Noaks Ark
 • Naturenas verk av utvecklad klippformation
 • Bevis och förklaring av den stora floden

Turkiska regeringen planerar att ansöka till FN att sätta Noaks ark på listan Unescos världsarvslista, en beteckning som ges till områden av särskilt kulturell eller fysisk betydelse.

Inträffade verkligen syndafloden?

Hur ska Biblen tolkas? Gamla Testamentet är ingen vetenskaplig skrift hur Gud skapade och förändrade allt. Bibelns texter skildrar en vägledning som pekar på Nya Testamentet och förutsäger Nya Testamentet. En räddning för kommande tid. Gångna händelser som arketyper sker igen i nutid. Den nyq Ark är byggd och väntar på vår överresa. En ny Människa utan böjelser och till 100 % fri. Ett rike i Guds frid och fred i evighet. Arken som förkunnas syftar på Maria.

 I september 2004 kom en expedition i Svarta havet bestående av forskare från olika institutioner (inklusive National Geographic Society) fram till att havet i fråga inte alltid varit som vi känner det idag.

De drog slutsatsen att det hade sitt ursprung i en enorm sjö av svart vatten som vid en tidpunkt i historien började expandera på ett onormalt snabbt sätt. Förändringen var så stor att invånarna i områdena omkring omedelbart tvingades söka efter säkrare mark och lämnade i all hast bakom sig bostäder, verktyg och andra spår av sina tidigare liv.

Detta fick undervattensexpeditionen, som leddes av oceanografen Robert Ballad, att deklarera att det en gång existerade mänskliga boplatser som nu ligger mer än 90 meter under vattnet. Denna häpnadsväckande upptäckt i Svarta havet bidrog inte bara till att öka den historiska förståelsen av de stora variationerna i vattennivå som förekom i Mellanöstern i forntiden, utan skapade också frågor kring vad som inledningsvis orsakade variationen.

Vattnet skulle här vara svart genom stoft från himlen (från flera vulkanutbrott). I de övre lagren i atmosfären kan det ha funnits lagrat ansenliga mängder vatten som nu är hav. Stoftet i atmosfären kondenserade vattnet och blev till väldiga skyfall. Jordytan kan ha varit flackare än idag, som gjort översvämningen så omfattande. Före syndafloden tycks de flesta på jorden haft en tropisk typ av miljö. 

Mot detta står krav från andra  forkskare att kunna finna lager, täckt med småsten, dy, stenblock. fossiler och andra föremål, över hela världen. Det skulle vara märkligt om detta lager inte kan hittas, inte minst då översvämningen som beskrivs i Bibeln hade ägt rum så sent som år 3000 f.k. Men det finns andra upptäckter än om Svarta havet.  

Men på 1920-talet upptäcktes i den forntida staden Ur av Sir Leonard Woolley. Den sumeriska staden Ur, är staden som det israelitiska folkets förfader Abraham kom ifrån och som låg vid Eufrat i södra delen av nuvarande Irak, där utgrävningar visar en vattenkatastrof.

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/ur.htm

Sumerna hade flera storhetstider. Den första sumeriska kungadynastin härskade strax efter en omfattande översvämning, som sannolikt var det som i bibeln går under beteckningen ”syndafloden”.

Vid utgrävningarna fann Woolley ett 2,5 m tjockt slamlager djupt ner i marken. Detta lager daterades till någon gång mellan 4000 och 3500 f KR. Liknande lager återfanns vid utgrävningar i Shuruppak och Kish.

Icke-bibliska myter om en syndaflod kan även hittas i kulturer i Indien, Sumer, Grekland, Acadia, Kina, Mapuche, i maya- och aztekriket, på Påskön, bland andra. Många av de här berättelserna är överraskande likartade. De vanligaste berättelserna handlar om himmelska budskap som ignoreras av människorna.

Anhängarna av översvämningsteorin menar i sina beräkningar att om ytan på jorden jämnades ut – att bergen sänktes och havsbotten höjdes – så skulle hela jorden vara täckt av tusentals meter vatten.

Enligt denna teori innehöll på Noahs tid de övre lagren i atmosfären en ansenlig mängd vatten som idag utgör hav. Ett gynnsammar klimat skulle ha gällt. Himlens skyar öppnade sig. Det var detta atmosfäriska vatten som täckte hela planeten och som fick haven att växa genom våldsamma vertikala tektoniska rörelser. Klimatet blev sedan svårare. Genisis talar vatten som kommer ir djupens stora källor.

1 Mos 7:11:Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades. Hur detta kan ha skett? Det saknar mänskliga referenser.

Noaks sonson Enok, som levde innan syndafloden och som är upphovsman till Enoks bok. Har skildrar här syner om förhållanden i himmel och på jord. Han förutsåg att floden skulle komma i Bok del 4:87:

Återigen upplyfte jag mina ögon mot himmelen och såg ett högt tak. Över det var sju vattenfall, som vid en viss by utgöt mycket vatten.

 

Återigen såg jag upp, och se, där var källor öppna i jorden i denna stora byn. Vattnet började att svalla upp, och steg över jorden så att byn ej sågs, därför att hela dess mark betäcktes med vatten.

 

Mycket vatten var där, och även höjden av detta vatten: och dpt hadp höjden av detta vatten- och det hade stigit upp över byn. Det flöt över byn och stod högre än jorden.

 

Då blev alla de kor (fallna människosläkten) som var samlade där, medan jag såg på dem, fördränkta, uppslukade och förstörda i vattnet.

 

Men skeppet flöt däruppå. Alla kor (folk) , elefanter kameler och åsnor blev dränkta på jorden, och all boskap. Ej heller kunde jag se dem. Inte heller var de i stånd att komma därift^ utan de förgicks och sjönk ned i djupet

 

Återigen såg jag i synen, till dess vattenfallen från det höga taket upphörde, och jordens källor jämnades, medan andra djup blev öppnade, i vilka vattnet började att nedrinna till dess torra marken syntes. Skeppet kvarblev på jorden, mörkret drog sig tillbaka, och det blev ljus.

Och vi sjunger i julpsalmen 103

Berg, sjunken, djup, stån opp! Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp…

ancient_ocean_cities_1Var det detta som skedde? Himlens skyar öppnade sig? Jordens yta förändrades i ett dramatiskt förlopp och rörelser, för att sedan höja sig upp? Skulle det ofattbara ske bortom all mänsklig rationalitet?

Fick jorden en ny topografi, som slätade ut jordytan? Dessa ting kan inte rationellt förstås. Men Guds makter är bortom allt vad vi människor kan förstå.

Det märkliga sker idag i städer att plötsligt öppnar sig marken i stora hål. Bibelsn berättelse är att det regnade i 40 dagar och 40 nätter. Vattnet steg under 150 dagar tills det var 7 m ovan det högsta bergen. Efter det börjar vattnet rinna bort. En vind drog fram.

Djupets källor och himlens dammluckor stängdes till, regnet hejdades och vattnet drog sig efter hand bort från jorden. 1 Mos 8:2-3

När vattnet försvann, försvann eller dränktes då hela civilisationer i havet  och ner i djupen utan lämna ett spår efter sig mer än Arken som ett bevis på vad som skett. Långt upp på Arrat.

Även om de flesta människor inte tror på forntida berättelser om att mänskligheten omskapats efter att en handfull människor räddats verkar det som om en klimatkatastrof faktiskt ägde rum över hela planeten för ett antal årtusenden sedan. 

Kanske ett obestämt antal människor på högt belägna platser hade möjlighet att fortsätta med sina avvikande civilisationer och vidarebefordra berättelsen till senare generationer.

Ron Wyatts videodokumnetation

wyattarkmodel

Ron Wyatt har gjort en modell av arken och testade den i stormiga vatten för att bevisa dess stabilitet. Fyndet visar en ytterst intelligent konstruktion med en modern, smidig och elegant design. Före sin tid om man jämför med 1600- och 1700-talets skepp. En forskingscentrum finns nu byggt med tillfärdsvägar. En utgrävning skulle ha börjat. Men området idag bär på poltisk oro som hindrar.

 http://www.youtube.com/watch?v=uPRo7Q-7yQQ#t=15

Det här inlägget postades i Arkelogi, Framtid, Jesus Kristus., Klimat, Kultur, Människan, Mirakler, Noak, Utveckling. Bokmärk permalänken.

1 svar på NOAKS ARK PÅ BERGET ARARAT ÄR FUNNEN OCH VETENSKAPLIGT BEKRÄFTAD.

 1. Pingback: Noa – på bio och i Bibeln | Tommy Hanssons Blogg

Kommentarer är stängda.