Folkets bästa eller finansens bästa?

FRAMTIDEN BLIR SOM VI TÄNKER. Medvetenhet om vad som håller på att ske är viktigt. Ett demokratiskt samhälle är inte självklart. En skiljelinje syns mellan folkfriheten och profitfriheten.

Ett privatiserat och profitdrivet samhälle har aldrig någonsin gynnat folket.

Ett privatiserat och profitdrivet samhälle har aldrig någonsin gynnat folket. Den internationella närvaron i U-länderna borde vara varningssignaler för hur det går. En enda etik gäller och den heter profit! Business as usual! Fattigdomen är världen farligaste fiende. Tyvärr är många förblindade i kortsiktigheten och ser bara ett smörgåsbord och kan inte genomskåda.

Internationellt privatiserade länder är idag U-länder. Där kan vi studera ”basic values” och tillämpningen på människosynen, samhällsmål, etik, miljön, hantering av naturresurser etc. Mottot i direktionen är “business as usual”! IMF vill ha marknadsvänliga länder. Arabvärlden reser sig mot högerdiktaturen.

Det “nya” är naturligtvis en paradoxal gåta att ur demokratiernas länders självständiga grundvalar träder det fram “demokratiska” partier med “the new basic values” för “a new age” som leder till att upplösa folk- och samhällsfriheten. Det forna som formade frihet är bakåt. Det “nya” är framåt, men leder till gångna tider. Höger är “vänster” i “det nya arbetarpartiet”. Allt det “nya” blir till en vansinnets illusion.

Moderaterna sätter nu ett ”nya” framför sitt partinamn och låtsas som att 1900-talet inte har hänt. Inte bara det. Man tvättar bort 1800- och 1700-talet och allt som gällt sedan 1300-talet. Borgarna är mycket dåligt insatta i historia. Det tynger dem. Fraser blir nya teser i en indoktrinerad syn. Men de tvättar inte bort metoderna och syftena. “Förändra genom kris” är mycket gammal som har kommit över många länder och vi har smakat stålbadet genom 90-talskrisen.

Hela högerläran bygger på en helt materialistisk värld, som bygger på en evig materiell evolution, där kaos bryter ned det gamla för det nya. Det svenska samhällets utveckling med Socialdemokrati under 1900-talet är här något gammalt och förlegat.

Den sociala omsorgen som grundades i Sverige efter VK II blev till viktigt stöd för samhällets och etikens utveckling. Vi blev världens friskaste nation med den högsta välfärden. Vi hade tillväxt mellan 2 – 4 % av BNP under långa tider. Arbetslösheten 1980  var 2 %.

Vi och många länder efter 30-talskrisen övergick till keynesianismen som bygger på en balans mellan privat och statens verksamheter. Så kunde konjunkturnedgångar balanseras.

Vi kan nu se hur etikens betydelse påverkar samhället. Samhället är mer än summan av personerna. Medborgaren är en lem och medlem i samhället. Friska och ansvarsfulla människor ger ett friskt och ansvarsfullt samhälle. Kränkta människor ger ett obarmhärtigt samhälle. Etiken danar hela samhället. Ett profitsamhälle blir korrupt. Allt kan köpas för pengar.

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Arbete, Ekonomi, Fattigdom, Frihet, Hälsa, Jämnlikhet och feminism, Liberalism, Marknadspolitik, Orättvisa, Protester, Samhälle, Sociala strukturer, Värderingar. Bokmärk permalänken.