Den moderata verklighetsförfalskningen

 

M-historiaModeraterna säger: ”Vi har fortfarande ett av världens mest generösa system” Fakta: Vi har idag världens näst hårdaste sjukförsäkring, efter Mexiko! Den nya sjukförsäkringen är så omänsklig att man inte accepterar sjukdomar som MS, cancer, allvarliga psykiatriska sjukdomar mm.

Har man en dödlig sjukdom, så accepteras den inte så länge minsta sannolikhet finns att man kan bli bättre. Så i stort sett alla cancersjukdomar accepteras ej, då det finns fall där folk blivit friska.

“De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar”, säger förre socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson inför första jobbskatteavdraget. “Regeringen letar nu efter pengar som ska betala den skattesänkning som planeras inför budgeten i september. Ett bidrag kan komma från socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivningar, samt insatser för företagshälsovård och för långtidssjukskrivna.”

Moderaterna säger: ”Arbetslösheten sjunker” Fakta: Ja, det anställs mer personer nu när högkonjunkturen är tillbaka – men en stor del av sänkningen av antalet arbetslösa beror på de sk fas3-jobben där inkomsten ligger på i stort sett samma nivå som socialbidrag. Fas3 är inga riktiga anställningar.

Moderaterna säger: Man säger att de rödgrönas politik innebär en sk bidragslinje – socialbidragen har ökat med 50% i flera kommuner i Sverige bara under 2010 med borgarnas politik

Moderaterna säger: ”Sjuktalen sjunker” Fakta: Ja, det är inte konstigt när man har skrivit om lagen som berättigar att utförsäkra svårt sjuka människor. Från att lagen trätt i kraft 2008, så har man kastat ut 115.000 sjuka ur sjukförsäkringen. (Därför ökar socialbidragen så kraftigt i Sverige)

Moderaterna säger: ”Vi är mer utbrända i Sverige och överutnyttjar systemet”. Fakta: Nyligen presenterad statistik från OECD visar att Danmark ligger som klar etta med 48 %, följt av Schweiz 42 % och sedan kommer Sverige där  39 % av dem som är sjuka och har slutat arbeta lider av psykisk ohälsa. Utbrända är ett EUropa-problem.

Moderaterna säger: ”Sjuktalen har ökat sen slutet på 90-talet”. Fakta: Det är inte fler sjuka idag än för 20 år sedan, men pga utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar så har sjuktiderna blivit längre. Sjukförsäkringen har förändrats 545 gånger (!) för att råda bot på det stora utflödet och hitta piskan. Orsaken till den förlorade folkhälsan är inte identifierad och erkänd. Piskan och svältkost gäller istället. Gick man igenom systematiskt olika slag av sjukdomar som gällt de sista 30 åren så borde ett mönster träda fram.

Moderaterna säger: ”Vi är världens friskaste folk”. Fakta: Man kan inte vara deltidssjukskriven i de flesta andra länder. Så när man jämför statistik mellan länder, så räknas en svensk 25%-ig sjukskriven som en hel person – därför blir jämförelsen felaktig – och Sverige toppar listorna.

Moderat politik: Kasta ut sjuka ur sjukförsäkringen, och säg att du vill “hjälpa dom”

Moderat politik: Skapa gratis arbetskraft genom socialbidragslöner, så döljer vi arbetslöshetssiffrorna eftersom Fas3 inte räknas som arbetslös.

 

Idag befinner sig ca 26 000 arbetslösa i Fas 3 och AF:s prognos visar att den trenden kommer att hålla i sig under hela Alliansens mandatperiod och kommer att landa på ca 44000 i Fas3. De som är i Fas 3 får heller inte komplettera sin utbildning för att därmed bli bättre anpassade för just företagens behov, något som Stefan Fölzter i Svensk Näringsliv förordar i en artikel nyss utgiven i ett av den borgerliga pressens medier. Företagen hittar inte människor med den rätta utbildningen helt enkelt. Därför är det svårt för den enskilde att få anställning.

 

Fram till nu har denna arbetsmarknadspolitik gett ett utfall på 1,5% som lyckats få en varaktig anställning, varaktig räknas som minst 6 månaders anställning. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström anser att den politiken har varit en succé men kan inte motivera hur den är en succé.

 

Moderat politik: Arbetslösa blir med M en ny marknad där företagen får 5000kr/mån för varje person i Fas3 som därmed får komma till företaget och utföra diverse sysslor icke anknutna till den ordinarie sysselsättningen. Jobcoachning blir också den en profitnäring.

 

Moderat politik: Öka vinstkraven på Vattenfall och gör elmarknaden helt fri. Det ger  skenande elpriser och miljardvinster som går utomlands. Det är ca 400 miljarder som skattebetalarna skulle ha fått. Hur många lärarlöner, sjuksköterskelöner skulle det ha räckt till?

 

Vi ser tydliga exempel på hur moderater bygger sin politik på myter och illa underbyggda sanningar. Den första myten, som dom själva tog livet av, var allt fusk i socialförsäkringssystemen. Det visade sig slutligen att fusket uppgick till ca 0,6% av de sjukersättningsberättigade. Förslaget var ute på en snabbremiss där samtliga instanser varnade för just de följder som nu sker dagligdags men moderaterna tvingade igenom reformen under stora applåder i riksdagen, applåderna stod Allianspartierna för givetvis. Se video.

Det här inlägget postades i Arbetslöshet, Hälsa, Historierevision, Myter, Orättvisa, Privata sjukförsäkringar, Propagandans makt, Sjukskrivningar, Socialförsäkringar, Utsatta yrken. Bokmärk permalänken.