Vårt minsta samhälle. Cellen – en kamp på liv och död.

Cellensunivesum

Livet i cellen överträffar science fictions största dramer. En berättelse om ett oändligt komplext samhälle. Är det till vänster eller höger? I oss pågår en ständig strid, det minsta kriget som finns på liv och död, sedan urminnes tider. En berättelse som för oss till hela urkunden om människans lott på jorden och motkrafternas reella värld.
Källa http://urplay.se/Produkter/175141-Cellens-sista-strid

Allt sker i cellens universum som i ett stjärnornas krig. En armé av arbetare och som producerar och skyddar cellens liv. De mest spektakulära molekyler och proteiner finns. På den svarta sidan finns virus som vill erövra cellkärnan att avla en hord av virus, som kan döda cellen, människan själv och andra människor. Viruset utvecklar sig ständigt för att övervinna motståndet. Cellen rustar och utvecklar sig samtidigt i sin kamp mot fienden.

I dag har forskare trängt i den värld som varit osynlig och kan nu illustrera den mikrovärld och blottlägga striden på liv och död i den mänskliga cellen. Våra kroppar består av biljoner  celler. De minsta enheterna i människokroppen.

Inne i cellen finns en värld som är mer märklig än någon science fiction-ilm.

En värld med miljarder mikroskopiska maskiner som var och en har sin roll. Allt i samklang i varje sekund av vårt liv.

ProteinvandrareArbetarna i denna fantastiska värld är proteiner. Komplexa molekyler som länkas ihop till tillverkande ”fabriker”. Andra är arbetare som bygger cellens interna skelett som transportvägar. De byggs och byggs om för nya villkor i form och styrka.

Sedan finns motorproteiner som transporterar föda, kemikalier och byggmaterial på motvägarna. De ser ut som vandrade fötter med en stor ryggsäck på ryggen. De små fötterna tar 100-tals små steg i sekunden.

Det som driver cellens aktiviteter är mikroturbiner, cellens cellkraftverk. Mitokondrier.

Allt följer en generalplan gömd i cellkärna. Livets instruktionsbok. DNA. Uppbyggt av gener som ger instruktion om tillverkning av ett visst slag av protein.

Den dubbla DNA-spiralen innehåller 20 000 instruktioner till cellerna. En total samordning av hela kroppen om vad, när och hur tillverka.

Cellkarnan

För detta finns arme av mobila proteiner som, flyger omkring i cellen för att reparera och översätter koder till instruktioner till cellen att producera nya proteiner. Det finns ca 2 milj. olika slag med sitt syfte och ändamål. Väldigt lite går till spillo som märks upp för återvinning. De tuggas sönder av proteasoner till nya byggstenar.

Framgement transporteras till cellens yta. Här väntar väktare. De vita blodkropparna. Allt undersökts om skada eller en infektion. Elimineras och lämnar kroppen via blodets transportsystem.

Alla celler kommunicerar med varandra. Här gäller inte individualism utan alla ingår som en funktion i samhällets organ och kropp

Viruset. Kriget börjar

virusMot allt detta verkar en uråldrig fiende. Viruset. Det börjar i en vardaglig händelse på bussen eller i arbetet. Miljoner inkräktare ur en enda nysning som vill förgöra. Adenoviruset. Mästerlig att kunna förgöra. Ett enda mål att bryta igenom cellens försvar och nå cellkärnan och få den att reproducera tusental kopior. Allt ifrån förkylning till lunginflammation eller döden.

 Men våra kroppar är förberedda. Moln av försvar möter viruset. Antikroppar. Y-formad proteiner identifierar fienden. De patrullerar all utrymmena mellan cellerna på jakt efter virus. De låser sig fast på virusets bepansrade yta. Det vita blodkropparna kommer och livnär sig på virus. Detta vår vårt immunförsvars frontlinje.

Nästa steg i försvaret är cellmembranet. Översållat med säkerhetsvakter som är försvarsmur som övervakar proteiner in och ut ur cellen. Syre och vatten tar sig lätt igenom. Större molekyler som socker tar sig igenom genom särskilda pumpar.

 Större leveranser behöver en särskild nyckel för att komma in. Men adenoviruset har utvecklat en falsk nyckel under långa tidsrymder. De är inetsade i toppen på virusets antenner. Antikroppar har lyckats identifiera många falska nycklar men inte alla

Obemärkt smyger sig viruset in i cellem. I den urgamla striden börjar den andra ronden.

 Här tror proteiner tro att viruset är ett näringsämne. De sluter sig samman till en klotrund form runt viruset. En bit av viruset yta bryts loss och sänds in mot cellkärnan. En undergång närmar sig. Viruset saknar rörliga delar men dess DNA vill lura till sig transportsystemet. En lögn. Evolutionens mästerverk med dödliga krafter. Viruset innehåller en ”trojansk häst” att anfalla cellkärnan

Ett imponerade utbud finns ännu kvar mot mördarmaskinerna. Varje nytt ämne sänds till en sorteringsstation som kallas endosomer. Liknar en magsäck.

Leveransen granskas och avgör vart i cellen den ska postas. Ett syrabad utlöses från särskilda proteinpumpar från stationens väggar som bryter ned virusväggen till mindre användbara molekyler. <

Men med tillräckligt mot antikroppar kan inte nedbrytning ske. Viruset förlorar kampen.

Men öppnas porten då väller en hord ut av giftiga proteiner som angriper endosomens hölje och bryter igenom och befriar viruset. De lurar motorproteiner är bära dem till cellkärnan. Om ett hinder uppstår för frammarsch kan ytterliga ett motorprotein som går i motsatt riktning och sedan sväng runt och vandra under ett hinder.

Men internt immunförsvar finns som spanar på allt som på en antikropp.. Etikettproteiner fäster sig på viruset och sänder ut signal om förintelse. Sedan är det endast en tidsfråga innan återvinnarna anländer och sliter sönder viruset. En virusarmé kan förintas på några timmar. Allt detta sker nu i denna stund i oss.

 Men det räcker att ett enda virus att ta kontrollen för cellen och börja en reproduktion av virus och slutligen döda cellen och andra. Infektionen kan spridas över hela kroppen.

 DNA-spiralenCellkärnas är cellens hjärta. Helt unikt Runt finns en membran med helt andra väktare som vakar.

 För att komma in och ut finns kärnportar som kommunicerar med miljarder kemisak meddelanden mellan DNA:t och cellens olika verksamheter. Runt porten finns proteinarmar som identifierar. Ett ”lösenord” måste finns.

Ett virus med en falsk kod kan komma in. Men viruset är för stort att passera den trånga porten. Proteinarmar vill dra in viruset. Motorproteiner drar åt andra hållet när motstånd råder. Viruset slits sönder och går i bitar. Allt strömmar nu in i cellkärna, Ett genialt fientligt drag av viruset.

 Karnporten

DNA-virus.repEn DNA-sträng från viruset glider in som en orm in i cellens kontrollrum. Adenoviruset är en mästerbedragare. De utnyttjar cellen processer för sitt dödsbringande mål.

 DNA-tillverkaren kan inte se skillnad på cellens och viruset DNA utan börjar tillverka virus-DNA. DNA-instruktion sprids iu cellen.

Utanför finns mobila proteinfabriker – ribosomerna – samlar sig och börjar tillverka enligt den nya beställnigen av dödsbringande proteiner som ska bli en fientlig armé mot cellen.

 Råmaterialet förs tillbaka till cellkärnan för att sättas samman. Alla processer som viruset inte behöver stängs av. Viruset tar nu över alla tillverkning av sin egen reproduktion.

KolappsInnan allt stoppas skickas ett nödmeddelande ut i världen med virusfragment. Det når ut genom cellväggen som sänder ut en signal om att en kupp har skett. Om vita blodkroppar får nys om detta, kommer cellen att förintas. Om inte kommer infektionen sprida sig från en cell till annan.

 Efter ett dygn har viruset full kontroll över cellen. Alla underhållsrutiner upphör och cellen bryts ned. En ny viral armé byggs upp i cellkärnan. Nya transportvänliga proteiner skapas.

 Kraftfulla motorer tar in DNA-virusets alla dödsbringande nycklar i det mörkaste innersta. Cellkärna som var den friska cellens styrorgan, är nu ett hem för 10 000-tals nu virus.

Men allt är ännu instängt dels genom kärn- dels cellmembranet . Proteinfabrikerna utanför cellkärnan har fått instruktioner att tillverka virala sabotörer. Dessa angrepp cellens cytoskelett. Cellens byggnad börjar rasa samman utan sina stödpelare.

 Death-of-cellNu tillverkas ”dödsproteinet” som angriper cellvägen. Virus väller ut. Efter 48 timmar är ett aktivt samhälle tillintetgjort.

 Infektion sprids och angriper hela kroppen. Kriget är inte över. Nya antikroppar ar nybildats. Nödsignalen från den fallna cellen har mobiliserat en armé av vita blodkroppar att svälja inkräktarna men även närliggande celler som kan vara infekterade.

Den största uppoffringen sker av friska celler som offrar sig själva för att hindra spridningen.

Blodflödet med vita blodkroppar ökar till inflammationen. Slemhinnan svullnar vid en förkylning. Alla kroppens delar samverkar i immunförsvaret. Kriget är över för tillfället. Förlorade celler kan ersättas. En kopia finns i cellkärnans DNA.

Cellen – en arketyp för samhälle och ekonomi?

Allt börjar i ett bygge under enorma tider. Komplexa organiska molekyler leder fram till de första bakterierna. Grönalgerna i världshaven som utvecklade syret i atmosfären. Sedan sker språng. Mellan varje språng är det en “paus” som en lång vinter.
Cyanobakterier
Den första urcellen går långt tillbaka i tiden till allt liv på jorden och utvecklingen i olika arter under vissa tidsrymder.

Viruset är lika gammalt som urscellen. En kamp mellan gott och ont med livet som insats.  En process att övervinna stiga upp till en högre nivå.

Allt som skett i cellen kan vi också se som en parallell till samhällets utveckling.

Cellens ekonomi bygger på en dynamik och ett samspel med cellens alla delar och med kroppens olika organ.

Allt bygger på att skapa nytt, förnya och försvara. Det skapar arbetet. Här råder det sannerligen ingen arbetslöshet.

Individualismen är här en omöjlig väg. Alla är medborgare för att bygga. Ekonomin är här så allt annat än modellen till en marknadsekonomi. Det är ändamålet som styr. Att stiga högre och högre upp i en utveckling

Skulle t.ex en arm eller huvudet tänka att nu samla “blod” för egen sak,  då uppstår en infarkt. Blodflödet och cirkulationen stannar av.

Ekonomin innehåller totalt ett livsförlopp i ett hus – samhällets egna blodomlopp.

Det här inlägget postades i Människan, Okategoriserade, Samhälle, Samverkan. Bokmärk permalänken.