Den förklädde finansministern är anarkokapitalist och vill avskaffa demokratin

Om jag fick vara statsminister så skulle folk få göra exakt vad de ville själva, sa en blivande finansminister i TV-programmet Diskutabelt 1988, där Robert Aschberg var programledare.

Ämnet är “Klasskamp och demokrati” och ur publiken reser sig plötsligt den blivande finansministern. Kortklippt och klädd i jeansjacka presenterar han sig på bred östgötska:

Jag heter Anders Borg, jag pluggar i Uppsala, jag företräder mig själv”

“Jag skulle vilja säga att det här med klasskampen är en myt. Det var ju så att när sossarna tog över så hade människor den näst högsta levnadsstandarden i världen. Välfärdsstaten är inte skapad av sossarna.”

“Det är nys att de har skapat välfärdssamhället. För att skapa sitt eget liv behöver man ingen riksdag och demokrati till. Det klarar man mycket väl med hjälp av sina egna pengar.”

Borg avbryts av en man från danska centrumdemokraterna. “Den här unge mannen går alldeles för långt. Han är revolutionär på ett farligt sätt.”

“Detta är ju sån nys och sån myt alltså. Alltså vad man har kunnat se i historien, vad staten har gjort är att den har gynnat de grupper som kontrollerat den.”, fortsätter Borg

“Om jag fick vara statsminister så skulle folk få göra exakt vad de ville själva.”

Robert Aschberg:

– Vad de vill, i alla lägen, vad som helst?

Anders Borg:

– Ja, definitivt.

Se  även på Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11036042.ab

Vad är anarkkapitalism? Anarkokapitalism eller marknadsanarkism är en form av individualanarkism är en anti-statlig politisk filosofi som förespråkar anarkism med privat äganderätt. En extrem materialism. Se nedan.

Den förespråkar upphävandet av staten; att man låter polisväsende, domstolsväsende, försvarsmakt och alla andra säkerhetstjänster drivas privat genom frivillig finansiering i en fri marknad snarare än genom obligatorisk beskattning; fullständig avreglering av personliga och ekonomiska aktiviteter som inte inkräktar på andra människors privatliv; och en självreglerande marknad. Samhällsansvaret individualiseras. Vi hör idag Reinfeldts “sänkta trösklar” att decimera rättigheter för ökat inträdde på arbetsmarknaden.

Anarkokapitalister eftersträvar ett samhälle baserat på frivillig handel med privategendom.  En oreglerad kapitalism  till skillnad från “statskapitalismen” som gällt kommunismens östatater.

Ett fritt flöde av varor, pengar, varor, jord, kapital och tjänster för att maximera individernas frihet och välstånd. Detta leder till företagens och marknadens överordning. EU innehåller dessa principer med 4 fria flöden.

En variant är nattväktarstat, en minimal stat.  En tänkt nattväktarstat skulle  här  ansvara för rättsväsende och försvar, medan övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur och så vidare – ombesörjs av medborgarna själva i privat regi.

Nyliberalismens mål är att införa en nattväktarstat vars enda uppgift är att gripa in när individerna kränker varandras rättigheter

Så här formulerade sig Anders Borg i boken “Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992 om välfärdsstatens framtid. Då var han ung rådgivare åt den dåvarande Bildtregeringen.

“Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre- fyra decennierna.

Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.”

Översatt blir detta en miniversion till lägsta pris och för en värlfärd för de välbärgade. Vården privatiseras. En selekterad välfärd. Denna mission realiserar Borg nu, men han talar utåt varmt om den generella välfärden när han i realiteten genomför ett systemskifte. Säger en sak och gör ett annat.

År 2005 intervjuades Anders Borg i samhällsmagasinet Arena. Där framgick det att Anders Borg låg bakom ansiktslyftningen på Moderaterna från det gamla högerpartiet till det nya arbetarpartiet. Borgs strategi var att Moderaterna skulle framstå som “sossigare än sossarna” själva drev M en dold och förljugen agenda för sina mål. Lenin sa en gång: “Lögnen helgar medlen!” Inga skrupler och lojaliteter råder inför folket och nationen.

Borg talar i sin mask väl om den svenska modellen, skattefinansierad sjukvård och facket. Den typen av retorik blev också avgörande för moderaternas valframgång 2006. Men syftet med Borgs politik är att hålla nere lönerna och minska fackets styrka. Det är egentligen exakt samma antifackliga strategi som var grunden för Margaret Thatchers politik i Storbritannien 1979. Thatcher talade öppet om att “tämja facket”. Men Borg har insett att sådant klarspråk inte funkar i Sverige.

Därför talar Borg, Reinfeldt och Moderater “neosvenska”. Här betyder inte talet om “frihet” den ursprungliga mänskliga friheten eller om demokratin i samhället utan den gäller en ny  totalt fri privatkapitalism över alla stater, som är själva innebörden av anarkokapitalismen. Allt är ett lockbete om en politisk idé som lurar alla och blir  en lögnaktig illusion.

Detta liknar den ultima lögnen i boken “1984”, skriven 1948 av George Orwell. Här gäller två motsägande trossatser i huvudet samtidigt (om friheten). De accepteras båda som sanna för att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.

När Alliansen väl kommit till makten genomförde de fler och större systemförändringar än någon annan regering.

Anders Borg har även skrivit bland annat den starkt public service-kritiska boken “Förmynderiets teori” 1994, som förespråkar kommersiell TV och Radio. Även här framträder  en anarkokapatalism om en total fri privatkapitalism i media. Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth önskar stoppa sponsring i SVT och vill att SVT ska sluta sända underhållningsprogram till förmån för de kommersiella kanalerna. Sportintresserade ser att de kommersiella kanalerna tar över.

Statstelevision är moderaternas önskedröm. Ett eget propagandaorgan. Riksdagsmannen Mats Johansson (M) har agerat för en statstelevision och dito radio.  SR och SVT har alltid kunnat verka med en fri programutveckling utan att politiker lagt sig i innehållet. Detta är förutsättning för demokratins varande.

1993 skrev Fredrik Reinfeldt “Det sovande folket” (länken ger utdrag om en politisk framtidsväg) året efter finanskraschen 1992 orsakat av banker och svindlare, som gav upphov till massarbetslösheten och masskonkurserna! Borg skrev “Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992.

Reinfeldt talar om sin nya bok  i TV 1993 om att välfärdsstatens konstruktion är omöjlig eftersom den förslappar människor till att leva på bidrag. Vi ska inte tro på politiker! Detta till trots att Sverige blev ett  av världens framgångsrikaste länder under ett halvt sekel.

Han säger i sin bok

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”

Är detta inte politikens uppgift? Vad annars?

I neosvenskan blir allt tvärtom eller förvrängt. Massarbetslöshet, utslitna människor och sjuka är inte ett samhällsproblem utan förvandlades till ett individproblem pga folkets förslappning. Att bygga broar till förändring strider mot ideologin och individualismens grund. “Det ska vara lönsamt att arbeta. Detta är vår jobblinje.”

Reformer på neosvenska betyder nedskärningar, utförsäljning och försämringar för folket för att öka statskassan eller öka BNP. En gemensam omställningsförsäkring ska gälla med en ny ”omställningsmyndighet” – för sjuka och arbetslösa!  En myndighet med privata aktörer för vinsten. Från säng till kyla då bron över är bortrationaliserad i sparandet. Detta är det bisarra ledarskapet.

Moderaterna pratar inte om ”välfärd”. Moderaterna pratar om ”välfärdens kärna”. Moderaterna vill inte värna om ”välfärden”. Moderaterna vill värna om ”välfärdens kärna” Kärnan är bidragen och dess storlek i kronor. En kärna som blir liten som en kärna i vindruvan.

“Kapitalet” är ett centrum i det neoliberala solsystemet. Detta beskriver systemskiftet i samhällets sociala konstruktion och princip. En privat statskapitalism tar form.

Inte ett ord nämns om internationella spekulationer och fiffel, som varit en murbräcka här och i andra länder för att riva sönder samhället utifrån genom kris. Krisen är ett parallellt problem som isoleras från samhällspolitiken. Det som gällt som framgång kan nu sägas var bakåtsträvan. Inte klokt att detta får ske utan att folk förstår. Historiska fakta förnekas som lögn och lögn blir till sanning. Det som var gott är nu ont. M är det “det nya arbetarpartiet” och klär sig i “sossedräkt” och talar varmt om “alla”, “rättvisa”, “demokrati” men hatar i grund allt vad vänstern och social demokrati står för.

Både Borg och Reinfeldt angriper Välfärdsstaten. “Vi har sällan skilda uppfattningar utan vi är överens.” säger Borg i en intervju i P1 maj 2011. Människovärdet har ruckats. En ny värdenorm fräter nu det svenska samhället som ett ormgift. En värdegrund som kan mättas i kronor. Nu gäller en ekonomisk darwinism.

Med Borgs  påstådda vetenskapliga rön med en fördärvande rationalism inför folket, piskas långtidssjuka och arbetslösa med sänkta ersättningar samtidigt som han gynnar de rika med ständigt nya gåvor. I denna cynism är svältkost och piska välgörande “att hungra efter arbete”.  Allt med det påstått övergripande syftet att föra en kamp mot utanförskapet och för fler i arbete och egen försörjning (bl a i skattesubventionerade, lågbetalda städjobb hos de rika i deras allt mera lågbeskattade lyxvillor).

I grunden har Anders Borg – trots sin påstådda pragmatism – kvar sin närmast pojkaktiga inställning till samhället och att människors beteende både kan och är möjligt att styra med stöd av teoretiska räknestycken och utpräglat ultra- och marknadsliberala teorier.

Det märkliga är dock – så här långt – att svenska folket inte applåderar, utan tvärtom visar sig djupt ogilla denna resa in i ett nytt och mera egoistiskt politiskt Sverige. Svenska folket visar sig i mätning efter mätning “belöna” Borg och hans allianskollegor med ständigt lika nya och dåliga opinionssiffror. Hur kommer det sig?

Korståget mot välfärden har pågått sedan 70-talet genom SAF. Ett  neoliberalt progandaministerium har gällt länge med Timbro, SNS, Almega m.fl. Progagandan paketeras som opinionsundersökningar, ekonomiska rapporter  och “nyheter” t.ex  skrev DN 30/5 ”Välfärden klarar inte att möta svenskarnas krav” eller “Missnöjda med välfärden”, GP 30/5, “Sverige är det land i Norden där invånarna har minst tilltro till trygghetssystemen, enligt SEB:s välfärdsindex …”

En väldig kamp pågår om Sveriges framtida välfärd och demokrati. Kan demokrati existera utan välfärdsstaten. “Skatt och plånbok” krymper perspektiven men lockar fram individualismens egoism. Här verkar en mental korruption om den verkliga innebörden “frihet”, “rättvisa”, “solidaritet” “empati”mm egentligen betyder. Friheten perverteras där alla ska få göra vad de vill i extremism till en ny “utveckling”. Det finns i alla media och i reklamens excesser och hedonism. Vårt land drivs av ett ledarskap som medvetet, taktiskt och systematiskt för oss bakom ljuset med en dold agenda som tillhör en ultrahöger.

I själva verket pågår det en revolution!

Ett samhälle som baseras på individualismen där var en och tänker på sitt eget bästa löser upp samhällets sammanhållning. Ett samhälle utan en bärande etik om människan och om människan som mål och grundorsak för samhället, glider oundvikligt mot extremism. Som människan behandlas blir samhället. Förtrycks hon då blir samhället förtryckande. Utvecklas hon då utvecklas samhället. En social lag.

Det som Borg sa 1988 kunde vara sagt i en ungdomlig yra, men det som har hänt sedan 2006 med Alliansen är att riva Välfärdsstaten. Anders Borg i sin anarkistiska bakgrund talar om ultrahögens totala frihet som blir den fria privatkapitalismen. Utförsäljning pågår för att öka BNP. Alliansen säljer gärna ut välfärden och låter skattepengar bli till vinster hos några få och allt större privata aktörer. EU applåderar.

Anarkokapitalismen talar om en total fri privatkapitalism på en total fri marknad där att allt och alla blir blir en kapitaliserad vara värderad i kronor. Detta kallas för marknadsanarkism en extrem ultrahöger. Detta ersätter statsfunktionen i ett statslöst samhälle med en elitens “finansmarxism”.

EU:s 4 fria flöden över nationsgränser i arbetskraft, varor, kapital och tjänster innehåller en väg till marknadsanarkismen. En fritt verkande arbetslöshet ingår där människan finns som “skjorta” på ett varulager. En kapitalisering av människan!  Skrämda genom propagandan  flyr “folket” från en extrem vänster till den extrema högern för skydd. Allt som inte är “höger” är extremism. Men alla extremism tillhör materialismens familj, moder och gud.

Kina förverkligade 1989 neoliberalismens vision på Himmelska Friden Torg. Kinesiskt studenter undervisas nu i att neoliberalismen är en förädling av Maos lära. Ett total fritt näringsliv baserat på kommunismens centralstyre och med säkerhetspolis som ska stoppa demokratiska tendenser. 600 miljarder kr har Kina investerat i hatet mot demokratin.

Demokratin handlar om den fria rätten för alla. Kan demokrati finns utan välfärd? Det är en förutsättning och inte motsats.  En mänsklig social demokrati och vänster har utvecklat vårt land och tar sin utgångspunkt utifrån människan själv som grundval och samhällets sociala konstruktion. Tanken är att människors arbeten privat och offentligt skapar väg och frigörelsen går genom att vi bygger ett samhälle för utveckling för och med varandra till det gemensamma bästa. En jämlikhet som genomsyras av solidaritet såväl mellan människor som nationer emellan är en konsekvens. Vad är annars alternativet? Välfärd är en förutsättning. Inte en motsats.

DEMOKRATI HÖR IHOP MED UTVECKLINGEN AV VÄLFÄRDEN.

Vi behöver ledarskapet som blir att vara folkets välgörare och som tjänar sitt folk i lojalitet. Inte vara dess förstörare! Ledarskapet är att ena och inte att splittra! Sant ledarskap är en tro i kärlek och tal inför folket i öppenhet och ärlig avsikt.

PS.

Vad är anarkokapitalism som influerar Anders Borgs ungdom? Är detta i själva verket på väg?

”ANARKOKAPITALISM” ELLER ”MARKNADSANARKISM” ÄR EN FORM AV ”INDIVIDUALANARKISM” ÄR EN ANTI-STATLIG POLITISK FILOSOFI SOM FÖRESPRÅKAR ANARKISM MED PRIVAT ÄGANDERÄTT.

Den förespråkar upphävandet av staten; att man låter polisväsende, domstolsväsende, försvarsmakt och alla andra säkerhetstjänster drivas privat genom frivillig finansiering i en fri marknad snarare än genom obligatorisk beskattning; fullständig avreglering av personliga och ekonomiska aktiviteter som inte inkräktar på andra människors privatliv; och en självreglerande marknad.

Justitieminister Beatrice Ask lanserade 2009 förslag OM PRIVARTISERING AV DELAR AV RÄTTSVÄSENDET, men fick då en del mothugg från remissinstanserna om att rättssäkerheten skulle riskeras. Detta vil M genomföra.

Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Anders Borg, EU, EU-rätt, Fredrik Reinfeldt, Frihet, Ideologiska definitioner, Kapitalism, Korståget mot välfärden, Liberalism, Marknadspolitik, Okategoriserade, Opinionsbildning, Propagandans makt, Samhälle, Utopi, Värderingar, Vinst, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.