Ett kosmiskt krig på global nivå

KkosmiskakrigetPå grund av globaliseringen blir vi allt mer medvetna om att våra uppfattningar om verkligheten inte nödvändigtvis blir de enda, de rätta, de bästa eller de dominerande.

Uppfattningen om vad som är gott eller ont skiljer sig beroende på vilken utgångspunkt som gäller.

Väst anser sig stå för den rätta vägen, för mänskliga rättigheter och demokratin. I östländer kan uppfatta detta som dekadens och förfall, där fattigdom rotar sig under en överklass.

 Våldet eskalerar på olika nivåer. Kampen för social rättvisa mot förtryckare. När sociologiska forskare intervjuar terrorister som t.ex Baader Meinhof-ligan på 70-talet, så tänkte de att de kunde utplåna det onda i samhället med våld och fruktan.

Samma gäller idag med moderna terrorism där de är fostrade att de är “de goda soldaterna” i den västsataniska världen. Men även detta att väst bekämpar terror med vapen och drönare som leder till en rundgång och kontraproduktion.

Motståndarna får då en bekräftelse på att det rör sig om det “heliga kriget” och hat utvecklas.  I en scen i filmen “Star Wars” lockas Skywalker av Mörkrets herre att gripa till svärdet och uppslukas av inre hat. Hat är en drivkraft.

Samtidigt måste rättvisa upprätthållas och brottslingar gripas och dömas.

Vad är det som pågår i allt?? Det är inte bara våld, terror och krig i fysiska termer med bomber och granater. Ett krig ovan våra huvuden sker.

Det finns samtal i världen som vi inte för i Sverige. Våra frågor rör mer en nationell politisk frustration med dåliga ledare. Olika hat gäller som skymmer sikten. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article18291685.ab

Nathan Schneider, en forskare i sociala och internationella frågor på Universty of California, har intervjuat många terrorister och då bla Mahmud Abouhalima , en av nyckelpersonerna i bombningen av World Trade Center 1993. Det var första gången det skedde en större attack mot World Trade Center med 6 döda och över 1000 skadade. http://blogs.ssrc.org/tif/2010/07/23/cosmic-war/


Jag hade en rad märkliga intervjuer med honom i fängelse efter att han dömts. Han är en älskvärd, vänlig, mycket pratsam person. Han hade sitt eget förflutna från en vilsenhet som liten i Egypten och till en annat vilsenhet när han var i Tyskland och uppvaktas av de enkla nöjena i västerländska liv och västerländska kvinnor.

Mahmud Abouhalima kämpade för en känsla av identitet och sammanhang i en värld som är splittrad och omoralisk. Han gjorde ett försök att rättfärdiga sig själv och inkludera flera hemska mord på muslimska präster i Brooklyn-genom att utnämna sig själv som en soldat för dygd i ett krig där omoral och sekulära irreligiositet är den stora fienden. 

Han såg ett övergripande krig som pågår som  han såg men som många andra inte ser.  Anders Brevik gjorde sig själv till soldat klädd i polisuniform och dödade 68 unga människor på ön Utøya.  En gärning som han kallar paradoxalt nog för ett självförsvar.

Nathan Schneider menar att detta är inte ett”religiöst våld” som gäller, eftersom det låter som det skulle främja idén att religion orsakar våld.

goot och onteKampen mellan gott och ont.

Det hela rör sig som ett socialt fenomen säger han. Vissa söker vägen att rädda världen. Vissa religiösa bilder och tal  kan ta eld till våldsamma situation.

Det kan vara en etisk motivering fri från våld, drogmissbruk, prostitution eller fattigdomens förtryck. Allt är  delaktigt i det kosmiska kriget, den stora striden mellan gott och ont, rätt och fel, religion och irreligion.

Natan  kallar det  för ett “kosmiskt krig” snarare än ett “heligt krig”. Ett metafysiskt krig. Han antyder att en kamp inte bara utkämpas av religiösa skäl, utan det finns bredare konflikter mellan gott och ont i det i politik, ekonomi och det kulturella livet.

Detta syns t.o.m på fotbollsarena om det goda och onda laget. Huliganer kan skapa terror i och utanför arenan.

911 utnyttjades för politiska syften för en öka världsdominans i världen. Kampen mot världsterrorismen.Den geopolitska kampen om naturresurser, gas och olja. USA hade försörjt länge rebellgrupperna mot Sovjet under Sovjetinvasionen 1979-1984 i Afghanistan.  Ur detta växer al-Qaida fram.

Terrorgupper sprider sig för att förhindra dekadent demokrati för att upprätta den rätta etiska ordningen. Samtidigt vill ekonomiska makter sörja för att de är det utvalda att råda över mänskligheten deras ekonomi. De anser att vissa är odugliga och bidrar med inget.

Är tekniken god eller ond? Det beror på hur den används. Den har skapat stora framsteg för mänskligheten i arbetet, hälsa, läkedom, samhällets utveckling med kommunikation men också till arbetets mekanisering, massförstörelse, naturekonomisk plundringen och nu övervakningssamhället.

Gott och ont är inte entydigt. Det beror på vem som svarar, vilka syften och utgångspunkter som gäller; och villka uppväxtförhållanden som har rått. Allt blir mer till en relativism.

Någon gemensam moralkod finns inte i den globaliserade världen. Bortom detta finns hela utvecklingen av människan själv!  Den mänskliga civilisationen tar sin början för ca 8 000 år sedan. Den första statsbildningen sker för omkring 7 000 år sedan. Istiden avslutades för 10 000 år sedan och har då gällt i 110 000 år.

När började civilisationen?

TOBALKAKEN

Kratern i Toba är idag en stor sjö 10 mil lång

För ca 74 000 år sedan utvecklades ett  gigantisk vulkanutbrott på Toba, den största under de senaste 25 miljoner åren på den indonesiska ön Sumatra.

Enligt studier under 1990-talet ledde utbrottet till att människan, vår art Homo sapiens, nästan utrotades, och populationen begränsades till några få tusen personer. En stor genetisk förändring av människan sker efter denna tid.

I Mellanöstern sattes stora delar av kustslätterna under vatten när inlandsisarna smälte och havsytan steg. Jägar- och samlarfolken som levde där trängdes ihop i mindre områden. Möjligen var det detta som drev dem till att bli jordbrukare.

I Jeriko fanns redan cirka 7000 f Kr en stadsliknande bosättning, men den blev aldrig permanent. En över tiden sammanhängande stadskultur fanns däremot i Mesopotamien (nuvarnade Irak) och det som skulle bli Sumernas kultursprång. Ett enormt steg för ca 5000- 6000 år sedan med utveckling av jordbruk, städer, astrologi, matematik, skriftspråk och stora byggnadsverk.

Det hela sker väldigt snabbt med kunskaper på en abstrakt och hög nivå.  Sumerna kände till solsystemet med 11 planeter. Det visar en lertavla från denna tid. Hur var det möjligt. Redskap fanns inte. En kunskap som leder till härskardömen, tyranni och ont.

FaraonFaraonernas Egypten regerade från omkring 3000 f.Kr. Dessa kulturer blev väldigt grymma och tyranniska. Då såg gudar i djuren. Dessa kulturer föll men i vår tid kom nya härskare  som ville återuppväcka forntiden och makten. ” 

DNAanimation (1)Existerar det goda någon gång i människans historia? Det mänskliga DNA har tagit årmiljarder att utveckla.

För ca 7000 år sedan fanns den helt jordisk människa med stora talanger att skapa men de var helt jordbundna och kände ingen sanning om vägen. Den skulle bli uppenbarad för ett par människor för kommande tider. De var som blinda.

De första människorna. Visionen om ett nytt människosläkte.

Denna fråga har förbryllat många och länge. Hur gammal är människan??De människor som fanns efter istiden är komna ur jorden. Den genetiska koden har utvecklats under miljarder år från den försa bakterierna till växterna, kräftdjuren, fiskar, djur och människan.

djurdgudarMen kände dessa människor sanningen och hur har allt var skapat? Nej de kunde inte veta. Så var de blinda eller blev vilseleda. Andra  har varelser som fallna änglar har vistas på jorden. Därför allt som skedde innan bygget av Noaks arlk

De såg endast det synliga runt dem. Jordmänniskan kände ingen Gud, som världsalltets Skapare mer än att djuren blev till gudar om olika egenskaper som kobran, falken, hunden, tjuren eller skarabén. De blev arketyper i en metafysik och om kosmos makter.

Egyptierna dyrkade denna typ av djur som gudomligheter. Här fanns i Egypten en gång tjurguden Apis, kogudinnan Hathor och vädursguden Chnum. 

Att offra bara en enda av dessa mitt inne i Egypten skulle ha varit jämförbart med att döda en helig ko i Indien. Om någon hade utfört sådana handlingar skulle hans liv ha varit allvarligt hotat.

Världsalltets Gud  kom att befalla sitt fängslade folk i faronernas Egypten att offra dessa djur eftersom israeliterna hade börjat bli slavar under dessa falska gudar. Avguderiet skulle rensas bort och krossas.

Men  Guldkalven kom att bli en symbol för en dyrkan i vår tid. Idag kallas denna  världsmakt  för “marknaden”.

Bröllopets ursprung. Trefaldens förbund i Eden

Men sanningen uppenbarades för dem som blev de allra första upplysta och invigda människorna.

Människosläktets begynnelse. De blev de första i en andlig mening som en Andemänniska med en Fader. Upplysta och sammanfogade av Gud själv. Ett par av samma kött och ben. Ett bröllop i kropp, blod och ande.

KanaEn parallell finns när vattnet i krukorna förvandlas till vin i bröllopet i Kana. Krukorna är en symbol för människan. Där förvandlas krukorna med vatten till vin. Det som är av kött har köttets sinne. Det som är av ande är av andens sinne och råda över köttet. De känner frid

Adam och Eva är det “nya vinet”. De kände Fadern. Folken bredvid kände ännu inte sanningen och var kvar i sin köttsliga natur. Hela uppenbarelsen går genom hela historien av särskilt utvalda genom män, kvinnor och även barn i modern tid.

För fruktsamhet gäller en förening mellan två motsatser. En naturordning som går igen i allt. Även tiden. Dag och natt  som ger dygnet. Sol och jord i skapande växtlighet. Men Adam var i början ensam Eden.

Fanns det då inga andra kvinnor. Jo men den första kvinna som hette Lilit som övergav honom och lämnade Eden. “Lilit intar hans hem, svavel sprids över platsen där han bott”. Job 18:15

Då grep Gud grep in. “Av revbenet (DNA) som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen: ”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta,av man är hon tagen.”  1 Mos 2:21

Ett trefaldigt  förbund etableras till kropp, blod  och ande. Förenande i anden och de talade med sin Skapare och Fader. En familj med en son och dotter. 

Livet kommer från Gud och skapade den nya människan för de skulle bli ett fruktbart träd där Guds folk spred sig över jorden.  Gud invigde med dem i allt, gav namn på allt levande. De visste så sanningen och vägen. Ett människopar som skulle bli det nya släktes stamfader och urmoder. De skapades att vara Guds egen avbild. Skapnde människor. Människan skulle få uppgiften att råda över allt. Fruktbarhet utgör  här ett mål för framtiden. Att missbruka eller förändra innebörden ingår i det kosmiska kriget. Strider råder om detta i vinter-OS 2014, har vi erfarit.

Detta par bar på en frihet som var enbart god i sin begynnelse. Ett sinne fritt från det onda. Det onda skulle inte existera hos dem. Så var dess fullkomliga att leva i samklang i anden med Gud i allt. För allt var gott. De kände sanningen och vad de inte skulle göra. Heliga män och kvinnor är på samma sätt upplyfta i anden.  

Arvsanlag skulle spridas sig och deras vägledning  skulle grundlägga ett framtida Gudsförankrat och upplyst människosläkte. Antal människor på jorden var ännu ganska ringa De skulle verka som en kung och drottning över jorden, råda  och vägleda som prästet för kommande genarationer. Begreppet “Kvinna” och “Queen” hör ihop

Adam och Eva var ämnade att bli mänsklighetens stamfar och urmoder 

Men det skede inte då de föll. De gjorde det det inte fick göra. Att äta av den frukt som gav dem insikt om det onda. Deras frihet var nu att välja mellan gott och ont. Förfall, sjukdom och död kom in i världen. Mänsklighet få nu gå en helt annan väg än vad som var avsikten. Olika utvecklingslinjer har gällt bland folk. Kunskapen om gott och ont blir en arvsynd. 

Släktled blev fördärvade. Släkten stred mot släkten. Folk mot folk i raskamp. Klass mot klass. Ja även kön står i kamp mot varandra. Familjer går sönder. Barns utsatt växer.

Liberalismen bygger en ny frihet. En frihet på gott och ont för sin egen sak. En frihet som kan vara på andras bekostnad.

Alla olyckor på jorden kommer  genom människan. Det är inte bara klimatet. Ondskans makter har funnits på jorden sedan fallet. Det står att Satan kastades ned som en blixt ned på jorden. Varför? Nyckelordet är trofasthet. Brist på trofasthet får konsekvenser. Blindsyn leder fel. En kamp på liv och död.

Löftet

För att rädda utveckling har mänskligheten fått 6 stora förbund genom tiderna Ur dessa skulle kom en ny människostam att sprida sig i världen, genom Abraham, Isak och Jacob. http://www.oikonomia.info/?p=28240

All förbannelse och allt ont som vi begått kan raderas ut av det 6:te förbundet om vi tror och ångar oss. En förlåtelse finns.

Ett förbund för en ny kropp och ett Nytt blod.

Hur är det möjligt? Gud älskar sin skapade människa och vill inte förlora henne. Hörnstenen som ratats är räddningen. Ett totalt Offer sker för att betala allt och alla skulder. Allt är betalt på Korset med Kristi död och Uppståndelsen.

Uppståndelsen gäller inte bara Kristus själv utan vi föds och lever i Honom in i en ny framtid om vi vill????

En ny andlig skapelse om en nya människan tillsammans med Kristus som pappa och Maria som mamma. Kyrkans mysterium. En andlig födelse.

Tiden är i födslovåndor och allt är förvarnat. Se filmen

Olika händelser är i vår tid förutsagda. Exakt 10 år innan, den 11 sept 1991, kom förutsägelsen om tornens fall som blev 911, den 11 sept 2001. Mycket annat sker. Händelser som ingen människan kan förutse.

De två tornen innehåller en arketypisk betydelse. Fallet har skett igen och igen. Detta syftar på människan, man och kvinna, i alla tider. Det som gällt men som nu förnyas till upprättelse.

Denna film redovisar fakta. Inte för att skrämma Dig utan för att vi ska förstå att en Räddare finns för oss alla även om vi är gått vilse och är schärlakansröda av skuld och misstag.

TronAnkaretInnebörden är så ofattbar stor att innebörden aldrig riktigt har förståtts. Tron är ett ankare för oss. Att vi kan hjälpa och rädda andra, innehåller en förtjänst utan like.

Kom som du är, är löftet! Förlåtelse. Vänd åter medan tid finns.
Frågan gäller inte att rädda världen utan sin och andras själar.

http://www.youtube.com/watch?v=w4m3sivH_5g

 

 

 

Det här inlägget postades i Krig, Terrorism. Bokmärk permalänken.