Fenomenet Vassula. Mamman och mannekängen som blev Guds elev och ambassadör i världen

Angelboken300Vassulla-Ryden--270x300Vassula  Rydén levde ett  bekvämt liv i Bangladesh när det hela började. Gift med den svenske FN-diplomaten Per, som var engagerad i hållbar utveckling i utvecklingsländer. Två barn.

Hon var även en framgångsrik konstnärinna och hade varit tennismästare i Bangladesh. Familjeliv med ett rikt sällskapsliv. Hon var då en passiv grekisk-ortodox kristen med nästan ingen kunskap om tron. 

Är livet utan orsak och mening? Kan det vara så?

När allt började 1985, tänkte hon inte på Gud. Inget man talar om i den moderna tiden. Hon var t.o.m. ganska uttråkad om det kom på tal. Men kan allt finnas till utan orsak om vi tänker efter?

Ett möte kom att ske med hennes skyddsängel Daniel. Hon förberedde för en fest och skulle skriva ned en inköpslista. Då kände hon att hon inte var ensam. En intensiv närvaro av någon annan fanns i rummet. Men hon såg ingen. Någon tog hennes hand och hennes skyddsängel Daniel började rita på papperet ett hjärta. Ur hjärtats mitt växte en ros fram. De första orden hennes ängel uttalade i hennes inre var:

  ”Gud är nära dig och älskar dig.”Hjearta

En väg  inleds till Kristus, som senare tog över. Försiktigt i små steg. Vassula räds till en början. Jesus första ord till henne är:

 ” Jag, Jesus, älskar dig.Hjearta

Han kommer att upplysa henne, fostra, rena, utbilda och förbereda för henne för Guds uppdrag. Jesus har visat sig för henne som en leende Kristus med smilgropar, djupblå ögon och  kastanjerött hår. Men också som den Korsfäste, när människor avvisar honom. Hans första kallelse sker den 9 juli 1986

Jag har livnärt dig, (andligen), Ty Jag kom för att ge dig föda. Hjälp de andra och ge också dem denna föda. Gör så att de blomstrar, för dem till Mig. Jag mättade dig, och du blomstrade, jag höljde dig i Min väldoft. Livnär också de andra. Hjälp dem och för dem till mig. Jag har givit dig kärlek, så följ Mig. Jag har förärat dig denna föda. Ge den också till andra, ty i den vill Jag att de skall finna sin lust.”

 

Frågan är vad är ett sant liv?

wrtVassula blev så Guds personliga elev, visionär och ambassadör i världen.

Hennes personliga dialog med Gud finns utgiven i budskapen “Sant Liv i Gud”. Ett Gudaverk.

I timtals har hon suttit i bön och fört samtal år ut och år in. Allt som sägs skrivs ned som frågor och svar med två olika handstilar. En är majestätisk med svar med djup och insikt bortom mänsklig förmåga. En handskrift tillhör Vassula med många frågor om det okända och i tacksägelse till Herren.

Vid ett tillfälle reste Vassula på en buss och Jesus satt bredvid henne. Vassula skulle evangelisera i världen. Biljettkonduktören kom och såg bara Vassula sitta där. “Egentligen skulle vi betala för två?”, sa  Vassula. Jesus svarade: ” Vi är Ett, Vassula. Du är i Mig.”.

Vad vi  än gör i livet är det “vi” och “oss” med Gud om vi förstår. En början att tänka om. Vi  skriver. Vi reser. Vi köper. Vi finns i Gud och Gud  finns inom oss och är  med oss livet ut.

Allt vi gör skall bli ett eko av Jesus till omvärlden. Jesus är vår vägledare i allt vi gör, i alla  möten, om vi städar eller är på  jobbet. Be om välsignelse i allt vad du gör. Det  är det grundläggande rådet. Vassula kallade honom “Dad”. Första gången var det spontat och hon var skamsen över vad  hon sagt, men Jesus tog emot detta som en juvel i kärlek och låter sig kallas Abba.

Fred på jorden utan fred med Gud är en omöjlighet

Budskapen riktar sig till Kyrkan och till hela mänskligheten. En påminnelse om vad Bibeln säger. Påminnelsen om profetian. Förutsägelser och varningar om framtiden. Några är redan besannade, vilket visar deras äkthet. Allt är nedtecknat från 1985-2003 och är översatt till mer 40 språk.

Allt liknar till en början ett “Mission Impossible”. Hennes uppdrag var helt kort. “Ena min Kyrka”. En till synes omöjlig uppgift. Fornkyrkan splittrades i öst och väst  1054. En hel skog av nationella kyrkor och frikyrkosamfund finns idag.

Till Jesu stora sorg firas Påsken vid olika tidpunkter beroende på om det är i öst eller väst.  Kyrkan är Guds skapelse genom Jesu kropps och blods offer. Utan enhet kan det inte bli  fred. Jesus har själv visat vägen till Kyrkans enhet. Om bara de olika kyrkorna kan enas om ett gemensamt datum för Påskens firande har Jesus lovat att göra resten. Det behövs ödmjukhet och kärlek för återvinna Kyrkans enhet.  Det handlar kanske inte ens om att finna rätt datum utan bara ett gemensamt.

Pilgrim2009

Idag har Vassula rest över alla de 5 världsdelarna i nära 20 års tid med 200 resdagar per år. Mött ledare för kyrkofamiljerna och talat om vikten av att kyrkorna förenar sig. Hon har mött Asiens andliga ledare och har fått fredspris. Samlat till pilgrimsresor. Talat inför naturfolken. Massor av vittnesbörd om omvändelser och mirakler i människor liv. Ekumeniska bönegrupper utvecklas världen runt. Maria-hem bildas för hemlösa.

Inte bara Gud och änglar. Satan och demoner finns också.

Satan finns som personligen är rasande över henne som hon skriver. Han vill stoppa och skrämma henne. Utsätter henne för olyckor. Försöker förstöra hennes hand med brännskador. Uppträder i hiskliga former, skränar och hotar i drömmar. En gång som en stor orm i bostaden. Ängeln Daniel kom och ryckte ut till hennes beskydd och körde ut den.

vassulla-book-202x300Vassulas nya bok “Heaven is Real but so is Hell”.

Vassula har fått genomlida Kristi lidande på korset och har kommit nära in i ett dödsliknade tillstånd i kvalfylld ångest. Hon har sett Jesus törnekrönt med en blodig och sönderslagen kropp.

Det huvudsakliga budskapet i denna bok är att förmedla till läsaren att Gud älskar var och en av oss och att Han väntar med öppna armar för att ta emot en ångerfull syndare. Många händelser i modern historia läses i ljuset av Johannes Uppenbarelse som tecken för att få oss att ompröva vår relation till Gud. Även om Guds väsen är kärlek så kan Han  också vara rättvis och ge oss det vi förtjänar.

Vägran att ta emot Guds erbjudande om nåd och försoning innebär att vi väljer att hellre få vad vi förtjänar. Därav bokens titel, Himlen är verklig, men så är även Helvetet.

Varför finns Kristus?

Han är den enda som kan rädda oss människor genom sitt heliga Offer. Genom sin kropps och sitt blods offer. En livsmåltid för ett evigt liv med Gud. Kroppsligt liv är ändligt. Andligt liv är oändligt i Himlen, om ett ja i ånger ges i detta liv. Ett nej leder till ett liv och en framtid utan Gud.

Vassulas bok är vittnesbörd om Jesus, Maria, änglarna och helgonen i himlen. Hon får träda in det Himmelska riket. Men hon berättar även i boken om mötet med de döda i Skärselden och tillvaron Helvetet, där Satan vid ett tillfälle plågar själar med att kasta het lava på dem.

De döda kom till henne som grå skalliga varelser. Hon kunde se dem samlas och sitta i hennes rum i stora tysta skaror. Redan som liten hade hon förmågan att se dem men förträngde allt och ville leva som alla andra barn. Ingen talade om något sådant.

Men nu sker det igen. Vassula berättar i detalj om dessa möten. De finns i en dimmig värld. Det ber henne om “heligt vatten”. Deras längtan till detta är så enormt. Hon förundrade sig över denna önskan och till slut uppfyller hon deras önskan; och hämtar heligt vatten i en Katolsk kyrka, när hon bor i Bangladesh. 

Men hur  skall hon kunna nå dem i deras immateriella tillstånd? De känner hennes tankar och ber henne: “bestänk oss som om det vore i verkligheten och vi satt i rummet. Hon görs så. Själar som bestänks sugs upp i himlen som om de vore raketer. Nya skaror väller fram.  Alla vill ha vattnet. De far så lyckliga och fria upp i Himlen. I deras verklighet är vi så viktiga. Kärlek räddar!

Bön och försoning

De döda får vi inte glömmas bort utan att vi förlåter dem och ber för deras befrielse. Det lider stora kval i  Skärselden. När vi lämnar jordelivet kommer vi för ett kort ögonblick att få se Guds ansikte i hans härlighet. Bär vi på stora fel och brister blir detta som en brännhet sol för oss och vi ställs inför en rening i skärselden. Endast genom andras bön kan då en förlossning ske. Annars finns denna tillvaro tills att den sista skärven är betald. När vi nu lever på jorden, finns den himmelska möjligheten som Gud ger i Barmhärtighet.

Kärlek, försoning och förlåtelse är en lösen för oss. Jesus vill förlåta oss vår skulder. Vårt sanna hem är Himlen.  Han vill inte mista någon. Jesus vill att vi blir hans eko. Han säger till Vassula och det gäller oss alla.

Jag älskar dig svartsjukt; Jag vill att ni alla blir Mina: Jag vill att allt det du gör är för Mig: Jag tolererar inga rivaler, Jag vill att du dyrkar Mig och lever för Mig, andas för Mig, älskar för Mig, ler för Mig, offrar dig själv för Mig, allt det du gör, gör du för Mig; Jag vill förtära dig; Jag vill upphetsa dig så att du endast längtar efter Mig: smyckar Mig med dina blomblad: Min blomma, krön Mig med din kärlek .. . omslut Mig med din väldoft;

tillåt Mig att utbilda dig och styrka dig: Jag vill utbilda dig till min barfota Atlet:  att färdas med Mig i världen, för att nå fram till Mina människor och väcka dem ur deras tröghet, dra de döda ut ur deras gravar och förvandla dem till katedraler.

 PS:  Boken kan köpas på Amzone, klicka här. Den  tar upp frågor som

  • finns det något liv efter döden?
  • lever vi i den  sista tidens dagar?
  • finns det någon orsak bakom allt?
  • om Gud är god, varför dessa lidande`

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Vassula. Bokmärk permalänken.