DEN RÖDGRÖNA VÄNSTERMITTEN

LeftmiddleDet politiska slaget står om mitten. På vilken värdegrund gäller utvecklingen för Sverige efter 2014? Det politiska innehållet blir minst sagt kryptiskt.

“Vänstermitten” har fötts här på FB. En hållning att försöka bejaka en S-tradition och samtidigt bejaka modern marknadsanpassning av samhället.

Hur byggs Sverige? Är det värt att utbilda sig? Enligt det norska skatteverket har antal­et svenska medborgare som har skattekort i Norge, det vill säga arbetar och är skattepliktiga i landet, ökat kraftigt de senaste åren. I slutet av 2009 var de 83600 personer.

http://sverige-norge.se/akademiker-flyttar-till-norge/

Sverige har fått 400 000 fler högskoleutbildade på sju år. Men ökningen av kvalificerade jobb har stannat av.

Det nedklassade samhället som följt efter bankkriser, uppköp av samhällsfunktioner, avveckling av läkemedelsindustrin och företag med spetskunskap eller nedskärning av den kulturella och humanistiska sektorn, kommer ur  Sveriges passiva politik som undergräver hela samhällsutveckling.

Unga människor inom t.ex kulturella och humanitiska området får krypa till korset i arbetslöshetens tecken. De hamnar i moment 22.

Mer fattiga organisationer nyttjar kvalificerat utbildade att utföra kvalificerade tjänster som korttidsjobb, praktiktjänst och minimala löner. Efteråt är de tillbaka på rutan noll.

En ny generation svenskar ser framför sig att de får avsluta sin utbildning utan jobb och utan framtid. De ska även ska belastas med en enorm och oförlåtlig skuld.

De flesta tillhör grupp med en anspråkslös bakgrund, barn som gjorde exakt vad de fick veta att de borde göra att studera och att komma in på högskolan.

Vi har fått en generation politiker skolade i ett marknadstänkande och pragmatiker som tror sig sitta med ett modernt tänkande att liberalisera och anpassad samhället för marknadens värld. Etik används som klichéer för att rättfärdiga i en falsk politik.

Vi har fått en generation skolade ledare i topp. De har glömt att pengar enbart är en symbol för rikedom utan att vara en rikedom. De kan alstra nya pengar som inte finns. Köpa företag, plundra och sälja dyrt. Skapa knappa resurser som efterfrågas som bostäder, som ger stabila kassaflöden till banker och byggare.

Politiker i blå och röda led frågar efter makten. De slåss om mitten. De låtsats att bygga samhället för folket men är de fria marknadskrafterna portöppnare.

De är med i de “filantropiska” sekternas globala nätverk. Fd. politiker ställer sin tjänster till förfogande i marknadsleden. Postdemokratin runt Bryssel leds av 10 000-tals lobbyister.

Vi ser i Europa och USA resultatet av ett kolossalt socialt misslyckande. Att transformera samhället till det kron- och vinstyrda leder utan tvekan till en samhällsavveckling.

De kan inte längre skilja på mål och vad som är ändamålet.

Varför finns samhället? Människa och kapital, vad kommer först. Mänsklig etik används för att maskera lögner. Folk och samhället ska inte förstå att de blir medlet för framtidens överklass.

 Arbete och människor deformeras. Jobbkulturen utvecklas. En omskrivning som danar till träldomens folk. “Effektivisering” = magra verksamheter, mera, snabbare och fortare.

Liberalismen är en tanke om en frihet som inte finns. En frihet på andras bekostnad. En frihet som upplöser det mänskliga värdet att vara en människa från det första ögonblicket och att bli en man eller kvinna.

En tanke om en demokrati som leder till folkmaktens upplösning och där marknaden tar över ordningen och rätten.

Det här inlägget postades i Demokrati, Demokratur, Makt, Människan och värdet, Marknadspolitik. Bokmärk permalänken.