FINNS DET SOLIDARISKA SAMHÄLLET?

GlobalasamhalleDet skulle kunna existera om vi såg med andra ögon. Oftast ser vi organisationerna som hierarkiska strukturer.

Det är väldig skillnad mellan en organisation som utvecklar och den som kontrollerar och förvaltar. De senare är starkt fokuserad på de ekonomiska villkoren. Idag kostnads- och vinstjakt.

Den utvecklande organisationen förutsätter väl utvecklade samarbeten runt gemensamma mål.  Själv utvecklingsprocessen är livsnerven. Samverkan på olika plan samtidigt.

Grundprincipen bygger på ett stödjande och visionärt ledarskap. Har många gånger talat om samhälle och ekonomi som en process och en dynamik mellan människor.

Har varit med byggt organisationer på detta sätt. Dramatiska effekter kan uppnås. Men det krävs en ny inställning och attityd.

Bilden kom till när Berlinmuren föll den 9 nov 1989. Hur fungerade samhället? Hur kom det till? Såg ett samhälle som en process som årsringarna på ett träd i en tillväxt.

Det började i mitten en naturresurserna som la grunden till jakt och jordbruket. Ur detta började olika hantverk utvecklas. Boendet utvecklas. Språk och och livsnormer utvecklades. En kultur växer fram. Gradvis ökar civilisationen.

Stadsbebyggelsen kommer och fungerar som en handelsmarknad. Torgen utvecklades. Stad och land var en ekonomisk enhet. Denna enhet har gällt i hela Europa. Aristoteles utformade sina tankar hur stadsstaten borde styras. Ur detta kom det som skulle bli politik.

Linköping är t.ex. ett begrepp för detta. Städer kunde prägla egna silvermynt. Gångbara överallt. Även i Europa. Kyrkor byggdes centralt som skapade nya arbeten och utvecklad olika konstformer.

Jordbrukare hade inte inkomster året runt och kunde så finna inkomst. Det offentliga har en ekonomisk påverkan med dess arbeten

Detta i sin tur gav ny kunskap till yrken. Även grunden till sammanhållning blev ett led i samhällsprocessen.

Brukssamhället utvecklades om glas, trä  eller järn. Vissa bruk kom att utveckla en hög social integration och omsorg för varandra. En gemensam brukskassa utvecklades för om någon blev skadad, som gav stöd till drabbade familjer. Det är roten till Allmänna försäkringskassan.

Vissa präglas av en särskild anda, där brukets väl även var arbetarnas och familjernas väl. Bra bostäder, skolor, vägar och samhällsservice utvecklade. Glasbruken och verkstäderna i Jonsered vittnar om detta.  Gnosjöandan är en form av samarbetsanda över gränserna.

Sista ringen gäller industrisamhället som är på gott och ont. Välstånd och hälsa kunde utvecklas men också det som urlakar.

Centralism och storskalighet har trassat sönder de inre strukturerna. Ny fokus växer fram att äga kontroll över det ekonomiska och all produktion. Två stora system har gällt

Om den sociala processen fortsatt skulle den sista ringen stödja det som är innanför.

Den inre kretsen samverkar utåt i enligt den solidariska organismen. Den äger sin självständighet och frihet.  Hela samhället uttrycker en samverkande trefald i:

  •  rättslivet som skapar skydd och lagar för nationen och människors rättighet och frihet
  • kultur, forskning och civilsamhällets alla föreningar i ett social skapande för mänsklig utveckling och som garant mot ett kommandostyrt samhälle
  • näringslivet och det offentliga för ett ekonomiskt skapande och själva samhällsbygget

Varor behöver inte nödvändigtvis skickas jorden runt. Vi ser i olika näringsgrenar och basförnödenheter kan utvecklas lokalt med rätt kunskap och teknik. En utveckling i mångfald istället massproduktion.

Internet och smart teknologi skulle kunna vara medlet för en gemensamhetsresurs. Istället för att skicka en fysisk vara kan information förmedlas elektroniskt för utveckling och tillverkning. Utveckling av mångfald istället för massproduktion.

Livsmedelsprodukter ska inte behövs centralproduceras som alstrar fjärrtransporterna. de stora trafikstockningarna och alla utsläpp.

De globala organen skulle vara ett stöd för kunskapsutveckling. Forskning och högskolor är i princip detta.

“Den mänskliga solidariteten” blir då en social kärnsats. Utvecklingen av det solidariskt världssamfundet. En motsats till »penningens internationella imperialism och diktatur».

Det här inlägget postades i civilitet, Civilsamhället, Den 3-faldiga ekonomin, Frihet, Historia, Kapitalism, Kunskapssamhället, Ledarskap, Samhällsvision, Självständighet, Solidaritet. Bokmärk permalänken.