Outsourcing – den köpt och utlokaliserade kostnadsjakten

kostnadsjakten2
OUTSOURCING är ett engelskt lånord och betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. Dvs man köper utveckling istället för utveckla sin produkt eller tjänst. Outsourcing beskriver även en praxis att överlämna kontrollen av offentliga tjänster till vinstdrivande företag. En administration och byråkrati växer fram. Kompetens och kontroll av kostnader glider bort. Kvalitetsförluster når samhällets funktioner och välfärd. Paradoxen är att kostnaderna totalt skjuter i höjden. En bakvänd ordning. Allt är sammanflätat.

Företaget och ekonomer att man kan rationalisera sin kärnverksamhet för att spara utgifter. Outsourcing innebär t.ex överföra anställda och tillgångar från ett företag till ett annat i att annat land. Eller att man utnyttjar som en entreprenör som köper upp alla tjänster och alla arbetskraft för ett projekt.

Bemanningsbolagen gör stora förtjänster. 135 000 arbetar här.

Outsourcing används också för att beskriva den praxis som att lämna över kontrollen av offentliga tjänster till vinstdrivande företag. Alla ekonomiska faktorer som drar medel kan skildras som en kostnad. Allt kan förvandlas i absurdum till en kostnad för att spara utan att se ändamålet. Investeringar, arbetstagare, utveckling, stödjande eller skyddande verksamheter kan behandlas som en kostnad.

DEN EKONOMISKA SAMMANFLÄTNINGEN

All ekonomisk verksamhet leder till en sammanflätning av människor. Den positiva eller den negativa.

Den positiva börjar i det som skapar nytta genom och för människor. Ekonomi innehåller både hushåll och ett bygge. Att bygga ett hus gäller att det blir  rätt från början för att undvika de stör förlusterna

Vad är målet för den som odlar för skörd. Den goda skörden både för odlare och konsumenter? Eller att spara på utsäde för en billigare odling? Att välja det billigaste utsädet men det sämre?

Den negativa börjar i att se ekonomin som ett penningflöde. En symbol för rikedom istället som ett medel att bygga rikedom för allas bästa  Samhälle och människor blir medel som ger kvalitetsförlusterna.

VINSTPISKAN SOM MÅLET – OUTSOURCING – LÄGSTA ANBUD FRÅN ENTREPRENÖREN – UTLOKALISERING AV JOBBEN – PRESSAD KOSTNADER – BILLIGASTE RÅVARORNA – SÄNKTA LÖNER – MILJÖPROBLEMEN OHÄLSAN – ÖKADE SAMHÄLLSKOSTNADER – KVALITETSFÖRLUSTER – HÖGRE PRISBILDNING – MINSKAD KÖPKRAFT

Priset på kollektivtrafik har t.ex fördubblats sedan 90-talet. Allt tal om att minska personbilstrafik med mer kollektivtrafik blir ett slag i luften. De flesta partier säger att man vill fördubbla resandet med kollektivtrafiken. Men sedan 70-talet har den andel som reser kollektivt legat konstant på en femtedel. Antalet resor med kollektivtrafiken har visserligen ökat, men bilåkandet har ökat i samma takt.

En ny granskning som SVT gjort visar att priset på kollektivtrafik fördubblats sedan 1995. Enligt forskningen har priset stor inverkan på vilket transportmedel människor väljer, inte minst för de som reser varje dag.

Fyra miljarder billigare busstrafik som Arriva lovade skulle uppstå genom löften om effektivare körscheman och turer. Men gav chaufförerna stress, långa arbetspass och inställda raster. Arrivas genomsnittliga förseningstid kommer att kosta samhället 4,2 miljarder på ett år. Och då pratar vi alltså bara om förseningarna norr om Stockholm.

Åker man med Västtrafiks blå bussar i Göteborg tro man att det är ett bolag. Olika linjer trafikeras av olika bolag. Om en resenär byter resa och inte stämplar om sin biljett och sitt kort, förlorar bolaget intäkt. Kritik har riktats mot bussarnas trafiksäkerhet pga brist underhåll.

Västtrafik köper så en transporttjänst och väljer det till lägsta anbudet. Göteborgs Spårvägar valde lägsta pris vid köp av den nya spårvagnen. Allt enligt EU- regler. Kvalitetsförlusterna växte. SJ lider av samma utarmning av underhållet. Sparar på det som är synligt men ser inte konsekvens och ändamålet.

Vi har sett hur skogsplanterar hamnade i slavkontrakt, planteringen gick ut  entreprenad. Lösta lön skulle säkra höga intäkterna hos entreprenören. Ett stort fordonsföretag la ut hela bakaxeltillverkningen till en entreprenör. Fordonsföretaget kan nu inte längre produktutveckla sin bakaxel då licens, kunskap och  kostnadsbas finns hos entreprenören.

Vi har sett samma fenomen hur  vården hur kostnadsjakten desarmerar för vårdtagare. Kvalitetsmålet och hela ändamålet söndras. Mål blir medel och viceversa. Det gäller även livsmedel. Produkter säljs med råvaror framställda till lägsta pris. Grisuppfödning kan ske med miserabla metoder och stora lidanden medan seriösa uppfödare slås ut.

Hästköttsskandalen var en uppmärksammad händelse under januari till mars 2013, då mat som hade deklarerats innehålla nötköttvisade sig innehålla hästkött och annat odeklarerat kött, såsom fläsk,och i några fall inget kött alls.Problemet uppdagades den 15 januari 2013 när det rapporterades att häst-DNA hade upptäckts i frysta hamburgare av nötkött som såldes i flera brittiskaoch irländska stormarknader.

I  Storbritannien har Findus återkallat lasagne från butikshyllorna, ] och i Frankrike har bolaget även dragit tillbaka moussaka och cottage pie.  Den 4 februari 2013 drog Findus Sverige tillbaka sina köttlasagner från lagren och kundernas distributionslager.

År samhället och folket ett mål eller ett medel???

Bemanningsbranschen noterar sitt bästa kvartal någonsin. Det handlar om en miljardindustri numera. De 35 största bolagen omsatte i fjol över 20 miljarder kronor och sista kvartalet var all time high, rapporterar TT. Fast anställda kan sägas upp för att sedan erbjudas samma jobb fast med sämre betalning och usla villkor. Företagen slimmar den vanliga verksamheten, fast anställda med fackliga krav blir för krångligt och för dyrt. Det är synen.

I Sverige arbetar 135 000 människor i bemanningsföretag.

Så snabbt har den nya arbetsmarknaden vuxit fram. Fast anställda har blivit flyttbara. Människor har blivit utbytbara. 135 000 vet inte var de kommer att arbeta om ett halvår.

http://www.aftonbladet.se/…/evafranc…/article18486270.ab

Forskningskommissionens rapport är inte bar en rejäl kritik av Anders Borgs ”vetenskapligt” inspirerade politik. Rapporten lägger sig till och med till vänster om Socialdemokraterna i flera frågor.

Den ekonomiska modell S och M utnyttjar är alltför passiv. Forskningsrapporter säger självklarheter som sagts under lång tider. Men S kan tvingas på reträtt för sin högerpolitik. Det räcker inte med honnörsord. Ekonomernas förslag pressar S åt vänster.

http://www.aftonbladet.se/…/irenewen…/article18488342.ab

Systemfelet kommer när mål och medel kastas om. Ett helt håller rationellt rike tomt på innehåll och verkliga värden. Mått i pengar Outsourcing är blir köpa och jaga billigare lösningar, där entreprenören bär piskan. Beslut i kortsiktighet.

En byråkrati och regelverk utvecklas. Företag och kommuner släpper på sin kompetens, kontroll av produkter eller tänster och en ekonomisk överblick. De blir förvaltare i stället för utvecklingsansvariga.

Rationaliseringar hämtas i det fördolda att nyttja sämre råvaror, brist i  miljövård, risk för sämre och farligare jobb och lägre löner och väg till fattigdom.

Effekten är kvalitetsförluster har gett en stigande kostnadsspiral för samhället och medborgare. Målet är och förblir  samhälle, natur och medmänniskor. Allt är sammanflätat.

ekonomibygge

Det här inlägget postades i Bemanningsföretag, Hälsa, Kapitalism, Kortisktighet, Rationalism, Riskkapitalbolag, Systemfel, Utsatta yrken, Väffärdsstaten, Vinst. Bokmärk permalänken.